Professor emeritus: Den samhällsfarliga PK-kulturen bygger på känslor och romantiska ideal

PK-kulturen brukar karaktäriseras av en tvingande dogmatik, som tar sikta på kön, klimat, globalism, mänskliga rättigheter och liknande.