Patrik Nyberg: Offren för ritualmordsfantasierna måste få upprättelse

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 9 augusti 2009
- NewsVoice redaktion
Patrik Nyberg - Pressfoto: eget verk
Patrik Nyberg - Pressfoto: eget verk
Patrik Nyberg – Pressfoto: eget verk

Under 1980-och 90-talet rapporterades det flitigt om rituella övergrepp i media. Det skrevs bland annat om barnamord och hemliga sekter. Detta avfärdades dock som fantasifoster allt eftersom tiden gick. Men alla offer för terapeuters och kampanjgruppers agerande fick aldrig någon upprättelse.

Text: Patrik Nyberg (Twitter), idéhistoriker och frilansjournalist. Nyberg har i en C och D-uppsats granskat styckmordsmålet | Denna artikel publicerades ursprungligen på Newsmill.se 2009-08-09 och den återpubliceras med tillstånd från Nyberg på samma datum i NewsVoice.

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser, sägs det ibland. Det är nog också på det viset man måste betrakta aktörerna för att de spred uppfattningen om att ritualmord var vanligt förekommande i Sverige. De trodde att de gjorde gott när de spred vandringssägner om barnaoffer i satanistsekter. I början hängde medierna lydigt på den nya trenden, då sex och våld alltid säljer. Tyvärr anses det inte lika intressant att avslöja misstänkta justitiemord och felbehandlingar av sköra människor.

En anledning till att tron på ritualmord kunde få stå oemotsagd under så lång tid var den auktoritetstro som många människor tyvärr har. Få personer vågade ifrågasätta dogmen om bortträngda minnen. Att vuxna (oftast kvinnor) i terapi plötsligt fick upp minnen av sexuella övergrepp begångna flera år tidigare bedömdes till en början inte alls med kritiska ögon. Det ansågs heller inte gångbart att ifrågasätta psykiskt svaga personers berättelser om fruktansvärda övergrepp.

Några exempel på omskrivna fall i Sverige är rättegången mot en pappa i Umeå som bland annat anklagades för ritualmord. Pappan frikändes. En kvinna från Umeå kvinnojour engagerade sig då i det mer uppmärksammade Södertälje-fallet, där rikskriminalen grävde efter barnlik utan att hitta några. I boken La de små barn komme til meg skriver samma kvinna om Catrine da Costa-fallet. Idag skulle få personer hävda att allmänläkarens före detta frus påstående är trovärdigt om att hennes 17 månader gamla dotter skulle ha bevittnat ett ritualmord på da Costa. Men tidsandan var annorlunda vid denna tid.

I boken Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords går forskaren Max Scharnberg till botten med Södertälje-fallet. Uppsala universitet har stoppat boken. Scharnbergs slutsatser går helt på tvärs med Uppsalaprofessorn Eva Lundgrens uppfattning om fallet. I La de små barn komme til meg intervjuar Lundgren Södertälje-flickan och frågar om de mord hon påstås ha utfört på små barn. Flickan säger att hon tror att hon varit med en satanistsekt.

Idéerna om rituella övergrepp hade en blomstringstid på några år. Nu vill de flesta som drev teserna om bortträngda minnen och mördade barn tysta ned denna period i sina liv. Media och den akademiska världen har spelat med i tystnadens strategi. Stoppandet av Max Scharnbergs bok är en del av denna taktik.

Men frågan som pockar på ett svar måste ställas: Hur gick det för de barn och ungdomar som lärdes att tro att de deltagit i och bevittnat ritualmord? Varför diskuterades aldrig terapeuternas ansvar? Dessa barn och ungdomar blev en språngbräda i karriären för vissa. En språngbräda de nu försöker sopa under mattan genom att inte diskutera hur de och många andra rycktes med i tidsandan.

Text: Patrik Nyberg (Twitter), idéhistoriker och frilansjournalist.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • PPS. Ja, jag minns att Siinason tog upp Svensson. Min minnesbild av detta – jag läste boken 1995 -är inte tillräcklig för att jag ska kunna argumentera så effektivt mot din beskrivning av terapin även om jag starkt misstänker att ord som ” lura i ” etc. är en karikatyrartad beskrivning av vad som verkligen hände. Jag har haft bort just Sinasons bok, som jag endast hade fotokopierade sidor av. Tills jag läst den igen avstår jag nog från att diskutera frågan vidare.

 • PPS. Ja, jag minns att Siinason tog upp Svensson. Min minnesbild av detta – jag läste boken 1995 -är inte tillräcklig för att jag ska kunna argumentera så effektivt mot din beskrivning av terapin även om jag starkt misstänker att ord som ” lura i ” etc. är en karikatyrartad beskrivning av vad som verkligen hände. Jag har haft bort just Sinasons bok, som jag endast hade fotokopierade sidor av. Tills jag läst den igen avstår jag nog från att diskutera frågan vidare.

 • PS. Jo, ursäkta. Jag HAR nämnt Svensson i förbigående 1995, det hade jag glömt. Har ändå ingen bestämd åsikt. Å andra sidan sade Olsson under hypnos när han satt häktad att de var fler, och att han hade medhjälpare. Mem hur man ska utvärdera det har jag alltså ingen klar åsikt om.

 • Du har rekommenderat Sinasons bok ett flertal gånger där det inledande kapitlet innehåller Svenssons vårdövergrepp mot den utvecklingsstörda kvinnan. Synd att du inte läser de böcker du rekommenderar på bloggen.

 • Jag har aldrig sagt ett ord om “terapeuten Svensson” och har inge åsikter, eller kunskaper. om det fallet. Vad får du allt ifrån?

  Om man läser “La de små barn komme til meg” noga ser man att det är Eva Lundgren som tolkar in satanism, (vilket är hennes fulla rätt, i och för sig) men Södertäljefllickan talar inte om det , mer än att EN av förövarna har ett upp-och nedvänt kors. . Om det handlat om satanism skulle hon ha kunnat berätta om hur man dyrkade Satan, hur trossystemet ser ut osv. Inte ett ord om något sådant.

  Nu lämnar jag detta. Du driver en LINJE och jag har aldrig någonsin sett dig ändra någon del av det du säger för att någon lagt fram rationella argument. Du har din uppsättning ståndpunkter. , de finns där fixa., till synes oemottagliga för motargument.

  Den som till äventyrs vill veta lite om hur jag ser på den här typen av frågor kan gå till denna blogg. http://ritualabusedebate.blogspot.com/

 • PS. Jo, ursäkta. Jag HAR nämnt Svensson i förbigående 1995, det hade jag glömt. Har ändå ingen bestämd åsikt. Å andra sidan sade Olsson under hypnos när han satt häktad att de var fler, och att han hade medhjälpare. Mem hur man ska utvärdera det har jag alltså ingen klar åsikt om.

 • Du har rekommenderat Sinasons bok ett flertal gånger där det inledande kapitlet innehåller Svenssons vårdövergrepp mot den utvecklingsstörda kvinnan. Synd att du inte läser de böcker du rekommenderar på bloggen.

 • Du får väl prata med Eva Lundgren och Södertäljeflickan som hävdar att det är satanism. Södertäljeflickan har förvisso tagit avstånd från det hon påstår i intervjuer med Lundgren på senare år, men i debattartikeln i DN så problematiserar hon aldrig hennes och Lundgrens uppfattning att det rörde sig om satanism, utan lägger skulden på andra än henne själv och Lundgren.
  Till skillnad från dig så tycker jag det var fel av terapeuten Svensson att lura i en kvinna på ett gruppboende att hon bevittnat mordet på den lilla flickan Helén i Hörby. Eva Lundgren försökte även i detta fall peka ut oskyldiga. Problemet med ett sådant agerande är att det försvårar för polisen att få fram den verklige mördaren. Jag tycker det borde vara straffbart att agera på så vis som terapeuten Svensson gjorde. Du är alltid lojal med terapeuter som haft fel och väljer att bortse från det lidande som terapeuter som t ex Svensson utsatt kvinnan på gruppboendet för. Du hävdar att du har hjärtat till vänster och borde ( menar jag) stå upp för de som utsatts för vårdövergrepp.

 • PS.
  Eller du kanske menar att jag lade ut Södertäljefllickans DN-artikel den 16 september 2002 på en av mina bloggar? Bortsett från att det fallet inte handlar om “SRA” är det en offentlig artikel, som var helt motiverad, med tanke det karaktärsmord hon utsatts för (i just det fallet av Guillou) ,

  Din linje verkar klar. Du utdefinerar på närmast obefintliga grunder en stor grupp övergrepp som varandes icke-exosterande och därför verkar du inte reagera när de som anmält att de utsatts för dessa utsätts för karaktärsmord. Med den logiken skulle ju i och för sig ett svar på dessa karaktärsmord kunna ses som förtal. Oavsett vad du anser om den saken vill jag förstås säga att jag inte delar den ovannämnda uppfattningen…

 • Jag känner inte till en enda blogg där något numera vuxet barn öppet diskuterar minnen av att ha utsatts för just “rituella” övergrepp av sina förälder. Det är vad din formulering måste betyda. .Om du menar något annat uttrycker du dig mycket otydligt

  Sedan bortser jag just här från din underförstådda (och felaktiga) definition av Södertäljefallet som “SRA”, och likaså din felaktiga uppfattning att det du kallar “SRA” aldrig existerat. Detta skulle definitivt kunna diskuteras, men jag har inge lustt att göra det här.

