Thomas Bodström om sexualbrottslagen: P-pilleråklagaren kan inte läsa lagboken

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2009
- NewsVoice redaktion
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011. Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons

Att en åklagare har läst lagboken så dåligt är inte bara slarvigt utan farligt för de flickor som riskerar att drabbas av oönskade graviditeter på grund av den oro som uttalandet väcker, men om lagen kan tolkas så illa välkomnar jag att den förtydligas. Det skriver förre justitieministern Thomas Bodström (S).

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström, tidigare ordförande i riksdagens justitieutskott samt justitieminister (S). | Artikeln publicerades i Newsmill den 16 april 2009. Den återpublicerades i NewsVoice med tillstånd. 

En debatt om sexualbrottslagen har tagit fart efter att åklagare Mikael Hammarstrand hotat om att åtala de som skriver ut p-piller till flickor under 15 år. Han påstår sig finna grund för detta i sexualbrottslagen och åldersgränsen för våldtäkt mot barn på 15 år. Påståendet är helt befängt. Att en åklagare har läst lagboken så dåligt är inte bara slarvigt utan farligt för de flickor som riskerar att drabbas av oönskade graviditeter på grund av den oro som uttalandet väcker.

För det kan väl inte vara medvetet som en jurist, med det viktiga uppdraget att skydda unga personer mot sexuella övergrepp, gör ett så felaktigt antagande? Lagen har rakt motsatt uppgift mot vad Hammarstrand påstår, den stärker skyddet för unga och deras sexuella integritet. Det innebär även att den värnar deras frivilliga sexuella kontakter mot oönskade ingripanden från rättsväsendet.

Det är inte förbjudet för unga personer att ha frivillig sex med jämnåriga. Tvärtom står det uttryckligen i lagen att ungas sexualitet ska värnas och deras rättssäkerhet stärkas så att de inte riskerar att utsättas för misstanke om brott vid frivilligt sexuellt umgänge med jämnåriga.

De ungdomsmottagningarna, barnmorskor, läkare och rådgivare som hjälper våra ungdomar är värda en eloge och stöd i sina ansträngningar att möta och informera våra ungdomar om preventivmedel, hälsa och annat som rör deras intima sfär. Om dessa skulle lyssna på åklagare Hammarstrand skulle det kunna få kontraproduktiv verkan eftersom det inte finns något som säger att unga personer inte har sex bara för att de inte får preventivmedel.

Unga mognar olika till kropp och själ och man kan självklart diskutera lämpligheten i att de gör tidig sexuell debut. Men det är inte en fråga för rättsväsendet utan för dem och deras föräldrar.

Det är när personer utnyttjar deras ungdom, utsatthet eller bristande erfarenhet som vuxenvärlden och rättsväsendet måste skydda och hjälpa. Givetvis mot ofrivillig uppvaktning, övergrepp, hot och våld. Men vi vuxna måste också finnas där för våra unga med skydd mot ofrivilliga graviditeter och information om smittskydd med mera.

Den Svenska sexualbrottslagen ger ett unikt skydd för unga människor. Men vi socialdemokrater välkomnar att lagen utvärderas för att se om det behöver göras ytterligare justeringar.

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq