Peter Wahlbeck: Globalismen är ett hot mot vår existens

21

“Peter Wahlbeck är ståuppkomiker, skådespelare och konstnär som värnar det fria ordet. Exakt24 fick göra ett besök i Wahlbecks ateljé och höra hans tankar kring ståuppkomik, globalism, Sveriges åsiktskorridor och vad Wahlbeck kallar den globala bankmaffian.” – Exakt24

Video: Exakt24 på YouTube

Peter Wahlbeck finns på www.wahlbeck.se

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

21 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Agneta Norlin
Agneta Norlin
Gäst
21 september 2020 kl 13:18

Såg ett YT klipp från en föreläsning om Den djupa staten ur ett svenskt perspektiv som jag tyckte var intressant. Trodde aldrig svenska “spelare” kunde vara så inflytelserika. Är det vi som är världens mest lurade folk?

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
30 augusti 2020 kl 00:22

Enligt wikipedia så består “samhällskontraktet” av de överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen. På politisk nivå handlar det om att vi som medborgare har både rättigheter och skyldigheter i samhället. För medborgarna handlar det i första hand om att följa lagarna och om att bidra till samhället eller det “gemensamma”, genom att betala skatt. I utbyte mot detta förväntas staten upprätthålla en inre och yttre ordning genom polis och försvar, infrastruktur, en offentlig sjukvård och ett socialförsäkringssystem, ett utbildningssystem för både barn och vuxna samt ett pensionssystem inför ålderdomen. Samhällskontraktet förväntas sålunda bygga på ömsesidiga åtaganden. Det handlar här både om skyldigheten av att bidra till och om rätten av att få ta del av “den allmänna välfärden”. Hur ser då samhällskontraktet ut i Sverige av idag? Vi har ett av världens högsta skattetryck. Vi har en polis som definitivt har förlorat slaget om den allmänna ordningen. Vi har ett försvar som bara är en skugga av sitt forna jag och som definitivt inte skulle klara av att avvärja några storskaliga invasioner. Vi har en infrastruktur i stort behov av upprustning. Vi har en offentlig sjukvård och ett socialförsäkringssystem som sviktar under ett alldeles för “högt tryck” i förhållande till tilldelade resurser, vilket bl.a. resulterar i allt längre vårdköer. Vi har ett utbildningssystem som verkar ha “halkat efter” i diverse omvärldsanalyser och som lider kraftig brist på behöriga lärare. Vi har ett gravt urholkat pensionssystem, vilket nödvändiggör ständiga förskjutningar uppåt i pensionsålder. Att allt detta sammantaget, leder till ett alltmer söndervittrat samhällskontrakt, är väl knappast något som förvånar? Att vi verkar ha kommit ganska långt på resan mot vägs ände, vad gäller vad gäller “samhällskontraktet” och därmed även ett “gemensamt välfärdssamhälle”, verkar stå allt mer klart. En ekvation som både innehåller ett allt högre skattetryck och en alltmer urholkad välfärd, kan i slutänden inte bli annat än “negativ”. Hur kan det då ha “gått så här snett”? Att en totalt ansvarslös migrations och integrationspolitik, ligger bakom kollapsen i vårat svenska välfärdssystem, står väl idag helt klart för dom allra flesta. Att EU, genom vårat medlemskap i EU och våra globalistiska EU politiker, ytterst ligger bakom denna “vettlösa” migrationspolitik, är väl också det ganska uppenbart. Globalister har inget intresse av att ta ansvar för varken ett nationellt “samhällskontrakt” eller ett nationellt välfärdssystem. Tvärtom, dom vill ha fri rörlighet för billig arbetskraft och köpkraft… Read more »

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
Reply to  Thomas Nygren
30 augusti 2020 kl 15:10

Du missar att vi har en sjukvård som drivs av kapitalistiska intressen.
Big Food och Big Pharma.
Det är därför den offentliga sektorn går på knäna.
Det är därför vi tillåter nedstängning av samhället på grund av ett ofarligt förkylningsvirus.
Bara för att de flesta är så okunniga om hälsa så kan de göra så här.

jag kan inte se annat än att det är frimurare som nästlat sig in i alla våra myndigheter och beslutsorgan, med direktiv från Rockefellerklanen.

Sen har de fått hit en massa människor från mycket främmande kulturer för att skapa motsättningar och helst inbördeskrig.

De har makten över media och myndigheterna planterar in det politiskt korrekta i barnens skola och alla andra utbildningar.
Det måste vara en organisation bakom allt det här och de lyckas hålla sina agenter dolda.
Jag vill bara att de ska avslöjas.

Ingemar Wahlberg
Ingemar Wahlberg
Gäst
22 augusti 2020 kl 14:37

Obama lär ha sagt vid en FN konferens:(Fritt översatt) Vi måste släppa vår förmåga att styra själva för att uppnå FN:s globalistiska mål.
När det gäller EU är det frågan vem som först yttrar sig i samma anda, Merkel, Macron eller rent av Löfven:
Vi måste släppa vår förmåga att styra själva för att uppnå EU:s globalistiska mål.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
12 augusti 2020 kl 23:56

Så tycks det vara, Per. Vissa i Vänstern tycks vara lurade, precis som Wahlbeck säger. De är lurade genom splittrande normkritik, som har repeterats genom den globalistiska högerns fulmedia och genom ovetenskaplig genusforskning och feminism genom bitterfittor som förlorat positioner p.g.a. egna felsteg, medan andra är mer traditionella marxister, som inte är lika lättlurade inser att arbetarklassen endast kan enas mot monopolkapitalisterna genom klassperspektivet, samt att den demokratiska revolutionen alltid måste vara nationell, om än inte i samma mening som fascismens imperialistiska sjuka form av nationalism, som redan bedrivs av bombliberaler mot suveräna stater, d.v.s. krigsförbrytelser.

Vänsterns intelligens existera främst i Danmark och Norge, där den riktiga vänstern förstår att den måste valsamverka. Svensk vänster är inte enbart lurad av en elit som samverkar duktigt mot vänstern, men den saknar alltså förmåga att både fraktionera sig och att valsamverka med fraktionerna mot denna elit, vilket givetvis leder till ständigt nederlag, till elitens stora förtjuning.

Här diskuteras saken: https://www.flashback.org/t3077636

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
12 augusti 2020 kl 21:57

Bra kommentar, Per, men ser man polariseringen och falskspelet så bör man även notera att all vänster inte är grundlurad och att det finns alternativ.

Per Johansson
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
12 augusti 2020 kl 22:53

Man kan tänka sig att en split uppstått, och att det bildats en global vänster och en nationell. Dina tidigare kommentarer här antyder detta? Berätta gärna mer. Intressant ämne!

Per Johansson
Gäst
12 augusti 2020 kl 19:12

Peter Wahlbeck har så rätt. Vänstern är totalt grundlurad.
Vänstern var redan från begynnelsen bankmaktens flirt med allt folket. De ville dra in det arbetande folket i det ekonomiska slaveriet. Och bankmakten styr ytterst media, med vänstern som ett mellanled. Varför gjorde man det?
Därför att makt alltid är att få med sig massorna. För att uttrycka sig onödigt cyniskt: vänstern (dvs de som ytterst styr den) och banken är samma sak.
Nu har vänsterrörelsen anammat globalismen, som alltid varit bankmaktens (storkapitalets!) våta dröm. Och därmed också högerns, eller hur?
Elitens elit har alltid eftersträvat globalism och envälde. Men för vänsterfolket är det fortfarande nationalismen som är det onda!!
De är totalt grundlurade! Bankmakten, genom media, styr medelst polarisering. Man sätter upp två polariteter: En som är GOD, och en som är OND. Folket, och demokratin, blir de “GODA”.
Men folket är så lata, att de inte kan se polariseringen. Man tror bara blint på media. Men makt-media kan skifta polariteterna, så att höger blir vänster, och vänster blir höger. Det är det som har skett nu!

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
7 augusti 2020 kl 21:13

Varför är våra politiker så fokuserade på migrations och integrationsfrågor, HBTQ frågor, jämställdhetsfrågor och klimatalarmistiska frågor? Vill dom bygga ett nytt Utopia, där alla medborgare är helt jämställda och där vi tar hand om och vårdar moder jord, helt i linje med ett “klimatriktigt” kretsloppstänkande och ekologiska grundprinciper? Knappast! Bakom och under dessa globalistiska värdegrunder, döljer sig en betydligt krassare ekonomisk realpolitik. De globalistiska värdegrunderna blir här till en globalistisk “metapolitik”, vilken ytterst syftar till att ta bort fokus från överföringen av nationellt självbestämmande, från de “trångsynta” och protektionistiska medlemsstaterna till ett globalistiskt och alltmer federativt EU. Här handlar det givetvis inte heller om att skapa ett jämställt och klimatkompenserat Utopia inom ramen för EU. Här handlar det i praktiken om att kunna riva ner nationalstaternas gränser, för att på så vis kunna styra strömmarna av “flyktingmigranter” till produktionscentra och marknader inom EU. Detta då dessa är i stort behov av både billig arbetskraft och ny köpkraft, för att kunna konkurrera med övriga globala marknader i världen. Här handlar det om att skapa EU:s och globalisternas nya Utopia, vilket ytterst och givetvis bara handlar om ständig tillväxt.
“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
7 augusti 2020 kl 08:23

Vad sysslar våra politiker med idag. Migrations och integrationsfrågor, HBTQ frågor, jämställdhetsfrågor och mer eller mindre klimatalarmistiska frågor. Allt för att indoktrinera medborgarna i den rätta globalistiska värdegrunden. Vill medierna behålla sina statssubventioner, så gör dom bäst i att hålla sig inom “åsiktskorridoren”. Denna “officiella globalistiska värdegrund”, har i Sverige givit upphov till uttrycket “PK Sverige”. Att öppet gå emot denna officiella värdegrund, kan för många innebära ett politiskt eller karriärsmässigt “självmord”. Så tystar man eventuell politisk opposition i Sverige idag. Yttrandefriheten har i praktiken omvandlats till en “vacker fras”. Den gäller bara om du håller dig innanför den globalistiska värdegrundens ramar. Att vi nu helt håller på att ge upp vårat självbestämmande till ett överstatligt, federativt EU med Tyskland i ledarrollen, säger våra politiker inte ett knyst om. Den “totala” tystnaden är talande nog!
“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
7 augusti 2020 kl 00:57

Tyvärr är nog min förutsägelse om nationalkapitalisternas (SD:s) plötsliga EU-positivitet inte en ren slump. Jag har ofta tur när jag tänker. Kapitalister är i allmänhet giriga och kortsiktiga och nästan alltid mer kapitalister än nationalister. Motsatsen tror jag är ovanligt. Att SD består av EU-kåta karriärister idag är alltså ingen slump.

Samma sak med s.k. globalsocialister, som ex. Göran Greider, de är sannolikt mer globalister är socialister och det beror sannolikt också på olika intressenter som göder dem på olika vis. Jag misstänker att han är allierad med Bonniers för att de har gillat hans dåliga diktning som inte rimmar alls.

Den äkta vänstern är inte ondskefull på det viset, enbart grundlurade av hortidningarnas presstituerade, genom falsk känsloargumentation och hjärntvättande upprepningar av lögn åt olika intressenter. Man skall inte betrakta de repeterade lögnerna eftersom man kan börja tro på dem.

För ni som har läst ledarskapspsykologi, så vet ni att det är mängden påverkan, inte dess kvalitet, som styr oss i allmänhet. För att undvika det måste man vara medveten om den saken, men inte ens då är man alltid immun.

Äkta vänster är givetvis vänsternationell p.g.a. vad både Marx och Engels har påtalat.

1. Den demokratiska revolutionen mot finanskapitalet måste alltid vara nationell, om än inte i samma mening som den öppna fascismens falska imperialistiska nationalism, som leder till öppen terror mot suveräna stater.

2. Att ena alla människor i nationerna är svårt om de är kulturellt avvikande från varandra. Således vill äkta vänster undvika massmigration av avvikande kulturer som inte kan eller vill integreras med svenskarna. Svenskarna måste också vilja detta, men det är svårt av rent biologiska skäl och det beror på olika nivåer av olika hormoner som skapar obehag för det som är främmande, särskilt om det uppfattas som hotfullt eller belastande. Massinvandring, hög arbetslöshet och hög ojämlikhet skapar givetvis rasistiska känslor hos de som drabbas av detta, vilket gör att de inte ser orsaken bakom detta, d.v.s. finanskapitalismen.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
7 augusti 2020 kl 00:32

Att arbeta mot EU och globalismen på Zuckerboken (finanskapitalisternas plattform) är sannolikt kontraproduktivt. Man blir då med största sannolikhet en “Zucker”. Välj istället öppna fria plattformar som phpBB och WordPress!

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
6 augusti 2020 kl 16:40

Varför lyser dom EU kritiska rösterna med sin frånvaro på SD:s Facebooksida? Att ett globalistiskt och federativt EU ligger bakom dom allt större migrantströmmarna till Europa och Norden, står väl bortom allt rimligt tvivel. Att ett alltmer överstatligt EU med Merkel i spetsen, nu även helt vill ta över medlemsstaternas ekonomiska politik men även deras migrationspolitik, kommer med all sannolikhet att leda till att Sverige i framtiden, kommer att få ta emot ännu större volymer av “flyktingmigranter”. Våra inhemska nationella politiker går redan helt i globalisternas ledband och fördriver sin tid med “globalistisk metapolitik” i form av jämställdhets- och miljöfrågor. Allt medan Sverige blöder. Endast en nationell samling mot ett federativt och globalistiskt EU, kan bevara vårat självbestämmande och rädda Sverige från ett totalt kaos. Sök på “Swexit”. På deras Facebooksida pågår en intensiv diskussion om just dessa frågor.

“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
6 augusti 2020 kl 15:41

Nu gäller det att så fort som möjligt få så många som möjligt medvetna om vad som håller på att hända. Vi måste samla alla goda krafter i opposition mot denna “politiska statskupp”, regisserad av Merkels federativa EU. Tyvärr verkar allt för många av våra nationella politiker, fullt beredda att “sälja ut” vårat nationella självbestämmande, för att själva få tillträde till denna “nya federativa, globala EU aktör”. Allt enligt tesen att “all makt korrumperar”.
“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
5 augusti 2020 kl 08:30

En rapport om hur “det” ser ut från en annans vinkel om guldet som riktiga pengar.
https://youtu.be/PgrSRnElFCA

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
5 augusti 2020 kl 02:07

Sverige har idag en okontrollerad “flyktinginvandring”, som i princip redan har slagit det svenska välfärdssystemet i bitar. Vi har enklaver i Sverige med skyhög arbetslöshet och lika högt bidragsberoende. Vi har områden i Sverige där dödsskjutningar, sprängningar och bilbränder är så vanliga att polisen inte ens vågar agera, utan att gå in med stora enheter. Hur kan det ha blivit såhär och varför? Frågar man våra politiker, så konstaterar vissa av dom bara att Sverige har byggt upp en integrationsskuld som vi nu måste betala. Mot bakgrund av detta läge, är det djupt oroande att Angela Merkel, Tysklands förbundskansler öppet går ut och säger att nationalstaterna måste vara beredda på att ge upp sin suveränitet och då i första hand vad gäller deras ekonomiska politik och deras migrationspolitik. Merkel som är en erkänd globalist, vill i enlighet med “de fem EU-presidenternas plan från 2015”, avskaffa dom nationella demokratierna inom EU innan 2025. Om Merkels får sin vilja igenom så får vi se en “nyordning” av Europa, med en Europeisk superstat utan nationellt självbestämmande. Frågan blir här vad en sådan “globalistisk nyordning” kommer att innebära för Sveriges framtid?

https://www.welt.de/politik/deutschland/article184292124/Angela-Merkel-Nationalstaaten-sollten-heute-bereit-sein-Souveraenitaet-abzugeben.html

“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Thomas Nygren
5 augusti 2020 kl 11:45

ITexit är på gång. Mer data på BITchute.

Jan Norberg
Reply to  Thomas Nygren
5 augusti 2020 kl 12:30

Bra sagt Thomas, den europeiska superstaten under ett globaliststyrt EU är ju nästan samma sak som Hitler ville åstadkomma på sin tid. Skillnaden är att nu slipper Tyskland kriga för att uppnå sina drömmar. Frankrike som den ryggradslösa stat det är har ju inget att förlora på att ansluta sig till det dominerande Tyskland, åtminstone så länge den korkade franska befolkningen ständigt väljer fel president och fel regering.

Först röstade fransoserna fram Georges Pompidou, Giscard d´Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande och nu Macron, samtliga globalistlakejer alldeles oavsett vad de säger om sin franska patriotism. Frankrike är ett land som inte klarar sig utan EU och ingår i den skara länder som får allra mest av de ek bidrag som nu Sverige också lovat bidra till.

Fransmän är ett korkat folk!!!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
4 augusti 2020 kl 02:14

Wahlbeck har viktiga insikter, men han gör inget positivt och konstruktivt med dem, men han är inte ensam om den passiviteten. Positivitet och konstruktivitet är resultatet av rätt mental aktivitet.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
3 augusti 2020 kl 12:33

Utmärkt att kändisar vinner insikter. Deras inflytande, i egenskap av deras idolskap, är mäkta, även om de som dyrkar dem, inte begriper ett jota.

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
3 augusti 2020 kl 12:13

Tyska generaler erkände efter kriget att det fanns färdiga anfallsplaner även mot Sverige, både under och efter operation Weserubung, den tyska ockupationen av Norge och Danmark. Tyskarna behövde dock aldrig realisera dessa anfallsplaner, tack vare den svenska eftergiftspolitiken. Så länge som Sverige fortsatte att försörja Tyskland med järnmalm, kullager och verkstadsprodukter, så fanns det ingen anledning att anfalla Sverige. Även det faktum att Sverige tillät transitering av tyska trupper genom svenskt territorium, den så kallade permittenttrafiken, bidrog även det till att tyskarna aldrig behövde ta Sverige militärt. Idag står vi återigen inför en situation där vi håller på att bli ockuperade. Den här gången ekonomiskt och politiskt av ett alltmer federativt och överstatligt EU med Tyskland bakom rodret. Den här gången får vi inte bedriva eftergiftspolitik för att “rädda vår export till Tyskland”. Den här gången måste vi säga ifrån i tid, så vi slipper följa nya “diktat” från ännu en ny “stormakt”.
“Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”