Hillevi Engström och Anti Avsan: Ge alla kvinnor i kommuner och landsting rätt att jobba heltid

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 mars 2009
- NewsVoice redaktion
Hillevi Engström (foto: politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0) och Anti Avsan (pressfoto: Huge.se)
Hillevi Engström (foto: politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0) och Anti Avsan (pressfoto: Huge.se)

Vi i Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter vill att moderater i alla beslutande församlingar ska arbeta för att det inom all offentligt styrd och skattefinansierad verksamhet erbjuds möjlighet till heltidstjänster. Det skriver Hillevi Engström och Anti Avsan.

Text: Hillevi Engström och Anti Avsan | Avsan är senior rådgivare, riksdagsledamot för Moderaterna 2006-18, rådman vid Stockholms Tingsrätt samt polis. | Engström är styrelseledamot i Samhall AB och var kommundirektör i Upplands Väsby km 2015-18, Biståndsminister 2013-14, Arbetsmarknadsminister 2010-13, riksdagsledamot för Moderaterna 2002-10 samt polis 1983-2002. | Artikeln publicerades ursprungligen på Newsmill.se 2009-03-08 och den återpubliceras med tillstånd på samma datum i NewsVoice.

Idag är det internationella kvinnodagen och fortfarande år 2009 så kan hela 40 procent av alla kvinnor i Sverige inte försörja sig på sin arbetsinkomst. Kvinnor har lägre livsinkomster och det får stora konsekvenser på pensionsdagen. I dag kanske man har en gemensam ekonomi, men vad händer med den deltidsarbetande kvinnans ekonomi vid skilsmässa eller om hon förlorar sin livskamrat?

Konsekvenserna av att ha varit den i familjen som tagit huvudansvaret för att vara föräldraledig och arbeta deltid ser vi i dag med en stor grupp kvinnor som inte klarar av att leva på sin pension. Många av dem har inte ens tjänat in tillräckligt för att täcka sin egen garanterade pension. Av de 800,000 personer som endast lever på garanti-pension är cirka 80 procent kvinnor.

För att kunna fatta långsiktiga och bra beslut om arbetsfördelningen i familjen krävs kunskap om vilka konsekvenser be-sluten får. Den bistra verkligheten är att kvinnors pensions-nivåer ligger på ungefär 80 till 90 procent av männens. Orsakerna är bland annat kvinnors lägre lönenivåer, del-tidsarbete, föräldraledighet och arbetslöshet.

Den som arbetar deltid under tio år får mellan 12400 och 14300 kronor mindre i total allmän pension årligen jämfört med dem som har jobbat heltid visar siffror från riksdagens utredningstjänst. Den kvinnliga sjuksköterska som tjänar minst får en pensionsnivå som motsvarar 73 procent av den genomsnittlige manlige kollegans enligt en rapport från Länsförsäkringar.

Hela 75 procent av allt deltidsarbete utförs av kvinnor. 36 procent av alla kvinnor arbetar deltid. Deltidsarbete är vanligast inom branscher som handeln samt inom vård och omsorg. Företrädesrätten för deltidsarbetslösa, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), till att gå upp i tid när arbetsgivaren vill öka arbetskraften har inte utnyttjats i särskilt stor utsträckning. Inte heller har regeringens skärpta a-kasseregler för deltidsarbetslöshet fått arbetsgivarna att erbjuda fler heltidstjänster.

Problembilden är bekymmersam, men deltidsmönstret går att förändra. I Hennes & Mauritz butik på Hamngatan i Stockholm har alla deltidsarbetande som så önskat fått en heltidsanställning. Ett gott samarbete mellan den lokala fackklubben och arbetsgivaren har gjort detta möjligt. Det finns flera metoder för att kunna erbjuda heltidstjänster såsom flexibla scheman och kombination av flera tjänster.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner, inkomster och villkor på arbetsmarknaden måste åtgärdas. Kvinnor och män måste ha samma möjlig-heter och förutsättningar. En sak vi alla kan göra är att ställa oss frågan vad vi själva kan göra för att bidra till jämställdheten? Vi måste våga ompröva traditionella val och invanda könsroller. Vi kan dela lika på deltidsarbete och föräldraledighet under barnaåren. Vi kan fördela hem-arbete och yrkesarbete samt de ekonomiska riskerna lika mellan oss.

När det gäller deltidstjänstgöring inom välfärdssektorn har kommuner och offentliga verksamhetsutövare ett särskilt ansvar. Vi i Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter vill därför att moderater i alla beslutande församlingar ska arbeta för att det inom all offentligt styrd och skattefinansierad verksamhet erbjuds möjlighet till heltidstjänster.

Alliansregeringens arbete för att göra Sverige mer jämställt har bara börjat. Strävandena mot ökad jämställdhet måste vara en viktig del i alla människors vardag, oavsett om man sitter i en kommunal nämnd, i ett börsbolag eller är just bara en kvinna eller en man.

Text: Hillevi Engström och Anti Avsan


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq