mindfulness

Kersti Wistrand om mindfulness: Att träna barn i empati

Massage för skolelever inlagd under skoldagen har under ett par decenniers tid praktiserats av lärare. Nu rekommenderas övningar i mindfulness, där barns förmåga...

Dagens Medicin: Mindfulness och antidepressiva verkar vara likvärdiga

Behandling med mindfulness kan vara lika bra som antidepressiva läkemedel [SSRI] för att minska återfall i depression

Studie: ”Mindfulness healing” i grupp lika effektivt som KBT vid depression

Det råder brist på psykoterapeuter i Sverige medan behovet av psykoterapi mot depression och ångest i primärvården är stort. En ny studie från "Centrum för...

Mindfulness räddade Andy Puddicombes liv

När Andy var 22 år skadades hans liv brutalt. Hans styvsyster dödades i en smitolycka, hans fd flickvän dog i en hjärtattack. Mindfulness räddade Andy liv.

Hantera stress – Fem enkla dagliga tekniker

Nyckeln till att hantera stress är inte att helt enkelt undvika den. Istället måste du förstå att stress är nödvändigt, och en ganska smidig...

Mindfullness i skolan för att förbättra psykisk hälsa hos barn

PSYKISK HÄLSA. En mycket snabb och oroande ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga, har tvingat fler länder att leta efter möjliga lösningar...

UFO-fenomenet väcker vår barnatro

Både i NewsVoice och MSM grasserar ämnet UFO-fenomenet igen, temat har återuppstått med uttryck som Pentagon, Intel och hot mot den nationella säkerheten.

Dr Sanna Ehdin: Känslan avgör

Sanna Ehdin: "När vi inser att vi kan välja det, då har vi kommit långt. Det är något man övar på, och det ger resultat. Det bygger personlig styrka."

Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

Camilla Elfving - Healing används komplementärt, tillsammans med andra vårdinsatser, på både amerikanska och brittiska sjukhus.

Patrik Lindenfors på Humanisterna kan ej forskningen på psychosoma

Patrik Lindenfors är språkrör för Humanisterna, en organisation som av ideologiska skäl aldrig kommer att erkänna att vi går mot en ny världsbild.

Lär dig att läka kropp och själ med mat och livsstil på Mallorca – 10-14 april 2016

Hälsoretreat med inriktning på cancerprevention och läkning av kroppen från cancer. Vi samlas på den vackert belägna gamla olivgården Cas Bernats, Mallorca,...

Gabay: Förnekelse av klimathot och hälsofaror beror på känslor, konfirmeringsbias och ett behov av tröst

Journalisten Ulla Gabay släpper en bomb på NewsVoice som går emot mycket av det som publicerats om klimatfrågan. Jag kategoriserar artikeln som en politisk debattartikel...

Nytt att läsa i NewsVoice 12 maj – 20 juni 2015

HÄLSA OCH DEBATT Killing Cancer with Oxygen and Ketogenic Diet Föreningen Humanism & Kunskap initierade projektet ”Helandevård” Tobias Lindberg: Fluoriderad mjölk – Ett experiment på barn Forskare allt...

Samtliga landsting bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen – Patienter får inte den vård som de har rätt till

ANALYS. Landstingen och regionerna (här kallade landstingen) är utifrån lagstiftningens utformning skyldiga att uppfylla vissa kriterier för att inte begå brott mot andra vårdgivare...

Seminarie om ”Stressrelaterad ohälsa” 18 okt 2013 Stockholm, ABF

Den 18 oktober hålls en angelägen temadag om stress och dess konsekvenser för hela människan och samhället i stort. Temadagen arrangeras av Hälsofrämjandet, ...