Sven-Erik Alhem om åtal för p-piller

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2009
- NewsVoice redaktion
Sven-Erik Alhem - Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons
Sven-Erik Alhem - Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons
Sven-Erik Alhem – Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons

Åklagaren i Gävle går långt över sina befogenheter när han hotar med åtal i allmänhet för utskrivning av p-piller till flickor under 15. Vad vet han om de bakomliggande förhållandena i flickans relation och om dessa rent av kan vara ansvarsfrihetsgrundande? Det skriver fd överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Text: Sven-Erik Alhem (blogg), fd överåklagare | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill den 2009-04-16 | NewsVoice fick tillstånd av Alhem att återpublicera artikeln.

Min tidigare erfarenhet som åklagare har medfört att jag oftast inte blir skrämd av innehållet i tidningsartiklar. De flesta kan jag läsa utan andnöd, men idag kändes det annorlunda när jag tog del av ett av en åklagare uttalat svepande åtalshot i Dagens Medicin. Snabbt fick jag dra in extra luft i syfte att hjärtat skulle klappa vidare i rytmisk överlevartakt.

Sexualbrotten har förändrats och lagstiftaren har – helt riktigt tycker jag – gått väldigt långt vad gäller den nya utformningen av 6 kap brottsbalken i syfte att skydda brottsoffren under 15 år från sexuella övergrepp. Därför leder normalt ett samlag med ett barn under femton år till straff för våldtäkt utan att minsta våld eller hot har använts.

Bestämmelsen kan med fog leda till frågor som: bör man skriva ut preventivmedel åt en 14-årig sexuellt aktiv flicka för att skydda henne från oönskad graviditet? Eller bör man avstå för att inte uppmuntra så unga barn att ha sex? Båda frågorna har betydande moralinslag och får anses vara relevanta i en seriös diskussion.

Jag läser vidare i artikeln. Och det är nu jag får hjärtproblem. Det flimrar till och vill rusa. I artikeln kungörs att en vice chefsåklagare i Gävle på ett möte med ungdomsmottagningarnas personal i länet meddelat att han inte skulle tveka att åtala den som skriver ut P-piller till ett barn under femton för medhjälp till våldtäkt. Hjälp! Nu är det mer än moral inblandat. Här hotar en åklagare i tjänsten med fängelsestraff inom ett helt län! Så där rakt av.

Visserligen är jag sedan den 1 juli 2008 inte längre åklagare. Men på min tid kunde åtalshot inte slängas ut så där allmängiltigt. Och jag hoppas att läget inte radikalt har förändrats.

För det första. En sexuellt aktiv 14 åring blir inte mindre sexuellt aktiv för att en förskrivning av preventivmedel vägras henne. Och moralövertalning tror jag inte på som framgångsrik metod i syfte att dämpa de sexuella känslorna.

För det andra och viktigaste. Vad vet vice chefsåklagaren om de bakomliggande förhållandena och om dessa rent av kan vara ansvarsfrihetsgrundande? Det kanske är i en äkta och varm kärleksrelation mellan en 14 årig flicka på gränsen att nå den magiska gränsen 15 och en pojke som nyss passerat den som det blivit angeläget för den unga flickan att söka sakkunnig hjälp till skydd mot oönskad graviditet. Vilken medicinskt sakkunnig och omdömesgill yrkesutövare skulle vägra att skriva ut preventivmedel i en sådan situation? Med eller utan åtalshot. Helst utan.

Text: Sven-Erik Alhem

Sven-Erik Alhem (1942-) är en svensk samhällsdebattör och fd överåklagare. 1994 tillträdde han som överåklagare i Stockholm. 1996-2008 var han överåklagare i Malmö. Som pensionerad är Alhem ofta anlitad rättsexpert och expertkommentator i rättsfrågor, med egen blogg i Expressen sedan 2008. Han gav 2008 ut rättsromanen Advokaten & fru Justitia. Alhem är sedan 2017 förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq