USA – Företagsstyrda innovationszoner kan bli egna miniatyrstater

publicerad 6 februari 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Facebooks huvudkvarter i Menlo Park. Foto: Jitze Couperus. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia

FÖRETAGANDE. En Nevada-guvernör försöker locka högteknologiska megaföretag till delstaten med ett erbjudande om att låta dessa bilda oberoende miniatyrstater som ska kunna ta ut skatter och bilda egna myndigheter. I zonerna ska det råda frihet från coronarestriktioner för arbetare och administration.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Facebooks huvudkvarter i Menlo Park. Foto: Jitze Couperus. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia

Lagförslaget presenterat av guvernören Steve Sisolak handlar om att företag som arbetar med innovativ teknik ska erbjudas dessa särskilda möjligheter. Allt paketeras inom ramen för så kallade ”Innovationszoner” och de marknadsförs för att locka teknologiföretag som tröttnat på höga skatter och begränsande lockdown-regleringar i Silicon Valley.

Om detta realiseras kan tidigare teknikparker transformeras till miniatyrstater med ett centralstyrande företag, bostäder och öppna ytor där frihet råder för alla som arbetar och bor där. Inga lockdown-regler och inga munskydd.

Företaget som flyttar till Nevada ska, om förslaget antas, kunna bilda sina egna lokala myndigheter som motsvarar myndigheter som redan finns på delstatsnivå. Innovationszonen ska kunna ta ut skatt, bilda domstolar och skolområden, tillhandahålla statliga tjänster och i huvudsak fungera som suveräna, självstyrande enheter.

Varje innovationszon ska övervakas av tillsynsnämnder och företagsägarna ska kunna behålla maktbalansen och bestämma vilka som sitter i styrelsen i dessa nämnder.

Bara för megaföretag som Google, Tesla, Amazon, Twitter

Förslaget bygger på uppfattningen att den traditionella regeringsmodellen är “otillräcklig” för att locka till sig stora hyresgäster.

De företag som det handlar om är inte vilka företag som helst. Det handlar om megaföretag. Företaget måste äga minst 200 kvadratkilometer (78 square miles) outvecklad och obebodd mark och falla inom ramen för en enda kommun utan att stå i konflikt med privat ägande. Den sökande parten måste ha minst 2 miljarder kr i tillgångar och planerar att investera minst 1 miljard kronor varje år under 10 år.

200 kvadratkilometer motsvarar en tredjedel av Bornholms yta, hela Stockholm Stad, en femtedel av Stockholms kommun heller halva Göteborgs tätort inklusive Göteborgs stad.

Planerad innovativ industristad i Yongqing, Kina. Illustration: Vastiud.com
Planerad innovativ industristad i Yongqing, Kina. Illustration: Vastiud.com Yta: 14 kvadratkilometer.

Guvernören Steve Sisolak i Nevada välkomnar särskilt företag som arbetar med artificiell intelligens och autonoma robotar, Internet of Things (IoT), Telekom, blockchain, biometri och ny energiteknik.

Det förefaller som om dessa innovationszoner bland annat ska producera den nya tidens arbetare, robotar med artificiell intelligens som ska ersätta mänsklig arbetskraft (red anm).

Nevada har redan lyckats locka över storföretag från Kalifornien som Tesla som har lagt sitt Gigafactory i delstaten, en fabrik som tillverkar bilbatterier. Elon Musk lämnade Kalifornien och bor privat i Texas, en nära grannstat till Nevada. Musk tröttande på Kaliforniens coronarestriktioner och de höga skatterna.

Russia Today kommenterar torrt att idén med innovationszoner kan associeras till de slavliknande förhållanden som rådde i company towns i det forna USA.

“While the ‘company town’ model might call to mind the abusive labor practices of the late 19th and early 20th century – with workers paid in company ‘scrip’ unusable outside the town and sometimes even fenced in, supposedly for their protection – companies like Facebook (Menlo Park) and Google (Mountain View) appear to be hard at work renovating the company town’s image.” – RT

Innovationszoner liknar också det gamla koncepten bruksstad eller industriort. En bruksort eller ett brukssamhälle är ett mindre samhälle uppbyggt kring en dominerande industri, ett bruk. I Sverige byggdes det upp brukssamhällen under 1600-1800-talen och bestod av järn-, pappers- och glasbruk. I andra länder var det vanligt med tex saltbruk och textilindustrier.

Nowa Huta utanför Kraków är ett exempel på en kommunistisk industriort från 1950-talet. Den var dåtidens “idealstad” för arbetare i Polen. Intill stålverket Vladimir Lenin uppfördes ett bostadsområde med en centralistisk stadsplan och för epoken ovanligt stiliga hyreshus, förklarar Wikipedia.

Slutligen kan konceptet innovationszon eventuellt associeras till sovjetiska kolchoser (kollektivjordbruk) som var en organisationsform för jordbruksproduktion med tillhörande bostäder i det forna Sovjetunionen och flera östeuropeiska stater.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat och källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Dessa planer innebär också att det även kommer att bildas motsatser till robotiserade arbetsläger i form av humana innovationsområden. Behöver inte ens gissa vilka som vinner på lite längre sikt. Småland ligger bra till.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *