Eugenik – Förintelsen började med funktionsnedsatta barn

33
Antroplogen Bruno Beger undersöker tibetanska, 1938 - Foto: Public Domain
Antroplogen Bruno Beger undersöker tibetanska för Nazityskland, 1938 – Foto: Public Domain

Rashygien eller eugenik är läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. Forskare uppskattar att bortåt en miljon människor med funktionsnedsättningar mördades, steriliserades eller tvingades till slavarbete under nazitiden. Och det började med barnen. Kersti Wistrand tar i tre artiklar oss med på en svindlande färd genom idéhistoria och iscensättande.

Text: Kersti Wistrand | Artikeln är tidigare publicerad i Humanism & Kunskap

Den 24 mars 1916 håller läkarsällskapet i Wien konferens mitt under brinnande första världskrig. Föreläsningarna handlar om ”Krig och befolkning”. Dr Julius Tandler, en av deltagarna, tar till orda:

Affisch (1920-talet) från Eugenics Society på 69 Eccleston Square London, SWI 1920th
Affisch (1920-talet) från Eugenics Society på 69 Eccleston Square London

“Överallt ordnar man arbeten åt invalider; man bemödar sig att anpassa arbetet efter deras förmåga osv, men vi ska inte glömma bort att kampen för överlevnad inte bygger på medlidande och barmhärtighetsutövning; den är en kamp där den starkaste och den dugligaste måste segra och skall segra, inte minst för att vidmakthålla vår folkstam […]

Vi måste ha klart för oss att kriget har haft till följd att en mängd odugliga individer, alltså minusvarianter, kommer att kunna föröka sig så att dessa minusvarianter kommer att bli ännu fler i kommande generation än vad de är idag, varför nästa generation kommer att vara än mer angelägen att bevara dessa minusvarianter och hålla dem under armarna. Hur grymt det än må låta måste det likafullt påpekas att det oupphörligt stigande biståndet till dessa minusvarianter är missriktat ur humanekonomisk synpunkt och rashygieniskt felaktigt […]

Kvalitetsförbättringen måste börja hos barnet. Om vi nu inte kan vidta kvalitativa åtgärder vid fortplantningen, så bör vi åtminstone anstränga oss att främja denna kvalitet vid uppfödningen. Hit hör en barnuppfostran som regleras efter biologiska och sociala principer.” – Julius Tandler, Krieg und Bevolkerung, 1916

Ja, så kallt och i fullständig avsaknad av humanism och medkänsla, kunde tydligen en läkare uttrycka sig på en konferens i Österrike år 1916! Ovanstående inlägg utgör förord i författaren Steve Sem-Sandbergs bok ”De utvalda”. Läsning av denna artikel i länken rekommenderas innan du går vidare med följande text:

Men vad säger dr Tandler egentligen?

 • Invalider finns överallt i samhället – första världskriget (1914–18) pågår för fullt.
 • Men livet är en kamp, där den starkaste vinner, dvs. överlever, och för folkstammens utveckling framåt.
 • Medlidande och barmhärtighetsutövning hör inte hemma i denna vår verklighet 1916 när vi nu vet att livets och samhällets utveckling i själva verket bygger på naturlagar.
 • Kriget har gett oss en mängd odugliga invalider, ”minusvarianter”.
 • Om och när dessa invalider får egna barn fortsätter kvalitetsförsämringen hos dessa barn och samhället blir lidande både ur humanekonomisk och rashygienisk synvinkel.
 • Det går inte att helt undvika ”kvalitativa åtgärder” under fortplantningen. Därför finns i samhället människor som är födda med olika fysiska och psykiska handikapp (missbildade, utvecklingsstörda, mongoloida, olika svåra sjukdomar).
 • Individen bör underkasta sig samhällets väl.

Funktionsnedsatta personer betraktas alltså helt cyniskt som objekt. De kallas tom ”minusvarianter”, som ligger samhället och övriga medborgare till last både rent ekonomiskt och som överförare av dåliga arvsanlag.


 • Hur kunde denna föreläsning över huvud taget få framföras?
 • Hur såg situationen ut i dåtidens samhälle?
 • Vilka tankeströmningar genomsyrade samhället under denna tid?
 • Vilken människosyn rådde?

Låt oss undersöka bakgrunden.

Men först som sist ska vi se lite närmare på vem Julius Tandler är. Hur kunde en judisk läkare och professor föreläsa i dessa ordalag 1916? Hur kunde han tala om ”vår folkstam” och ”rashygien” utan att blinka?

Julius Tandler

Julius TandlerI Wien bodde ett stort antal intellektuella judar: Sigmund Freud, Alfred Adler, Ludwig Wittgenstein, och Martin Buber för att nämna några. Inom den s.k. wienmedicinska skolan fanns bl.a. Viktor E. Frankl och Julius Tandler. (1) Sammanlagt delades fyra nobelpris ut till judiska forskare i Wien. Dess judiska församling var den rikaste i Europa tills Tyskland annekterade Österrike 1938.

Även Adolf Hitler, som var född i nuvarande Österrike på gränsen till TyskIand, hade bekanta där och uppskattade judiska skådespelare mycket. Han levde i Wien under 1907–1913 efter ett misslyckat försök att komma in på konsthögskolan. Där umgicks han alltså också med judar samtidigt som han tog intryck av de antisemitiska och nationalistiska strömningar som rådde.

Den franske författaren Arthur de Gobineau (1816–1882), som var en av de tidigaste rasbiologiska tänkarna, hade vid 1800-talets mitt gett uttryck för sina tankar om den ariska rasen som den mest högt stående i boken: ”Essä om de mänskliga rasernas ojämlikhet”. (2) I Wien kom Hitler även i kontakt med den antisemitiske och utstötte cisterciensermunken Jörg Lanz von Liebenfels teorier om germanerna som den ariska herrerasen samt färgade och judar som de lägst stående (3). Först 1919 efter första världskrigets slut kommer emellertid hans egna antisemitiska tankar i gång, enligt vad han själv skriver i Mein Kampf. (4)

Många av wienjudarna hade hoppats få jämställdhet och lika sociala rättigheter i samhället efter de europeiska revolutionerna 1848. Detta infriades till viss mån samtidigt som antisemitismen i Wien växte. Flera av Wiens intellektuella judar engagerade sig därför inom socialdemokratin som företrädde ett jämlikt samhälle. En av dessa var anatomiprofessorn och läkaren Julius Tandler (1869–1936). (5)

Krigstider har alltid varit svåra för samhället med många stupade och lemlästade och en hårt ansatt ekonomi som följd. Som hängiven socialdemokrat är Tandler intresserad av befolkningspolitik och leder arbetet med folkhälsa och välfärd i Wien. Han ägnar sig även åt bekämpningen av TBC och är en föregångare med radiumbehandling av cancerpatienter.

År 1923 grundar han ”Julius-Tandler-Familjecentrum”, där han bedriver äktenskaps- och familjerådgivning. Han är en förespråkare av sterilisering och eugenik, rashygien. Idag ses detta med oblida ögon, men under denna tid fanns eugeniken allmänt utbredd inom den socialistiska rörelsen. 1924 beskriver han situationen i ”Äktenskap och befolkningspolitik” bl.a.:

30 000 fullständiga idioter kostar den tyska staten två miljarder … tanken att levnadsovärdiga måste kunna offra livet, tränger sig mer och mer på i folkmedvetandet. – Individen och allmänheten hamnar i konflikt. Det finns inte enbart en rätt till liv utan också en plikt. (6)

Julius Tandler blir ledamot i Tyska vetenskapsakademien (Leopoldina) och blir rådgivare inom NF, föregångaren till FN. I slutet av 20-talet uppstår antisemitiska tongångar bland studenterna och 1934 uppror mot socialdemokratin. Tandler förlorar sin professur och emigrerar till Sovjet där han dör 1936.

Hur var det då med dr Tadlers föreläsning ovan?

Jag fann originalet till hela den långa föreläsningen på nätet, s 113 f : LÄNK  Det visar sig att Steve Sem-Sandborg endast har tagit ut några starka meningar, där Tandler själv pekar på de allmänna tongångarna i samhället. Förordet ger onekligen ett tillspetsat intryck, kanske för att fånga läsarens uppmärksamhet och intresse från första stund.

De översatta termerna ”vår folkstam” och ”rashygieniskt felaktig” kan jag överhuvudtaget inte finna. Skönlitterära författare tar sig tydligen ibland rätten att själva frisera sitt material, vilket man gärna kan ha i åtanke! Eller är det så att författaren kanske inuti boken noggrannare presenterar denne läkare och vad han stod för? Hur som helst synes dr Tandler haft en svår balansgång mellan humanism och eugenik och kanske inte alltid helt har lyckats?

Efter andra världskriget sattes en minnesplatta över Julius Tandler upp framför den familjerådgivningsklinik som han en gång hade startat.

Julius Tandler levde i en tidsepok då eugeniken genomsyrade samhället. Han var väl medveten om idéströmningen och influerad av denna förespråkade han sterilisering., men använde sig politiskt av sitt kunnande för att hjälpa sin omvärld. Han har gått till eftervärlden som en stor social reformator, som grundat omsorgssystem, modernt socialarbete och försäkringsväsen som står sig än idag.

Eugenik i dagens Sverige

Vilka tankar får du som läsare av denna artikel och ser du några paralleller i vår tid? Är det här synsättet med denna nu hundraåriga och konstaterat falska vetenskapstro sakta på väg tillbaka?

Stämningar i samhället, vad våra politiker säger och vad massmedia skriver spelar roll. Från en läsare har följande uttalande kommit:

”Några oroande tendenser är att försäkringskassan drar in assistansen för barn som varken kan äta eller andas utan hjälp och att kommuner börjar återinföra institutioner eftersom det är billigare”.

Joakim Truedsson på Facbook - Skärmdump och selfie
Joakim Truedsson på Facbook – Skärmdump och selfie

I Katrineholm har överförmyndaren Joakim Truedsson (S) uttalat sig 22 december 2017:

“Kan fler steriliseringar vara en åtgärd för personer med genetiska skador? … På det hela taget tror jag att vi måste acceptera en ordning som innebär att ju mer beroende av samhället du är för att ditt liv ska fungera desto större befogenheter får samhället att styra över hur tillvaron fungerar.” (7)

Känner ni igen orden från dr Tadler för hundra år sedan? Ingen debatt eller folkstorm följde på överförmyndarens uttalande ovan, inget avgångskrav eller politikerkommentar. Vad hade hänt om uttalandet gällt t.ex. homosexuella eller svarta som grupp? undrar läsaren.

Allmänhetens tystnad kan också vara talande.

Läs del på på Humansim och Kunskap: I del II följer jag upp den idéhistoriska bakgrunden till begreppen eugenik/rashygien/rasbiologi.

Text: Kersti Wistrand

Referenser

1.https://www.virtualvienna.net/the-city-its-people/jewish-vienna/jewish-intellectuals-artists/
2.https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau
3.https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Lanz_von_Liebenfels
4.https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
5.Sablik Karl, Julius Sandler: Mediziner und Sozialreformer, 2010, Peter Langs Verlag.
6.https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Tandler
7.https://www.kkuriren.se/katrineholm/overformyndaren-undrar-om-fler-steriliseringar-kan-vara-en-losning/

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

33 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
13 februari 2018 kl 23:36

Föreställ er ett barnlöst par som söker hjälp eftersom mannen har haft oturen att vara steril! Ateister eller religiösa saknar betydelse. Ska de uppsöka en medioker kusin och genom insemination skaffa ett barn med högre risk för ett inavel, eller ska de söka en fysiskt frisk människa med ett fullgott intellekt som har högt IQ, rätt blodgrupp, kreativitet och emotionell intelligens så att deras barn får en ökad chans till ett friskt framgångsrikt och rikt liv? Svaret är uppenbart. Svaret är heter dessutom rent definitionsmässigt “eugenik” och det har överhuvudtaget inget med Hitler att göra, men med medkänsla och förnuft.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
11 februari 2018 kl 16:50

Att den här tråden skulle handla om j-dar och deras öden var ju ganska klart, likaså att svenska politiker ur olika partier har en historia av rasbiologi. Inte minst inom Socialdemokratin.

Eugenik som förklaringsmodell är ett av sätten att se den rasrelaterade historien med eller utan historierevisionism.

Dock tror jag inte på rasrelaterade orsaker som enda underlag för krig, då framstår istället religion som en bättre förklaringsmodell för hur krigshetsarna i olika läger försöker nå inflytande.

Jag gör ingen hemlighet av mitt historiska intresse och då särskilt modern historia, därför tog jag mig titta att titta på en del intressanta reportage om hur Irak utvecklats de senaste ca 50 åren.

Oaktat vilka aktörer som kan anses ha ett finger med i spelet så framstår USA:s engagemang i olika staters inre angelägenheter som betydande.

Hitorien om Iraks uppgång och fall under Saddam Hussein skall absolut ses som en handbok över hur tex USA med olika medel blandar sig i lokala despoters härjningar och konsekvenserna ser vi ju idag då flyktingströmmar vi inte sett motsvarigheten till på många årtionden “drabbar” andra delar av världen (läs Europa).

Jag må vara vän av den amerikanska mentaliteten och deras tro på individens ställning gentemot staten men när statens företrädare i olika skepnader lägger näsan i blöt på olika håll i världen så slutar det ofta med global oro som resultat.

Ta er tid att titta på denna beskrivning hur det gick till i Irak och fundera lite sedan på hur vi i tex Sverige aningslöst tar konsekvenserna av det spel som pågått under så låg tid.

https://www.youtube.com/watch?v=ggFWwKDnqtg

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
10 februari 2018 kl 18:42

Tack Peter G för din upplysande information/beskrivning. Den behövs verkligen. Även du Ale sprider som vanligt för alla Svenskar kloka insikter.

Ale
Ale
10 februari 2018 kl 18:12

Peter Grafström: Helt rätt Peter. Här handlar det om att söndra och härska samt hitta en proxyfiende att gömma sig bakom. Samma sak i Sverige idag. Vi importer över 200 000 arga unga män som kommit ut totalt sönderbombade länder (av NAOT och Sverige i en del fall) i vapenför ålder. Detta för att vi svenskar som inte skall rikta blicken mot den verkliga faran och vad som väntar bakom hörnet.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
10 februari 2018 kl 11:25

Ivan Björn’s sammanfattning kan jag skriva under på men man kan vara mer explicit. Det var den Brittiska oligarkin och dess djupa stat som var hjärnorna bakom komplotten mot Europa och Hitler var deras gubbe utan att begripa det.
Britterna sade rent ut att Tyskland skulle krossas och förnedras. Förnedringen bestod bla i att dom pådyvlades nazismen. Iom att nazisterna trodde att Britterna var på deras sida om det inte vore för judarna så blev slutsatsen att tyska soldater stupade pga judarna. Därför skrev Goebbels i dagböckerna att judarna måste få lida för det. Det är en vanlig förklaring som revisionister framför som rationalisering till en del av skeendena. Och det är rimligt att den orsaken spelade in. Men det fanns också en ideologisk/kultisk bevekelsegrund som visar att Tyskland blivit intellektuellt våldtaget.
Revisionister tenderar att blunda för den irrationella sidan och slipper därför befatta sig med att alltsammans var manipulerat utifrån. Hitler tjänade i relation till eftervärlden naturligtvis på att rationalisera. Samtliga irrationella läror som bringat elände har sitt ursprung i den Brittiska oligarkin. Revisionister ser oftast bara deras judiska hantlangare. Inget av det jag skriver är menat att försvara Israels beteende eller den till synes zionistiskt präglade mediavärlden. Bara att väcka er till insikt om att ni stirrar på ett rött skynke som någon håller framför näsan på er. En del av judarna verkar i sin tur vara lika lurade att spela den rollen.

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
10 februari 2018 kl 10:29

Klokt skrivet av Ivan Björn syftar på inlägg kl 10:02.

Ivan Björn
Gäst
10 februari 2018 kl 10:12

Till dom som vill fördjupa sig i den kristna filosofins påverkan på det tänkande som gynnade människors korande av t.ex. Eugenik rekommenderar jag att läsa Peter Rudbergs bok: Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran : om varför den kristna kyrkan förlorat sitt esoteriska arv

I boken ser man klara sammanhang mellan religiösa föreställningar och artens överlägsenhet på bekostnad av ett annat liv.

https://www.bokus.com/bok/9789163781629/kyrkan-astrologin-och-reinkarnationslaran-om-varfor-den-kristna-kyrkan-forlorat-sitt-esoteriska-arv/

Ivan Björn
Gäst
10 februari 2018 kl 10:02

Jag har inte levt under andra världskriget så jag kan inte med någon säkerhet alls säga vad som hände. Det enda jag kan göra är att iaktta vad som pågår under min livslängd.

Det jag kan säga med hundra procentig säkerhet är att Tyskland anklagas hela tiden som ett skräckexempel på omänskligheten som saknar motstycke i historien enligt vinnarnas utsaga. Tyskland får också betala dyrt för detta och någon demokrati i landet Tyskland existerar inte. Det jag kan säga med säkerhet är att alla som vill diskutera Tysklands skuld är dömda till fängelse i många länder. Det finns bara en bild av Tyskland som accepteras och det är den som vinnarna beskriver och ständigt propagerar.

Vem är vinnarna? Det är samma krafter som värnar om demokratin i hela världen och i byggandet av denna gör de grushögar av andra länder för att återuppbygga dessa precis på samma sätt som man byggde Tyskland en gång.

Det är samma krafter som mörkar samtliga utredningar om t.ex. Kennedy, 9/11, Palme, Estonia, massgravar vid kristna skolor i Canada m.m.

Att gå tillbaka i historien är svårt. Att påstå och bråka om vem som har läst och vilka böcker och använda dessa som argumentation likaså. Det blir bara pajkastning av detta som leder ingenstans.

Det som återstår är dagens frågor om hur länge ska ett land betala så dyrt för sin del i kriget. Hur länge ska det mörkas USA:s omänskliga del i detta krig. Hur länge ska vi acceptera att Israel inte har några fasta gränser men vill expandera på bekostnad av människor i området. Hur länge ska vi acceptera vissa länders härjningar på andras länders bekostnad och människoliv.

Detta är grundläggande frågor medan vi ständigt påminns om förra seklet för att inte se alla trakasserier och ofrihet som vi lever i nuet.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
9 februari 2018 kl 14:21

Peter
Jag instämmer men det avgör inte saken. I rätten kan man inte lita på vittnen som torterats till en bekännelse. Men Us/Uk har sopat igen spåren efter sig i båda krigen.
Hur sannolikt är det att Tyskarna inte skulle ha gjort det?
Hur sannolikt är det att de systematiska avrättningarna avbröts efter november 1942?
Slutade dom eller bytte dom metod?
Us/Uk snodde tidigare åt sig alla komprometterande arkiv från Europa inklusive Ryssland efter WWI. Historien raderas ut.
Tyskar har inom sina familjer hört en massa från dom som var med så dom håller inte på som skandinaver och anglosaxer. Och den hårda lagstiftningen där ifrågasätts mindre där än från tex nordamerikanska revisionister. Det är typiskt att en gammal tysk kvinna driver opinion i samma stil som dom i nordamerika. För hon var en liten flicka helt utestängd från vad som pågick långt bort. Så hon har ändå min fulla respekt.
Och samtidigt har jag lika stor respekt för dom tyskar som inte har berättat utåt annat än privat. Tyskland föll offer för en angloamerikansk komplott och har fått tillräckligt mkt stryk ändå. Dom har fått betala till Israel det som egentligen England och Usa borde ha betalat eftersom dom orsakade rubbet.Problemet är att oklarheter om vad som hände gagnar samma angloamerikanska imperium.
Judarna förblir deras vapendragare och snarare stärks av gräsrotskritiken. Judarna gör karriär inom värdkulturen på dess villkor.
I en imperialistisk värdkultur blir dom likadana och tom mer nitiska.
Hade dom inte förhindrats av Britterna att assimilera sig i Tyskland hade dom präglats av den sundare Tyska kulturen som liksom nu Kina var inställda på fredlig handel.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
9 februari 2018 kl 12:52

#notomeetoo Du säger inget om Hillgruber. Så jag antar att du accepterar dom uppgifterna. Samtidigt är du nog medveten om att mängder av Hitler-försvarare helt tiger ihjäl det? Kände du raketforskaren ens till det själv? Eller trodde du på att dom bara sköt stridande partisaner? Fram med det nu. För dom gjorde det också, med ståndrätt. Uppgifter om gasning med dieselavgaser rör antagligen ett långt mindre antal; typ tusental. Så det är ingen stor andel.Om Gerstein var hotad vilket verkar fullt rimligt för andra liknande vittnesmål om Auschwitz har ju visat sig falska, så motsäger inte det att mördandet inträffat. Folk som vanligen hårt angriper judarna har i det fallet bekräftat att de hört från folk/släktingar som var med om utrangerade stridsvagnar som använts för det syftet. Us/Uk har fördelar av att ni gräsrötter blir lurade. Men det kan förstås vara fel ändå. Men vi kommer inte längre om dieseln nu. Hur sannolikt är det att nazisterna inte försökte sopa igen spåren efter sig när Hitler inte längre kunde segra? De uppgifter Hillgruber citerar nedtecknades under den inledande fasen. Senare när Hitlers generaler, som till skillnad från Hitler inte levde i en fantasivärld, förstod vad det skulle få för konsekvenser måste dom ha haft starka motiv för att försöka hindra insyn. Skulle inte du ha gjort det? Så detaljerna lär vara svårare att finna efter avgörandet av Stalingrad. Däremot fanns motivet att hämnas på judarna kvar. Ljugande vittnen avgör därför inte saken. Det är fullt rimligt att tyska soldater ville slippa skjuta ihjäl kvinnor och barn i den omfattningen. Tänk dig att dom skrev hem till sin familj och tvingades tänka på sitt hemska uppdrag att mörda liknande människor. Så Britten Thomas Carlyles förslag om Lethal Chambers – dödskammare – måste ha verkat som ett lockande alternativ. Hur mkt det genomfördes inser jag är svårt att veta säkert. Men Hitlers inställning var ett heligt korståg efter den heliga gralen – troligen åsyftande den ariska kvinnans livmoder som SS var avsedda att befrukta. Att eliminera judar var en viktig del av de syften som Houston Chamberlain utsett Hitler för. Houston gav honom den uppmuntran som gjorde att Hitler tog mod till sig för att axla den manteln. Detta nämnt för att visa att den ideologiska grunden spelade en viktig roll. Det handlade även om lebensraum men judeutrotning var en irrationell del av projektet som går tillbaka till ett antal Brittiska inflytandeagenters… Read more »

Peter
Peter
Gäst
8 februari 2018 kl 14:51

@Peter Pettersson G

Angående bekännelser så hade t.ex. över 90 % av ca 250 st bekännande nazistiska s.k. ”krigsförbrytare” söndersparkade testiklar. När det är mos i säcken erkänner man nog det mesta. Sen blev även Rudolf Höss, kommendanten i Auschwitz, så slagen/torterad att han inte kunde prata riktigt på tre dagar. Efter det så skrev han på den färdigskrivna ”bekännelsen”. Poängen är att mycket var framtvingat under tortyr och sen har även en massa gammal aktiv krigspropaganda överlevt som sanning. Hur ska vi kunna veta vad som verkligen hände? Speciellt i en sån global katastrof som andra världskriget.

Birgitta
Birgitta
Gäst
8 februari 2018 kl 12:56

Eugenik har, genom eufemism, gått under radarn. När tvångssterilisering blev förbjudet på 70-talet så ändrade man beteckningen, på den rashygieniska ideologin, till Medicinsk genetik istället.

Regeringen har i dagarna fattat beslut om att tillåta assisterad befruktning ”där varken ägg eller spermie kommer från de tilltänkta föräldrarna”. De säger samtidigt nej till surrogatmödraskap, antagligen för att staten vill ha kontroll över fortplantningen så det inte blir tal om några “bastarder”. Här använder man sig av landvinningar inom medicinsk biologi, genetisk förädling, genom ett strikt urval av föräldramaterial för att få fram specialanpassade människor. Steget är nu inte så långt till helt skräddarsydd avkomma.

Rashygieniska tankegångar sticker här upp sitt tryne i ren ”Brave-new-world-stil”.
Idag tillåts alltså assisterad befruktning på barnlösa par, nästa dag blir den obligatorisk för alla unga par som vill ha barn. Välkommen du sköna nya värld!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6880725

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
8 februari 2018 kl 12:06

@Ivan Björn Björn, du jämför Eugenik och fostran på ett intressant sätt. Det kan också vara så att den rådande kulturens krav på fostran och kulturens förhoppning på resultat, nämligen en människa som är frisk, stark och intelligent. Då är “Eugenik” en genväg, det syns inte minst när kvinnor skall välja spermadonator, då är stark och intelligent viktiga komponenter.

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
8 februari 2018 kl 11:55

[En kommentar till Downs Syndrom i kommentarer ovan, vilket endast är en liten detalj av vad artikeln handlar om.]

I Sverige utförs 35 – 38 000 aborter årligen på kvinnor 15 – 44 år.
De flesta av dessa foster är helt friska –
att då klaga på att inte fler Downs Syndrom-barn sätts till världen är absurt!

Downs Syndrom är en djup tragedi för alla inblandade parter.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 februari 2018 kl 11:28

Sigge Johansson
Andreas Hillgruber Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1945 bis 1945, Berlin 1988
Berättar i detalj om einsatzgruppe A B C D’s avrättning av 800 tusen judar under november 1941-nov 1942
Om förf: konservativ tysk historiker som kritiserades hårt av tex Deborah Lipstadt för att urskulda tyska militären.

Josef Ackerman Heinrich Himmler als Ideologe, Göttingen 1970
Berättar tex om SS-mannen Kurt Gersteins redogörelse för hur judar gasades med dieselavgaser. Detta brukar inte förnekas av revisionister som ju däremot ifrågasätter det som avser Auschwitz
[Min uppfattning är att Us/Uk har egna motiv för att skapa förvirring och muta judarna med påspädning av förintelsens data. Då slipper dom som motprestation uppmärksamhet kring sin egen totala skuld.
Det är därför angeläget för angloamerikanerna att judar kontrollerar medierna. Och Hollywood!]
Josef Ackermann, Dr. phil., Historiker und Publizist
Om författarens senare karriär:
Seit über 25 Jahren engagiert er sich in der Europäischen Bewegung. Zuletzt als Landesvorsitzender der Europa-Union Niedersachsen und als Vizepräsident des Niedersächsischen Rates der Europäischen Bewegung. Zahlreiche Auszeichnungen für seine Tätigkeiten, u. a. das Bundesverdienstkreuz.

Ale
Ale
8 februari 2018 kl 11:21

Svenska Downföreningen reagerar på att det föds färre barn med Downs syndrom. Är dem rädda för att återväxten, till föreningen, är hotad? Vad är narrativet här? Vad säger gruppen med Downs syndrom själva om dessa frågor? JA menar det är tydligen den frågan som gäller för Svenska Downföreningen?

Ale
Ale
8 februari 2018 kl 10:59

Torbjörn Sassersson red: Läste detta också, fast på Text TV.
“Antalet barn med Downs syndrom har minskat kraftigt, visar ny statistik från Socialstyrelsen”

För det första så vet vi nu att Socialstyrelsen känner till hur många individer med Downs syndrom vi har i landet? Bara det är borde väl vara diskutabelt vid sidan av bortsorteringen? Vet Socialstyrelsen för övrigt hur många som har ADD, ADHD osv?

Att det föds färre barn med Downs syndrom reagerar tydligen Svenska Downföreningen på. Vad är Downföreningen i så fall? Sitter det uteslutande personer med Downs syndrom i styrelsen? Om inte, så består väl föreningen av betalda ställföreträdarproffstyckare. Bedriver föreningen samma opinionsarbete gällande aborterade foster överlag? Om inte så är fallet varför får då bortaborterade foster med icke Downs syndrom inte samma uppmärksamhet? Vill Downföreningen stoppa bortsortering eller selektering dvs förbjuda alla aborter? Eller är det enbart Downs syndrom foster man ömmar för? Är inte det i sig i så fall en form av selektering också?

Ingemar Ljungqvist
Gäst
8 februari 2018 kl 10:44

@Kertsin m.fl. Det är nästan ett mode att idag på avstånd i tid frossa i nazismens ohyggligheter. Men samtidigt så har dessa fenomen utspelats i nutid och utspelas nu, såväl i världsskala när det gäller Aids – en iattrogen sjukdom med ursprung i Cabals militära biovapensmedjor, som hittills skördat mer än 35 miljoner döda:
Referens: http://2000tv.se/recensioner/aids_tabu.pdf
Och idag utsätts mer än 100 svenska män och kvinnor för försök , som strider mot Nürnbergkoden, i försök för att finkalibrera Artificiell Intelligens: http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
Tyvärr är vi alldeles för få som har förmåga att ta upp dessa fenomen, sakligt, Men vår samtid kräver det.
Men man kan åtminstone informera sig. Pia Hellertz är i detta arbete värd all högaktning.
Ingemar Ljungqvist, http://www.almanova.eu

Ivan Björn
Gäst
8 februari 2018 kl 10:32

Del 1
Jag har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv på olika sätt för handikappade eller svårt handikappade människor (40 år). Mer än det sista decenniet jobbar jag som PA.
Jag har mött många enskilda människor med riktiga fördomar mot handikappade människor som betedde sig så att blod kan frysa till is av deras agerande. I det moderna Sverige hade en mor ett handikappat barn och hennes familj sa att hålla odjuret instängt. De äldre generationer som jag har vuxit upp med fast i ett annat land hade åsikter om ”negerar” eller andra folkslag. Man skulle inte gå i giftermål med någon annan än sitt eget folk. Tror ni inte att eugenik finns bland oss? Titta på religioner i praktiken! Det finns religioner som förbjuder att man går i giftermål med någon utanför gruppen! Det finns religioner som våldför sig på individen genom att kräva att barn uppfostras i t.ex. katolsk tro även om den ena är ateist! Att inte tala om judendomen och islam i sammanhanget. ÄR DETTA INTE EUGENIK? Att den är förpackad till religioner där någon slags gud kräver saker av människor genom utvalda ombud (präster) skiter jag fullständigt i.

Gemensamt för allt detta är att Eugenik i form av att bevara ett vist system eller ett visst folkslag i preventivt syfte finns här och har aldrig försvunnit! Därför ser jag inte den påtvingade massiva invandringen som någon tragedi men som möjlighet till att vi ska växa upp genom att hitta kvalitéer i vårt inre. Förskjuta det vi identifierar oss med till något mera fritt som finns inne i oss och som kan gå i alla riktningar!

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
8 februari 2018 kl 10:02

Kanske skall dåtidens samhälle belysas, på trettiotalet bodde hälften av svenskarna på landet. Många hade sina rötter i jordbruket. Det är lättare att ta till sig rastänket ur det perspektivet, kor, grisar och höns skulle avla av sig så mycket som möjligt vilket också gällde bondkvinnorna. Boskapen skulle vara friska, starka och tåliga.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
8 februari 2018 kl 08:27

Lästips: SVT (7 feb 2018): Svenska Downföreningen: Inte ett samhälle vi vill ha

“Antalet barn med Downs syndrom har minskat kraftigt, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Nu väcks frågeställningar om vilka konsekvenser framsteg inom fosterdiagnostik kan få.
– Om kromosomer ska vara en grund för bortsortering – då är det inte ett samhälle vi vill ha, säger Judith Timoney vid Svenska Downföreningen i Aktuellt.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kjell-asplund-fler-fragestallningar-vantar

Karin L
Karin L
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
28 januari 2021 kl 18:08

Tycker inte man ska sortera bort barn med down syndrom . Men att de ska tillåtas skaffa barn är vanskligt . Tycker inte utvecklingsstörda ska få skaffa barn.Sterilisera är kanske ett ingrepp , men vad är alternativet? De blir ju likasåfullt omhändertagna i tidig ålder

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
8 februari 2018 kl 08:06
Sigge Johansson
Sigge Johansson
Gäst
8 februari 2018 kl 08:04

“Peter Grafström 8 Feb, 2018 at 00:47
….den tyska militären sköt enligt Andreas Hillgruber ihjäl 800 tusen judar män kvinnor och barn och en mkt mindre andel av andra folkslag under november 1941 till november 1942.”

Intressant — men helt ny information för min del….
I vilket dokument/bok påstår Andreas Hillgruber detta och vad anför han som bevis, undras nyfiket?

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
8 februari 2018 kl 00:04

Jag är verkligen motståndare till allt vad nazism heter och det gäller även andra extrema politiska åsikter men det är en smula vämjeligt att höra tex Sossarna hyckla med sin egen historia.

Detta är vad jag hittade med en enkel google sökning.

http://dsm.nu/wp-content/uploads/2017/11/DSM-417-36.pdf

Sven i Lappland:
Sven i Lappland:
Gäst
7 februari 2018 kl 23:56

Tyskarna lärde ju av Sverige, i så fall ar Sverige medskyldiga till “förintelsen”!

Peter
Peter
Gäst
7 februari 2018 kl 23:01

Även Sverige hade ”Statens institut för rasbiologi” och lägger man sen till statens alla tvångssteriliseringar mm. så har ju även det här landet en delvis mörk historia. Sen kan väl rasbiologiskainstitutet tillkomst härledas till en delvis Socialdemokratisk riksdagsmotion och då blir det nästan lite lattjo när Stefan Löfven anklagar SD för nazistiska rötter. Man ska ju inte kasta sten när man sitter i glashus.

Conny LundbergD
7 februari 2018 kl 22:54

Avståndstagandet från fysiskt sjuka personer var en väldigt verklig realitet när Försäkringskassan ville tvinga cancersjuka till arbete utan någon som helst medkänsla. Detta var det öppna, nakna människorföraktet för de som inte kunde klara sig själva utan hjälp! Vidrigt att skåda!!!
Detta är den politiska ledning som hela tiden talar om värdegrund och alla människors lika värde. Tror ni på dem? Det gör inte jag.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
7 februari 2018 kl 22:48

Föreställ dig att du föds med missbildningar för att ex. ingen stoppat kusingiften eller inte steriliserat mentalt handikappade! Hur skulle du då se på saken? Skulle du ropa hurra eller skulle du vara förbannad?

Jag är för eugenik av flera olika orsaker, både känslomässiga och förnuftiga. Jag bryr mig inte om Ad Hitlerum-argumentationsfelet som framförs, helt enkelt eftersom det är ogiltigt. Hitler var även vegetarian, men det gör inte vegetarianism klandervärt.

Jag är för eugenik eftersom jag bryr mig om varje barns värdiga liv. Jag vill inte att något barn ska behöva leva i lidandet av helt onödiga missbildningar. Jag bryr mig helt enkelt om barnens bästa. Det är i min mening att ha medkänsla. Jag anser att eugenik är att vara logiskt och emotionellt korrekt.

Jag vill se till att framtidens generationer får fullt fungerande kroppar och fullt fungerande hjärnor som kan hjälpa mänskligheten med de utmaningar vi står inför. Människor med mentala och fysiska utmaningar ska inte tvingas lida på olika vis och absolut inte kunna sprida dessa dåliga gener vidare till nya lidande stackars barn.

Julius
Julius
Gäst
7 februari 2018 kl 20:27

Allmänhetens tystnad kan också vara talande – menar du MSM eller folk i allmänhet ? Du kan inte mena allmänheten,vanliga folk eftersom vi har inte en chans att yttra oss i MSM om vi är inte politisk korrekta. Det har jag provat hos stora tidningarna men de har inte ens svarat på mitt mail. Det är mycket sorgligt att våra landsförredare till politiker har kört ner vårt land till grunden så vi som behöver hjälp får inga, istället alla de som inte har rätt att kräva så mycket får allt serverat på silverfat.

Harriet Larsson
7 februari 2018 kl 18:58

Undertecknad ser stor skillnad mellan en familj, som av oförklarlig anledning får ett barn med sjudom/handikapp. Att där dra in assistans är helt förkastligt, med ny tolkning av “grundläggande behov”.
Men, när det gäller ett par med grava funktionsnedsättningar, med stora hjälpbehov själva av samhället och där ärftligheten av deras sjukdom är stor, så är det inte lika självklart att få sätta många barn till världen. Under min yrkestid som sjukgymnast har jag sett hur svårt många syskon till handikappade har, när de ständigt hamnar på undantag, ibland med förälder som varken kan stå, gå eller kommunicera. Då förfasar jag mig mig inte lika lätt, som en sann humanist, över Truedssons uttalande.
Ett annat ytterst tabubelagt område är dessa förkastliga kusingiften, vars avkomma har en högre risk för både motoriska och kognitiva handikapp, som genetikern Camilla Stoltenberg visade i sin avhandling, men hon blev självklart anklagad för rasism. Kusingiften hindrar integration för unga flickor, som då enbart blir ankare för släktens kusiner att få komma till Europas välfärd. Har man som undertecknad sett hur svårt konsekvenserna kan drabb deras barn, ev. syskon, föräldrar, samhälle mm, då är det inte lika enkelt att vara “god” som i “högtidstalen.” Det är lätta att vara humanist med allt åt alla, men det drabbar alltid dem som står längst ner i den sociala trappan. Samhällets hjälpresurser är inte oändliga, som alltför många humanister tycks tro. Harriet Larsson.

Sverre
Sverre
Gäst
7 februari 2018 kl 18:38

Rashygien började tillämpas i Sverige långt innan Tyskarna.

m96
m96
Gäst
7 februari 2018 kl 18:25

Rashygien var dock inget som var specifikt för Nazityskland utan nåt man höll på med i västvärlden generellt på den tiden. De “forskare” som påstår att miljoner mördades eller mötte diverse bisarra öden är förmodligen samma (((forskare))) som vidhåller att Nazisterna gasade ihjäl 6 miljoner judar och som påstod att man gjorde lampskärmar o tvål av dem. Något man har fått släppa på senare tid.
Däremot att Nazisterna försökte hindra “mindre lämpade individer” från att föröka sig råder det inga tvivel om. Men det var de som sagt inte ensamma om. Det pågick i Sverige också.

Orsaken till att Hitler ogillade judarna hade inte med nån diffus “antisemitism” att göra.
Den verkliga orsaken tas upp av en judisk föreläsare här:
https://youtu.be/MKQpd6VMOTg?t=9m54s