Sven-Erik Alhem: Jävsdebatten skadar svenska domstolars internationella rykte

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 april 2009
- NewsVoice redaktion
Sven-Erik Alhem - Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons
Sven-Erik Alhem - Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons
Sven-Erik Alhem – Pressfoto: Brottsofferjouren, Creative Commons

Domaren i Pirate Bay-målet borde ha berättat om sitt medlemskap i olika intresseföreningar. Risken är stor för att uppmärksamheten skadar svenska domstolars anseende internationellt, skriver förre överåklagare Sven-Erik Alhem.

Text: Sven-Erik Alhem (blogg), fd överåklagare | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill den 23 april 2009 | NewsVoice fick tillstånd av Alhem att återpublicera artikeln.

I allmänhet går det inte i längden att undanhålla mer eller mindre kontroversiella uppgifter. De brukar förr eller senare poppa upp till ytan. Det har blåst upp till storm eller i alla fall kuling efter Pirate-Baydomen.

Nu är det rättens ordförande som plötsligt försatts på den anklagades bänk. Inte för att han skulle ha en naturlig plats där utan för att han hållt tyst om att han är med i några upphovsrättsliga föreningar, i vilka också motpartens ombud, de som företräder upphovsrättsintressena i målet är engagerade. Det har en redaktion inom Sveriges Radio avslöjat. Åtminstone en av de tilltalades advokater hävdar att ordföranden därmed varit jävig att döma i målet och vill att domen undanröjs och att målet återförvisas till tingsrätten för helt ny handläggning.

Det är inte enkelt att avgöra om föreningssamhörigheten verkligen kan utgöra delikatessjäv. Känns onekligen lite svajigt. Men det är desto enklare att slå fast att ordföranden självfallet själv öppet borde ha upplyst parterna om förhållandena och därmed berett dem möjlighet att ta ställning till frågan innan den stora rättegången började. Så hade SR-redaktionen sluppit den uppgiften i efterhand. Öppenhet lönar sig i längden.

Uppmärksamheten riskerar nu – alldeles i onödan – att skapa onödig uppmärksamhet över hela världen om ifrågasatt opartiskhet i de svenska domstolarna. Tänk vad bara några enkla ord om föreningstillhörigheten före förhandlingen hade kunnat betyda!

Text: Sven-Erik Alhem

Sven-Erik Alhem (1942-) är en svensk samhällsdebattör och fd överåklagare. 1994 tillträdde han som överåklagare i Stockholm. 1996-2008 var han överåklagare i Malmö. Som pensionerad är Alhem ofta anlitad rättsexpert och expertkommentator i rättsfrågor, med egen blogg i Expressen sedan 2008. Han gav 2008 ut rättsromanen Advokaten & fru Justitia. Alhem är sedan 2017 förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq