4 KOMMENTARER

  1. Det är ju ett rätt hopplöst fall med Osher centrum när Martin Ingvar å ena sidan påstår att han inte vill samarbeta med alternativ medicinare därför att de ”inte är intresserade av att få ‘sin’ metod utvärderad på ett oberoende sätt” och å andra sidan säger att han enbart samarbetar med de som har en lång forskarutbildning bakom sig, och inte är några praktiker. Så han både skyller på alternativmedicinare och samtidigt säger att han ändå inte vill samarbeta med dem för de har ingen forskarutbildning.

  2. Personer med information får gärna skicka den till:

  3. Den beprövade erfarenheten är enorm bland komplementärmedicinare. Var stolta och sträck på er! Vi gör så mycket gott för människor som ej kan få hjälp inom sjukvården, smärtlindring, självläkning både i kropp och själ. Visst skulle det vara underbart med ett samarbete med läkare – men tills den dagen är kommen i Sverige (mina kära zonterapi/reflexolog-kollegor i Danmark får cancerpatienter remitterade till sig för att man vet att patienten mår så mycket bättre under cancerbehandlingen då. Deras organ tar inte lika mycket stryk när de får zonterapi/reflexologi, de blir mera livskraftiga. I vårt land får vi inte ta emot cancerpatienter!) får vi fortsätta göra vårt dagliga arbete i våra praktiker runt om i landet med bekräftelsen från våra nöjda klienter. Utan dem, inget arbete.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here