Sten Tolgfors måste ta Estonia på allvar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 mars 2009
- NewsVoice redaktion
Sten Tolgfors - Foto: Janwikifoto (Politik.in2pic.com) - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Sten Tolgfors - Foto: Janwikifoto (Politik.in2pic.com) - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Sten Tolgfors – Foto: Janwikifoto (Politik.in2pic.com) – Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Så sluta krumbukta dig nu, Sten Tolgfors. Lyssna inte bara inåt det politiska systemet utan acceptera behovet av att räta ut frågetecknen kring Estonia. Och släpp formuleringarna om gravfriden. Vid det här laget har de flesta hört talas om att ärkebiskop Anders Wejryd sagt att kyrkan kan tänka sig en inspektion av fartyget om det görs med varsamhet och ansvarskänsla.

Text: Per Björkman (advokat), Henrik S Järrel (journalist), Susanna Popova (journalist) | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-03-02 | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln.

60 procent av det svenska folket säger i en färsk SKOP-undersökning att det inte är klarlagt varför Estonia sjönk. Av den äldre delen av befolkningen, som var vuxen då olyckan inträffade, anser 70 procent att det inte är klarlagt.

Så när försvarsminister Sten Tolgfors vid en interpellationsdebatt i riksdagen nyligen (10/2) skulle förklara regeringens inställning till Estonia, hade han en knepig uppgift.
Vad sade då Sten Tolgfors? Jo, att:

“… två studier av fartygets sjunkförlopp genomförts som i allt väsentligt bekräftar det händelseförlopp som enligt den internationella haverikommissionen JAIC (Joint Accident Investigation Commission) orsakade M/S Estonias förlisning”.

Tolgfors syftade på två studier som utförts dels vid SSPA (konsultbolag vid Chalmers, tidigare Statens SkeppsprovningsAnstalt) och dels vid HSVA (Hamburgische Schiffbau Versuchanstalt).

Detta är osant på tre sätt.

  1. JAIC, som tillsattes helt i strid med gällande regelverk, lämnar i sin rapport ingen sjunkförloppsstudie.
  2. SSPA:s sjunkförloppsstudie gav en modell av haveriet med snabb slagsida, kapsejsning, ett flytläge med fartyget upp och ner och saknade en entydig förklaring till sjunkförloppet. SSPA angav emellertid att det var möjligt för Estonia att sjunka på grund av vatten på bildäck. SSPA var också tydliga på så sätt att de uttryckligen rekommenderade nya dykningar samt bärgning av visst material. Det var egentligen det enda klara beskedet från SSPA.
  3. HSVA:s sjunkförloppsstudie visade långsam slagsida, ingen kapsejsning och ett antaget sjunkförlopp som skedde genom att ventilatorerna åtta meter över vattenlinjen kom under vatten.

Att framställa detta som tre samstämmiga beskrivningar av Estonias sjunkförlopp är att skapa sig själv problem. Och om den ansvarige ministern hoppas att detta problem inte är politiskt, så avslöjar SKOP:s undersökning av medborgarnas åsikter i Estoniafrågan att han har fel. Hälften av det svenska folket anser att politikerna inte tagit sitt ansvar för att utreda orsaken till Estonia-katastrofen. Av de resterande har tio procent, främst de yngre, ingen uppfattning och fyrtio procent anser att politikerna skött sig. Det är alltså en minoritet av det svenska folket som är nöjda med den politiska hanteringen av utredningen.

Men Sten Tolgfors verkar inte bekymrad. Istället uttrycker han sig så här: “Konsortierna har inte redovisat några uppgifter som talar för att ett annat slags sjunkförlopp skulle ha utspelats”. Detta överensstämmer inte med sanningen utan är snarare ett sätt att runda sanningen, som kanske uppfattas som politiskt smart …? Det som uttrycktes av det svenskledda forskarlaget vid SSPA var en stark och entydig rekommendation att undersöka skrovet från utsidan för att se om det finns andra skador som kan förklara olyckan och som inte är dokumenterade tidigare.

Det är politiskt dribblande av detta slag som gör att hälften av svenskarna anser att politikerna betett sig oansvarigt i Estoniafrågan. Av de som ser ett politiskt problem i hanteringen av Estonia vill också hälften ha en ny utredning för att besvara frågan om varför Estonia sjönk.

Så sluta krumbukta dig nu, Sten Tolgfors. Lyssna inte bara inåt det politiska systemet utan acceptera behovet av att räta ut frågetecknen kring Estonia. Och släpp formuleringarna om gravfriden. Vid det här laget har de flesta hört talas om att ärkebiskop Anders Wejryd sagt att kyrkan kan tänka sig en inspektion av fartyget om det görs med varsamhet och ansvarskänsla.

Det är dags för ledande politiker att byta stil i Estoniafrågan och sluta mörka, innan folk tröttnar helt och hållet på politikerna.

Text: Per Björkman (advokat), Henrik S Järrel (journalist), Susanna Popova (journalist)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq