Folkhälsomyndigheten: PCR-test kan ej skilja på aktivt virus eller virus som oskadliggjorts av immunförsvaret

publicerad 24 december 2020
PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)
PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)
PCR-test. Licens: Shutterstock.com

SJUKVÅRD. I sin uppdaterade vägledning för bedömning av smittfrihet skriver Folkhälsomyndigheten att PCR-tester inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och på virus som redan oskadliggjorts av kroppens immunförsvar. Därför kan testerna inte heller avgöra om någon person är smittsam eller inte och ska heller inte användas i detta syfte. Det skriver Nya Dagbladet.

I massmedia har PCR-tester lyfts fram som en säker och etablerad metod för att avgöra huruvida någon är smittad av viruset eller inte och kan smitta andra människor – något som alltså är direkt felaktigt och som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

Vid månadsskiftet till december så ändrade också Folkhälsomyndigheten sina vägledningsdokument på sin hemsida och konstaterar även de att PCR-tekniken inte klarar av att skilja på aktiva och oskadliggjorda virus.

RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden”, skriver man bland annat.


Istället för att fokusera på de i sammanhanget opålitliga PCR-testerna och vad dessa visar så rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att smittfrihet ska grunda sig på ”stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symptomen började”.


Nuvarande kunskap om viruset är begränsad

Folkhälsomyndigheten erkänner också att den nuvarande kunskapen om viruset och dess smittsamhet är ”begränsad” och att ny information kan komma att läggas till eller uppdateras efterhand.

Någon som uppmärksammat Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer är immunologen Sanna Ehdin som gjort sig känd för att vara djupt kritisk mot den svenska coronastrategin.

Precis vad jag har sagt hela tiden… Och många andra. Kanske ni kan lyssna lite mer på vad jag säger nu, och inte förkasta det och mig som en del gjort?” konstaterar hon på Facebook.

Text: Isac Boman, Nya Dagbladet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: PCR-test