Maryland, USA: Vaccinationstvång under polisbevakning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 november 2007
- NewsVoice redaktion
vaccinationstvång
vaccinationstvång
Vaccinationstvång – Grafik: NewsVoice

Barn i USA behandlades som boskap och tvångsvaccinerades under bevakning av beväpnad polis. Scenen utspelades den 17 november 2007 i Maryland, USA. Behandlingen av både föräldrar och barn har väckt känslor som spänner från stark avsky till total ignorans.

Denna nya strategi för att tvinga fram tvångsmässig vaccination beslutades av “State of Maryland” och den genomfördes genom ett samarbete mellan lokala politiker, polisväsendet, domare, “the state attorney general” samt en rektor. Budskapet till föräldrarna var att om ni inte tar barnen till “Price George County courthouse” för vaccination kommer vi att arrestera er.

Text av Mike Adams | Översättning: Torbjörn Sassersson. Text omarbetad 25 dec 2012.

Lyssna på radioprogrammet med Mike Adams som tar upp fallet med: “vaccinations at gunpoint” i Maryland

Mike Adams är en frilansande journalist och hälsoaktör som agerar “whistleblower” och han varnar för att läkemedelsbranschen blivit så kraftfull att den styr hälsovårdsmyndigheter som börjat tillgripa gestapoliknande metoder. Adams menar att det kan vara början på vad han kallar “Gunpoint medicine” och att det vi nu ser är ett exempel på hur staten våldför sig på den amerikanska konstitutionen som ska garantera civila självklara friheter.

Hälsomyndigheter i Maryland hotar med att kasta olydiga föräldrar i fängelse i 10-dagar om de inte underkastar sig de nya regler som tycks dimpa ner från blå himmel i en allt snabbare takt i USA.

Vaccinationskampanjen i Maryland stöds inte av någon lag som ger myndigheterna rätten att tvångsvaccinera. Av den anledningen var det som skedde ett rent övergrepp och helt illegalt, enligt Mike Adams. Han tillägger att tillsatsen thimerosal som är en i USA ej förbjuden ingrediens i vaccin innehåller kvicksilver som allvarligt kan skada hjärna och nervsystem. Det bör ge alla föräldrar rätten att vägra vaccination. Det finns forskning som tyder på att thimerosal kan skapa autism, hjärnskador, plötslig spädbarnsdöd och allergier. I Sverige är thimerosal förbjudet i vaccin på grund av oklarheter om dess skadliga inverkan på framför allt spädbarn.

En nationell och ansedd läkarorganisation vid namn American Association of Physicians and Surgeons (AAPS) meddelade sitt kraftfulla ogillande inför “Gunpoint Medicine”.

I ett pressmeddelande från den 16 november 2007 skriver AAPS:

“Association of American Physicians and Surgeons” fördömer idag “the vaccine roundup” utförd i “Prince George’s county Maryland” denna vecka och lovar att göra allt vad de kan för att stödja de föräldrar som vägrar acceptera vaccination av sina barn” – Källa: Kathryn Serkes, director of policy, AAPS.

Organisationen vägrar att ta emot finansiellt stöd från läkemedelsbolag.

Mike Adams påpekar att distriktsåklagaren (state attorney) har uppmanat över 1600 familjer som inte har redovisat vaccinationsbevis att nu vaccinera sina barn.

Den 17 november under den pågående tvångsvaccinationen i Maryland lyckades två aktivister Jim Moody och Kelly Ann Davis från SafeMinds protestera framför TV-kamerorna, men de kunde konstatera att de flesta föräldrar snällt köade för att låta sina barn vaccineras utan att uppvisa det minsta motstånd eller ifrågasätta myndigheternas metoder. En hälsoblogg kallad Center for the Common Interest var på plats och de filmade hela händelsen. 

Vad är nästa steg inom “Gunpoint Medicine”?

Den amerikanska motsvarigheten till både läkemedelsverket och livsmedelsverket: “The Food and Drug Administration” (FDA), har redan förbjudit företag som säljer vitaminer och kosttillskott att marknadsföra sina produkter som hälsobefrämjande till fördel för de multinationella läkemedelsbolagen som då får en konkurrensfördel.

Nästa steg blir att kriminalisera vägran att acceptera myndigheternas och läkemedelsbranschen hälsopolicy under parollen: “för barnens bästa”, vilket innebär att föräldrar som vill skydda sina barn från preparat blir till brottslingar, resonerar Mike Adams.

Kan denna utveckling leda till tvångsmedicinering under överinseende av polisen undrar Adams? Fox News reporter i TV-inslaget ovan ställer samma typ av fråga om var gränsen går? Kommer vägran att läsa läxor leda till fängelse eller böter?

Läget är klart fortsätter Mike Adams, om du vill förbli en “fri” amerikansk medborgare måste du från och med nu acceptera medicinering med syntetiska preparat som tillverkas av samma jätteföretag som idag styr de statliga hälsomyndigheterna. Alla individer som motsätter sig “behandling” kommer att betraktas som ett hot mot folkhälsan och de kommer därför att nästan ses som terrorister, varnar Adams.

Mike Adams avslutar sin artikel med att konstatera att de myndigheter som borde skrika ut sin protest och stoppa vansinnet istället ignorerar händelseutvecklingen i Maryland.

Varken “the American Medical Association”, “the Food and Drug Administration” eller “the Maryland Hospital Association” har agerat överhuvudtaget och deras tigande visar förmodligen att de ställer sig bakom fallet Maryland som nu kanske blir moraliskt prejudicerande. Kommer “gunpoint medicine” bli praxis? Enligt Mike Adams är dessa myndigheter och organ nära sammankopplade till “Big Pharma”, den storskaliga läkemedelsbranschen.

Det en gång fria Amerika har bytts ut mot The United States of Corporate America där polisiär taktik används för att iscensätta en nationell och skadliga hälsopolicy och där myndigheterna inte ser något problem med att utsätta sin population för tvivelaktiga medicinska experiment. Det är vad moderna vaccinationsprogram i slutänden är avslutar Adams, ett grandiost medicinskt experiment vars effekter vi kommer att se först långt efter att massförgiftningen av en hel generation har genomförts.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq