Christer Winbäck: Vuxenmobbning måste få ett slut

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juni 2009
- NewsVoice redaktion
Christer Winbäck -Foto: Bengt Öberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Christer Winbäck -Foto: Bengt Öberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Christer Winbäck -Foto: Bengt Öberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

VUXENMOBBNING. I Sverige har man årligen kunnatkonstatera ungefär 300 självmord med en mobbningsbakgrund. Det innebär att problemet som dödsorsak kan jämföras med trafiken. Problemet är att få vågar ta tag i problemen.

Text: Christer Winbäck, svensk Liberal politiker som var riksdagsledamot 2002-2014 i Utrikesutskottet och Trafikutskottet | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-06-04 | NewsVoice fick tillstånd av Winbäck att återpublicera artikeln.

Kännetecken på vuxenmobbning eller psykiskt våld på arbetsplatsen är övergrepp som är systematiska, när det föreligger ett övertag i makt mellan utövare och offer, när de pågår under långa tider och när händelserna upplevs negativt av offret.

I en stor del av mobbningsfallen är det arbetskamrater som mobbar någon annan anställd. Men det är också mycket vanligt med chefer som mobbar någon eller några av sina anställda. Den offentliga sektorn har en överrepresentation av vuxenmobbning och där är också arbetsledare den vanligaste utövaren.

Mobbning är ett problem som ökat dramatiskt på senare år. Mellan 1998 till 2001 har antalet anmälda fall ökat med 60 procent hos män och 90 procent hos kvinnor enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Tre fjärdedelar av mobbningsanmälningarna gäller kvinnor. Huvuddelen av anmälningarna kommer från områden där man arbetar med människor och som sysselsätter många kvinnor: omsorg och sociala tjänster, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för trygghet på arbetsplatsen och för att förhindra och reda ut problem som dessa. Men det räcker inte. En handlingsplan med en nollvision måste snarast tas fram för att stödja och stärka arbetet mot vuxenmobbing.

Jag har flera gånger agerat i riksdagen för att en sådan handlingsplan ska tas fram, men tyvärr är engagemanget svagt. Frågan är om det saknas kunskap eller om det saknas intresse?

Jag vill sätta fokus på frågan och uppmanar er som ser problematiken att sätta press på oss politiker att agera så att vi vågar stå upp för de som diskrimineras.

Vuxenmobbning är en kränkande handling som innebär en stor förlust för den enskilde och dennes familj, både avseende livskvalitet, hälsa och ekonomi. Skilsmässa, missbruksproblem och social utslagning kan också bli följden av mobbningen.

Det är en angeläget för alla att detta upphör. En handlingsplan, gärna med stöd från EU, kan vara ett viktigt steg på vägen eftersom problematiken förkommer också i många andra europeiska länder. Det är inte acceptabelt att kränkningar och vuxenmobbning fortsätter.

Det här måste få ett slut.

Text: Christer Winbäck


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq