Regeringens plan: Så ska medicinsk apartheid införas

publicerad 23 september 2021
- Nya Dagbladet
Lena Hallengren. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Lena Hallengren. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Lena Hallengren. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet

Regeringskansliet föreslår i en promemoria att vaccinationspass ska införas och finnas kvar i Sverige även efter att övriga restriktioner tagits bort och att dessa ska villkora tidigare grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter i Sverige.

Utdrag från Isac Bomans artikel i Nya Dagbladet

Man vill heller inte att människor ska kunna slippa undan passen varken av politiska eller religiösa skäl och man vill även helt ta bort möjligheten att visa upp ett negativt coronatest som alternativ.

I förslaget framgår det bland annat att Sveriges regering vill ändra förordningen för särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 och ha möjlighet att kunna införa vaccinbevisen för att reglera vem som får delta i såväl allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som i privata tillställningar.

“Vi behöver ha en beredskap om läget skulle försämras”, menar socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till SVT.

Möjligheten att ha vaccinationspassen i ”beredskap” och kunna använda dessa om man anser att smittspridningen förvärrats innebär också att man inte vill sätta något datum för när tvångsåtgärden ska implementeras eller när denna ska tas bort.

Alla som inte har synnerliga medicinska skäl att inte vaccinera sig och som är över 16 år ska enligt förslaget behöva visa upp vaccinationsbevisen som hittills enbart använts vid resor utomlands. Det ska heller inte vara möjligt att komma undan vaccinationspassen genom att istället visa upp negativa coronatest eller påvisa att man tillfrisknat, om regeringen får som de vill.

Vidare skriver man att evenemang där samtliga deltagare ”har vaccinerats med det totala antalet doser vaccin” slipper de deltagarbegränsningar som gäller för evenemang där deltagarna inte har vaccinerats. Noterbart är att det ”totala antalet doser vaccin” inte specificeras ytterligare och det är oklart om det handlar om två, tre eller fler vaccindoser.

Negativa covid-tester kommer heller inte att räcka för att slippa undan de särskilda restriktionerna och begränsningarna.

Det blir också upp till den som anordnat olika event att ”förvissa sig om vaccinationsbevisets äkthet”. Detta ska ske med ”vägledning” från myndighetshåll som ska utbilda privata aktörer i hur man verifierar vaccinationsbevisen och ser att det är ett officiellt sådant.

Man erkänner själva att förslaget är diskriminerande och att man med detta delar in nationen i två grupper med helt olika rättigheter och friheter. Ändå anser man att detta är försvarbart och hänvisar i vanlig ordning till smittspridningsskäl.

Vidare framgår det att uppvisande av vaccinpassen kan komma att användas även vid privata tillställningar och sammankomster. Inte heller religiösa eller politiska skäl att inte vaccinera sig kommer att godtas – även om det förstnämnda kan bryta mot diskrimineringslagen.

Flera stora arrangörer för publikevent som Dreamhack och Stockholm Beer Festival har redan frivilligt börjar införa vaccinationskrav på sina tillställningar – någonting som i praktiken innebär att människor som av olika skäl valt att inte ta de kontroversiella injektionerna nekas inträde.

Läs hela artikeln i Nya Dagbladet

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice