Vi kristdemokrater vill ha nolltolerans mot bostadsinbrott

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juli 2009
- NewsVoice redaktion
Peter Althin - Foto: Wikimedia Commons, public domain
Peter Althin - Foto: Wikimedia Commons, public domain
Peter Althin – Foto: Wikimedia Commons, public domain

”Vi måste arbeta tillsammans och på flera plan för att skapa den trygghet vi vill ha. Polisen har sin viktiga del men lika viktigt tror jag att det är med en god kontakt med grannen. Vi kommer aldrig få så många poliser i landet att de kan ersätta vanlig mellanmänsklig tillsyn. Att ta ansvar för sitt och att hjälpa andra är en god väg att gå för att vi ska få färre inbrott i sommar”. Det skriver stjärnadvokaten och kristdemokraten Peter Althin.

Text: Peter Altin, advokat, före detta ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse samt har tidigare suttit i Kriminalvårdens styrelse | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-07-15. NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln

Ett inbrott i den privata bostaden är mer än andra stölder ett ingrepp i den privata sfären och mot den personliga integriteten. Det är få brott som kränker en människa så mycket som inbrott gör. Inbrott innebär inte enbart att bli bestulen på kära ting, det största ingreppet är nog det faktum att någon okänd gärningsman har klampat omkring i ens hem, rört omkring och rotat bland ens personliga ägodelar. Någon okänd har våldfört sig på din integritet. Under 2008 gjordes 18 176 inbrott i bostäder.

Kristdemokraterna vill se en nolltolerans mot all brottslighet även så kallad vardagsbrottslighet. Det krävs för att allmänhetens förtroende för rättsväsendet ska bibehållas.

Allt ansvar ligger dock inte hos polisen. Man kan göra mycket för att skydda sig från inbrott i bostaden. I mångt och mycket handlar det om att bostaden ska se bebodd ut. Om man åker på semester bör man prata med grannar och be dem titta till. Kanske kan någon klippa gräset om det växer sig för högt, hjälpa till att ta in posten så att brevlådan inte svämmar över, hålla utkik och reagera om de skulle se något misstänkt. Grannsamverkan är en mycket effektiv form av brottsförebyggande.

Vidare är det bra att sätta timer på lampor och radio så att det ser ut som om någon är hemma. Man kan gärna lämna lite disk i diskstället, kanske en kopp på bordet, så att det ser ut som om man bara rusat därifrån i ett ärende. Det är också viktigt att man inte annonserar att man åker hemifrån. Därför ska man inte säga på telefonsvararen att man är bortrest och det bör man heller inte meddela på sociala medier som facebook eller twitter. Ju färre som känner till din bortovaro desto bättre.

Därutöver är det naturligtvis bra att ha ett gott skalskydd. Bra dörr, lås på fönster, kanske ett larm. Så långt det går bör man vidta dessa åtgärder.

Skulle nu ändå tjuven vara framme och inbrottet vara ett faktum är det viktigt att brottet tas på allvar.

Inbrott får aldrig reduceras till en försäkringsfråga. Polisen måste naturligtvis finnas på plats och komma till brottsplatsen så snart som möjligt. Det utgår från att polisen är i tjänst när brott sker. Sommartid är högsäsong för inbrott. Polisen löser ofta personalfrågor med smarta lösningar, ibland temporära och flexibla. Till exempel hjälpte stockholmspolisen gotlandspolisen under Almedalsveckan. Stockholmspolisen har också börjat med mobila polisstationer på platser där man vet att många brott begås, t.ex. på Stureplan. På så vis kan anmälan göras i direkt anslutning till brottet och chansen för ett uppklarande ökar möjligen. Då måste polisen ha resurser att sätta in för att möta även den brottsligheten. Därför har alliansregeringen satsat på att utöka antalet poliser under denna mandatperiod. Nästa år kommer Sverige ha 20 000 poliser.

Ett utökat antal poliser var särskilt viktigt för att polisen skulle få chans att arbeta också med vardagsbrottslighet. Ordet vardagsbrottslighet ger sken av brott som en normal företeelse. Brottslighet förknippas med vardagen, som något som liksom hör till det dagliga livet. Det är oacceptabelt. Med vardagsbrottslighet menar man mängdbrottslighet, till exempel, stölder, inbrott, misshandel. De är brott som inte ger de stora rubrikerna men som starkt påverkar den allmänna rättstryggheten i samhället. Brottsligheten blir inte mindre brottslig för att den är frekvent. Den skapar lika fullt stort personligt lidande för de många brottsoffer som drabbas.

Det brottsförebyggande arbetet inom polisen har många år varit eftersatt. Med hjälp av det ökade antalet poliser får polisen nu en chans att förebygga brott. Genom att vara mer synlig och genom att tid ges att öka personkännedomen i de kriminella kretsarna kan polisen arbeta mer effektivt och chanserna ökar att även inbrott kan lösas. Om risken att åka fast ökar blir brottsligheten mindre attraktiv.

Vi måste arbeta tillsammans och på flera plan för att skapa den trygghet vi vill ha. Polisen har sin viktiga del men lika viktigt tror jag att det är med en god kontakt med grannen. Vi kommer aldrig få så många poliser i landet att de kan ersätta vanlig mellanmänsklig tillsyn. Att ta ansvar för sitt och att hjälpa andra är en god väg att gå för att vi ska få färre inbrott i sommar. Kristdemokraterna arbetar med tyngdpunkt på det brottsförebyggande arbetet för att minimera all brottslighet. I detta ligger bland annat det egna ansvaret och ansvar för alla våra medmänniskor.

Text: Peter Altin, advokat, före detta ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse samt har tidigare suttit i Kriminalvårdens styrelse


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq