wikipedia

Monarkin enar i ett mångkulturellt samhälle

Uppslutningen kring monarkin är ofta mycket stark bland invandrare, också av annan religiös uppfattning än kristendomen. Dessa upplever uppenbarligen monarkin som en positiv och...

James Randi and his One Million Dollar Challenge fraud

For years a debunker and illusionist by the name James Randi has announced his ”One Million Dollar Challenge” as his ultimate argument against all...

Paco de Lucia performs Cositas Buenas

Paco de Lucía, born Francisco Sánchez Gómez (1947), is a Spanish composer and guitarist. Recognized as a virtuoso flamenco guitarist he is one of the very few flamenco guitarists who has successfully crossed over into other genres of music.

Michael Hedges “Aerial Boundaries”

Michael Alden Hedges (1953–1997) was an American composer and acoustic guitarist born and raised in Enid, Oklahoma. He covered a wide range of musical styles and was considered an extremely dynamic performer in concert.

Bern: Hederliga klimatforskare bör ta avstånd från FN

DEBATT. FN:s klimatpanel IPCC har avslöjats med spridning av pseudovetenskap och desinformation samtidigt som det framförs misstankar mot organisationens ordförande om korruption och intressekonflikter...

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin

Sveriges ledande skeptikerförening Vetenskap och Folkbildning (VoF) bestående av akademiker i ledningen har på senare år blivit mer känd genom ett ökat inflytande hos politiker och media. Parallellt har irritationen stigit hos en skara välutbildade personer vilka sett den sida som VoF inte vill erkänna. Det handlar om VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer och inställsamhet gentemot industrin.

Anders Carlgren om fredspriset till Barack Obama: ”En osedvanligt nobel Norgehistoria”

Bland 172 föreslagna personer och 33 skilda organisationer valde norska stortingets Nobelkommitté att ge 2009 års fredspris till USAs president Barack Obama. Valet är...

Debattörer om telekompaketet: EU ska inte reglera innehållet på nätet

En fungerande marknad är en förutsättning för att alla europeiska medborgare ska ha fri tillgång till internet. EU ska inte reglera något den fria...

Johan Linander: Straffrabatten för personer som begår många brott måste bort

 I Sverige har vi en stor straffrabatt för de personer som begår många brott. I princip kan den som begått några inbrott fortsätta sin verksamhet...

Johan Linander replikerar Ann-Marie Pålsson: ”I mitt parti är vi inte röstboskap”

"Det vore mycket olyckligt om Anne-Marie Pålssons bild av hur riksdagen fungerar skulle bli den allmänt rådande. Låt moderaternas interna problem, om de nu...

Stjärnadvokat: Sätt stopp för åklagarna som löper amok – En artikel om juridiskt maktmissbruk

Åklagarna saknar etiska regler och maktmissbruk inom kåren är vanligt förekommande. Det anser advokat Per E Samuelsson. Han efterlyser ett personligt ansvar för åklagarna...

Jytte Guteland och Thomas Bodström: Har regeringen en dold agenda, Maud Olofsson?

Idag inleder Centerpartiet sin riksstämma i Örebro. Vi har över 140 000 arbetslösa ungdomar. Därtill lämnar snart de största ungdomskullarna på 20 år, över 130 000...

Johan Linander: Därför accepterade jag trots allt IPRED-lagen

Ett beslut är fattat. Vi i Centerpartiet är inte helt nöjda, men det är en rimlig kompromiss. I ett samarbete mellan fyra partier så...

Svenska vapenlobbyn ett växande problem för polisen

Sveriges Vapenägares Förbund utgör den svenska vapenlobbyn som drar till sig vapenfetichister och andra som inte bör få bära vapen.

Johan Linander om fildelning: Sverige bör göra som Tyskland

Det tyska rättsväsendet har beslutat att inte åtala personer som laddar ner musik och film för privat bruk. Sverige bör följa det tyska exemplet,...