Efter stora globala framgångar i bekämpningen av malaria avstannade den positiva utvecklingen kring år 2015 – förutom i Zanzibar i Östafrika där endast en bråkdel av sjukdomen återstår. I en ny studie som publiceras i BMC Medicine förklarar forskare vid Karolinska Institutet varför, och visar att nya strategier behövs för att utrota sjukdomen. Bland problemen finns ett förändrat beteende hos myggorna och en selektering hos parasiterna.

Tiden kring år 2000 beskriver professor Anders Björkman som ett katastrofläge vad gäller utbredningen av malaria [parasit] i världen. Detta triggade en stor global insats som fick skjuts av nya former av läkemedel samt en bred utdelning av impregnerade myggnät och besprutning mot malariamyggor inomhus. Resultatet blev en halvering av malariautbredningen globalt till år 2015.

Professor Anders Björkman vill utrota malaria. Pressfoto: Mattias Ahlm för KI.se
Professor Anders Björkman vill utrota malaria. Pressfoto: Mattias Ahlm för KI.se

”Men därefter har minskningen avstannat. Förutom i Zanzibar där insatserna för dess 1,4 miljoner invånare lett till en cirka 96-procentig nedgång i förekomsten av malaria. I samarbete med Zanzibar Malaria Control Programme har vi optimerat insatserna och kan nu visa varför det ännu inte nått hela vägen till utrotning av malaria”, säger Anders Björkman, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet som drivit forskningsprojektet om malaria i 18 år.


Studien visar ett förändrat beteende hos malariamyggorna som nu biter utomhus i stället för inomhus. Myggan har även utvecklat en viss resistens mot dagens myggmedel. Dessutom har det skett en selektering hos den sjukdomsalstrande parasiten, där den återstående formen är svårare att upptäcka men ändå sprider sjukdomen som tidigare.


Zanzibar kan bli en modell för hela Afrika

Sedan 2002 har forskarna följt invånarna i två distrikt i Zanzibar med cirka 100, 000 invånare vardera.

”Både myggorna och parasiterna har hittat sätt att undvika kontroll och bekämpning. Nu behöver vi utveckla nya strategier för att övervinna detta om vi ska nå det uppsatta målet att utrota malarian från Zanzibar, ett arbete som kan bli en modell för hela Afrika”, säger Anders Björkman.

Något som överraskade forskarna bakom studien var den kraftiga nedgången av barnadödligheten i Zanzibar. Malariabekämpningen har lett till en minskning av den totala barnadödligheten med över 70 procent.

Tidigare har man trott att endast 20 procent av barnadödligheten i Afrika varit relaterad till malaria. Förklaringen till den dramatiska minskningen tros vara att sjukdomen ger en större och mer kronisk påverkan på barnens allmäntillstånd än man tidigare anat, och därigenom en minskad motståndskraft mot övriga sjukdomar hela vägen upp i skolåldern.

”Fortfarande är malaria det största hindret för en frisk och sund uppväxt för barnen i Afrika. Om du frågar en afrikansk kvinna i dag så är oftast det viktigaste att malaria inte drabbar hennes graviditet och hennes barn. Det globala samhället måste fortsätta kampen med förbättrade strategier och insatser. Då tror jag att man kan nå målet att slutgiltigt kontrollera malarian”, säger Anders Björkman.

Zanzibar var bland de första att ta del av de globala insatserna mot malaria och har därefter bedrivit ett oavbrutet arbete i bekämpningen av sjukdomen. Forskarnas förhoppning är nu att dessa lärdomar kan spridas som förnyade insatser i hela Afrika.

Forskningen finansierades framför allt av Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Vetenskapsrådet.

Text: Karolinska Institutet, pressmeddelande via Cision.com | Bild: Stickmygga (Culiseta longiareolata). Foto: Alvesgaspar. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Publikation

Relaterat

 • Läs mer om hälsa i NewsVoice

 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

6 KOMMENTARER

  • Tack, Jesper, för denna enormt viktiga video där människor vittnar om att silver botar malaria.

   Kolloidalt silver botar sjukdomar orsakade av bakterier, virus, svampar. Det är ett effektivt botemedel och bekämpas därför av Big Pharma med inkvisitorisk nit.

 1. @ Jesper

  Ja , världsordningen anno 21:a århundradet. Såg nåt liknande på tuben om ett försök med nitratlösning ( tror jag det var ) på ett antal malariasjuka i Uganda. Väldigt lyckat där jag tror att samtliga tillfrisknade. Vid detta försök hade initiativtagaren lyckats få personal från Röda Korset att bistå honom och han hade därför tagit kontakt med Röda Korset för att höra om de hade intresse av att göra nån form av uppföljning , men han fick kalla handen. Minns inte vad filmen hette , dock.

 2. Savalle, de använder inte kolloidalt silver men en ytterligare utveckling av detta kallat liquid silver där silveratomen är bunden direkt till vattenmolekylen. Det är en ny och betydligt effektivare form än kolloidalt silver och är helt giftigfri för de ickepatogena mikroberna (patogen=sjukdomsalstrande).

  • Och tack för ditt klargörande, Jesper!

   Enormt intressant! Jag har hittills inte hört talas om liquid silver, men jag har personligen mycket goda erfarenheter av kolloidalt silver, så denna ytterligare utveckling, liquid silver, är verkligen något som jag ska försöka lära mig mer om.

   Här är en mycket bra dokumentär om kolloidalt silver från AlmaNovas hemsida:

   http://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/

   För övrigt: Jag kan rekommendera alla som vill få lättillgänglig information som ger sann kunskap om hälsa att uppmärksamma följande tidskrifter:

   AlmaNova

   2000-Talets Vetenskap

   Hälsofrihet

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här