Jytte Guteland och Thomas Bodström: Har regeringen en dold agenda, Maud Olofsson?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 maj 2009
- NewsVoice redaktion
Jytte Guteland och Thomas Bodström
Jytte Guteland och Thomas Bodström
Jytte Guteland (2018). Foto (beskuret): IMO. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com. Thomas Bodström (2011). Foto (beskuret): Peter Jonsson. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons. Montage: NewsVoice

Idag inleder Centerpartiet sin riksstämma i Örebro. Vi har över 140 000 arbetslösa ungdomar. Därtill lämnar snart de största ungdomskullarna på 20 år, över 130 000 elever, gymnasieskolan. Dessa ungdomar kommer att möta en akut situation som kräver genomgripande politiska åtgärder. Trots detta signalerar du, Maud Olofsson, och den borgerliga regeringen fortsatt passivitet. Har ni en dold agenda för att krossa anställnignstryggheten för de unga?

Text: Jytte Guteland och Thomas Bodström. Guteland har en magisterexamen i nationalekonomi och är Europaparlamentariker (S) sedan 2014 samt ordförande i SSU 2007-2011. Bodström är advokat samt fd riksdagsledamot (S) med ansvar för jobbpolitik för unga inför Socialdemokraternas jobbkongress 2009.  | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-05-07 | NewsVoice fick tillstånd av skribenterna att återpublicera artikeln.

Den svenska jobbkrisen blir allt allvarligare. Det går inte längre en dag utan att vi får höra nya besked om varsel, uppsägningar och skrämmande arbetslöshetssiffror. Unga människor drabbas extra hårt på grund av otrygga anställningsformer och liten arbetslivserfarenhet. Näst efter Spanien har Sverige idag Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Vi har över 140,000 arbetslösa ungdomar.

Därtill lämnar snart de största ungdomskullarna på 20 år, över 130,000 elever, gymnasieskolan. Dessa ungdomar kommer att möta en akut situation som kräver genomgripande politiska åtgärder. Trots detta signalerar du, Maud Olofsson, och den borgerliga regeringen fortsatt passivitet.

Vi har ingen anledning att tro att ni inte förstår situationens allvar, att ni inte ser hur massarbetslösheten drabbar Sveriges unga, eller att ni inte är medvetna om att även ni kommer att bli bestraffade om arbetslösheten är lika hög, eller ännu högre, i nästa val. Vi tror att anledningen till er passivitet är en annan. Vi tror att er egentliga agenda är att vänta tills ungdomsarbetslösheten totalt slår i taket och att ni då tänker lansera krav på att försämra anställningstryggheten och kräva facken på lägre ingångslöner. Vi hoppas att vi har fel men er passivitet så här långt inger allvarliga skäl till oro.

För samtidigt som frågan om ungdomsarbetslösheten växer allt högre på den politiska dagordningen och allt fler ungdomar dagligen drabbas har vi noterat att blå tankesmedjor och borgerliga ledarsidor vill försämra ungas anställningstrygghet och ingångslön. Som exempel stöder Svenska Dagbladets ledare (5 maj 2009) Centerns idé om ett “mini-LAS” som gör det lättare att sparka ungdomar. Svenska Dagbladet argumenterar även för att Maud Olofsson borde få ett större inflytande över regeringens jobbpolitik.

Det vore onekligen fel väg att gå. För det är inte trygghet och skäliga löner som hindrar människor från att bli anställda. Det är det faktum att den borgerliga regeringen har prioriterat historiska skattesänkningar för de rikaste, 85 miljarder på två år, och nu, enligt Fredrik Reinfeldts egna ord, har “noll utrymme” för att genomföra de reformer som krävs för att bryta massarbetslösheten, ge människor ett jobb och skapa ny framtidstro.

Detta är stötande eftersom att regeringen gick till val på att sätta fler människor i arbete men istället har ägnat sig åt att sänka skatten och skyndsamt montera ner Sveriges trygghetssystem, till synes helt omedveten om att även högkonjunkturer har ett slut.

Nu när behovet av nya jobb är som mest skriande hade vi behövt en regering som gav stöd till arbetsgivare, som lanserade satsningar på infrastruktur, bostäder och högre utbildning, som satsade på kvalificerade yrkesutbildningar och komvux, gröna jobb, småföretagande och entreprenörskap. Idéerna saknas inte. Men om man som du, Maud Olofsson, har stirrat sig blind på att det är försämrad anställningstrygghet som är lösningen, då kommer inga satsningar.

Istället fruktar vi att Centern och regeringen avser att utnyttja en extrem situation för att genomföra sina ideologiska principer om en mer uppluckrad arbetsmarknad med sämre anställningstrygghet, lägre ingångslöner och ökade skillnader. Detta är inte lösningen på Sveriges problem. Fler jobb är vad som krävs.

Idag inleder Centerpartiet sin riksstämma i Örebro. Vi kräver därför att Maud Olofsson initierar en seriös diskussion om genomgripande åtgärder som kan ge nytt hopp åt Sveriges unga och att Centerpartiet ger ett löfte om att lämna arbetsrätten i fred.

Vad blir ditt svar?

Text: Jytte Guteland och Thomas Bodström

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq