Försvarsministern vill att privata företag ska lagra mat som ett led i det kalla kriget

publicerad 7 juli 2018
- av Nya Dagbladet
Peter Hultqvist - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia, CC BY-SA 4.0
Peter Hultqvist - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Peter Hultqvist – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Försvarsminister Peter Hultqvist anser att vissa privata företag borde lagra mat så att Sverige ska vara bättre förberett i händelse av krig.

Sveriges Radio skriver att Peter Hultqvist “vill återfå beredskapen som rådde under kalla krigets dagar”. Detta ska bland annat utgöras av att vissa företag ska lagra mat för att inte befolkningen ska svälta ihjäl vid ett krig eller en allvarlig kris.

Hultqvist nämnder det som kallades K-företag. Det var en samling företag som ansågs vara särskilt viktiga i fall Sverige skulle hamna i krig.

“Näringslivet är en viktig grundbult i hela samhället. Att inte koppla det till totalförsvaret och att inte ha K-företag gör att vi inte får ett helt och fungerande system”, säger Hultqvist till Sveriges Radio.

Regeringen beslutade den 5 juli om en utredning rörande näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Text: Nya Dagbladet