Ljudinspelning avslöjar hur sjukhusavdelning användes för “dödshjälp” för patienter med coviddiagnos

publicerad 21 maj 2023
- av NewsVoice
Thomas Renz, amerikansk advokat
Thomas Renz, amerikansk advokat

Mike Adams intervjuar advokaten Thomas Renz om en skrämmande ljudinspelning som avslöjar hur ett sjukhus i USA omvandlade en avdelning till dödshjälpssal för patienter med coviddiagnos. Patienterna bokstavligen "avlivades" med stor vinst för sjukhuset. Detta förfarande pågick systematiskt i hela USA.

Sjukhusen tjänade pengar i flera led från att de ställde diagnosen Covid-19, till att patienter medicinerades med Remdevisir och morfin samt för efterarbetet när patienten dött på grund av utebliven fungerande sjukvård.

Adams säger att läkare och sjukhuspersonal utlovades immunitet om de följde covidprotokollen, som i praktiken var dödshjälpsprotokoll, men Thomas Renz svarar att det aldrig existerat en sådan immunitet som är juridisk hållbar.

Renz säger att en stor del av sjukhuspersonalen på sjukhusen i USA sa upp sig för att de såg att covidprotokollen dödade patienterna. Dessa ersattes sedan snabbt av personal som saknade vårdbehörighet.

Mike Adams varnar att detta upplägg kommer att upprepas vid nästa pandemi om de ansvariga inte ställs inför rätta.

Relaterat