 • Jag har aldrig sagt ett ord om “terapeuten Svensson” och har inge åsikter, eller kunskaper. om det fallet. Vad får du allt ifrån?

  Om man läser “La de små barn komme til meg” noga ser man att det är Eva Lundgren som tolkar in satanism, (vilket är hennes fulla rätt, i och för sig) men Södertäljefllickan talar inte om det , mer än att EN av förövarna har ett upp-och nedvänt kors. . Om det handlat om satanism skulle hon ha kunnat berätta om hur man dyrkade Satan, hur trossystemet ser ut osv. Inte ett ord om något sådant.

  Nu lämnar jag detta. Du driver en LINJE och jag har aldrig någonsin sett dig ändra någon del av det du säger för att någon lagt fram rationella argument. Du har din uppsättning ståndpunkter. , de finns där fixa., till synes oemottagliga för motargument.

  Den som till äventyrs vill veta lite om hur jag ser på den här typen av frågor kan gå till denna blogg. http://ritualabusedebate.blogspot.com/

 • Du får väl prata med Eva Lundgren och Södertäljeflickan som hävdar att det är satanism. Södertäljeflickan har förvisso tagit avstånd från det hon påstår i intervjuer med Lundgren på senare år, men i debattartikeln i DN så problematiserar hon aldrig hennes och Lundgrens uppfattning att det rörde sig om satanism, utan lägger skulden på andra än henne själv och Lundgren.
  Till skillnad från dig så tycker jag det var fel av terapeuten Svensson att lura i en kvinna på ett gruppboende att hon bevittnat mordet på den lilla flickan Helén i Hörby. Eva Lundgren försökte även i detta fall peka ut oskyldiga. Problemet med ett sådant agerande är att det försvårar för polisen att få fram den verklige mördaren. Jag tycker det borde vara straffbart att agera på så vis som terapeuten Svensson gjorde. Du är alltid lojal med terapeuter som haft fel och väljer att bortse från det lidande som terapeuter som t ex Svensson utsatt kvinnan på gruppboendet för. Du hävdar att du har hjärtat till vänster och borde ( menar jag) stå upp för de som utsatts för vårdövergrepp.

 • PS.
  Eller du kanske menar att jag lade ut Södertäljefllickans DN-artikel den 16 september 2002 på en av mina bloggar? Bortsett från att det fallet inte handlar om “SRA” är det en offentlig artikel, som var helt motiverad, med tanke det karaktärsmord hon utsatts för (i just det fallet av Guillou) ,

  Din linje verkar klar. Du utdefinerar på närmast obefintliga grunder en stor grupp övergrepp som varandes icke-exosterande och därför verkar du inte reagera när de som anmält att de utsatts för dessa utsätts för karaktärsmord. Med den logiken skulle ju i och för sig ett svar på dessa karaktärsmord kunna ses som förtal. Oavsett vad du anser om den saken vill jag förstås säga att jag inte delar den ovannämnda uppfattningen…

 • Jag känner inte till en enda blogg där något numera vuxet barn öppet diskuterar minnen av att ha utsatts för just “rituella” övergrepp av sina förälder. Det är vad din formulering måste betyda. .Om du menar något annat uttrycker du dig mycket otydligt

  Sedan bortser jag just här från din underförstådda (och felaktiga) definition av Södertäljefallet som “SRA”, och likaså din felaktiga uppfattning att det du kallar “SRA” aldrig existerat. Detta skulle definitivt kunna diskuteras, men jag har inge lustt att göra det här.

 • Erik,
  Du känner garanterat till de bloggar som spridit förtal i dessa frågor. Jag har dock inget intresse av att sprida näthat.

 • Erik,
  Du känner garanterat till de bloggar som spridit förtal i dessa frågor. Jag har dock inget intresse av att sprida näthat.

 • Patrik, din beskrivning av verkligheten är, som alltid, fascinerande. Skulle vara intressant att få reda på lite mer om detta: “Föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp får i och med genomlysningen av tidsandan som då rådde upprättelse mot det förtal som skrivs på bloggar av deras vuxna söner och döttrar.”

  Vilka “söner och döttrar” skriver “förtal” på “bloggar” mot “föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp” . Skulle förstås vara intressant med något exempel. Jag känner i alla fall inte till något. Om det finns i Sverige borde jag nog veta om det.

  Det senaste försöket att vederlägga Södertäljefallet gjordes 2009. Det slutade inte så bra.
  Se https://kiremaj70.blogspot.com/2009/11/max-scharnberg-pa-djupt-vatten.html och
  https://kiremaj70.blogspot.com/2016/08/max-scharnberg-och-sodertaljefallet.html

 • Patrik, din beskrivning av verkligheten är, som alltid, fascinerande. Skulle vara intressant att få reda på lite mer om detta: “Föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp får i och med genomlysningen av tidsandan som då rådde upprättelse mot det förtal som skrivs på bloggar av deras vuxna söner och döttrar.”

  Vilka “söner och döttrar” skriver “förtal” på “bloggar” mot “föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp” . Skulle förstås vara intressant med något exempel. Jag känner i alla fall inte till något. Om det finns i Sverige borde jag nog veta om det.

  Det senaste försöket att vederlägga Södertäljefallet gjordes 2009. Det slutade inte så bra.
  Se https://kiremaj70.blogspot.com/2009/11/max-scharnberg-pa-djupt-vatten.html och
  https://kiremaj70.blogspot.com/2016/08/max-scharnberg-och-sodertaljefallet.html

 • Torbjörn. Det som jag avser med min kommentar rör den SRA-panik som härjade i USA på 1980-talet. Satanic Ritual Abuse. Den som kör igång galenskaperna i England är faktiskt en svensk terapeut (Anders Svensson) som triggar en utvecklingsstörd kvinna att tro att hon varit med i en satanistsekt som mördat Helén i Hörby. Detta är, som du förstår, många år innan Ulf Olsson åker fast i DNA-test för mordet på Helén. Bortträngda minnen hos ängsliga medelklassjälar som fastnat i terapisoffan ger jag inte mycket för. Det sorgliga med denna epok var att att riktiga offer inte alltid uppmärksammades. Många barn far illa och mycket mer kunde göras för att rädda de minsta i samhället från övergrepp och misshandel. Men vägen till att fånga förövare går inte genom att kvinnor och män i vuxen ålder framkallar konttoversiella barndomsminnen.

 • Patrik, hur ser du på påståendena om att det förekommer ritualiserade mord mot prostituerade och barn inom slutna kretsar? Vad är din åsikt om hela det paketet? Är allt hitte-på eller finns det starka misstankar i vissa fall eller bevisade exempel på det i modern historisk tid?

  Min definition på ritualiserade mord mot prostituerade och barn: Människor som arrangerar hemliga träffar för ett fåtal utvalda personer, möten med avsikten att plåga, våldta och tom döda barn och prostituerade för att uppnå diverse målsättningar av olika karaktär som sadistisk njutning, makt- och kontrollmotiv och/eller för esoteriska/energetiska motiv.

 • Torbjörn. Det som jag avser med min kommentar rör den SRA-panik som härjade i USA på 1980-talet. Satanic Ritual Abuse. Den som kör igång galenskaperna i England är faktiskt en svensk terapeut (Anders Svensson) som triggar en utvecklingsstörd kvinna att tro att hon varit med i en satanistsekt som mördat Helén i Hörby. Detta är, som du förstår, många år innan Ulf Olsson åker fast i DNA-test för mordet på Helén. Bortträngda minnen hos ängsliga medelklassjälar som fastnat i terapisoffan ger jag inte mycket för. Det sorgliga med denna epok var att att riktiga offer inte alltid uppmärksammades. Många barn far illa och mycket mer kunde göras för att rädda de minsta i samhället från övergrepp och misshandel. Men vägen till att fånga förövare går inte genom att kvinnor och män i vuxen ålder framkallar konttoversiella barndomsminnen.

 • En ny bok om Södertäljefallet kommer förhoppningsvis ut före årets slut. Satanistprofessorn Eva Lundgren och en rad andra personer avslöjas i boken. Föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp får i och med genomlysningen av tidsandan som då rådde upprättelse mot det förtal som skrivs på bloggar av deras vuxna söner och döttrar.

 • Patrik, hur ser du på påståendena om att det förekommer ritualiserade mord mot prostituerade och barn inom slutna kretsar? Vad är din åsikt om hela det paketet? Är allt hitte-på eller finns det starka misstankar i vissa fall eller bevisade exempel på det i modern historisk tid?

  Min definition på ritualiserade mord mot prostituerade och barn: Människor som arrangerar hemliga träffar för ett fåtal utvalda personer, möten med avsikten att plåga, våldta och tom döda barn och prostituerade för att uppnå diverse målsättningar av olika karaktär som sadistisk njutning, makt- och kontrollmotiv och/eller för esoteriska/energetiska motiv.

 • En ny bok om Södertäljefallet kommer förhoppningsvis ut före årets slut. Satanistprofessorn Eva Lundgren och en rad andra personer avslöjas i boken. Föräldrar som anklagats av sina vuxna barn för rituella övergrepp får i och med genomlysningen av tidsandan som då rådde upprättelse mot det förtal som skrivs på bloggar av deras vuxna söner och döttrar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *