Polisutbildningen – Samma misstag en gång till…

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 september 2009
- NewsVoice redaktion
Svenska polisen möter media. Pressfoto: Polisen.se
Svenska polisen möter media. Pressfoto: Polisen.se
Svenska polisen möter media. Pressfoto: Polisen.se
Tommy Hansson, privat foto
Tommy Hansson, privat foto

Intaget till vårterminen 2010 av nya poliselever begränsas till totalt 140 för hela Sverige, varav noll i PHS Solna. 7800 förhoppningsfulla blivande poliser har sökt till höstterminen 2010. Av dessa kommer 0 att komma in då. Frustrationen är gigantisk bland de som sökt och trott sig ha en chans, eller som vill ha sin utbildning i stockholmstrakten. Ännu värre är det, att det under ett och ett halvt år inte kommer att komma en enda nyutbildad polis från polishögskolan i Solna. Moratoriet blir minst ett år för övriga Sverige.

Text: Tommy Hansson, polis sedan 1974 samt facklig förtroendeman hos Polisförbundet Stockholm | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-09-25 | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln

Har vi varit med om det här förut? Förra gången det var ekonomisk kris, och polisutbildningen tvärstoppades innebar det början till slutet för närpolisreformen. Det innebar att Polisens synlighet och närvaro för medborgarnas trygghet blev hårt beskuren. Polisen som organisation lider fortfarande av sviterna efter det stoppet. Det tog även många år innan polisutbildningen började fungera igen på ett bra sätt efter stoppet.  Är vi på väg dit igen? Måste Polisen upprepa sina misstag gång på gång?

Hur kommer detta att påverka satsningarna i Stockholm på poliskontor? Rikspolisstyrelsen: Vi når målet ändå

Enligt Rikspolisstyrelsen, minskas antalet elever då målet om 20 000 poliser kommer att uppnås, och år 2011 beräknas 600-700 studenter tas in på den nya högskoleutbildningen till polis. De är dock inte färdigutbildade förrän tidigast år 2014. Den nuvarande utbildningen är på fem terminer, och den planerade är på sex terminer, vilket innebär ett helt år utan en enda nyutbildad polisaspirant. (ett och ett halvt år från PHS Solna) Hur det verkligen blir, är dock i dagsläget oklart, någon proposition är inte lagd ännu, bland annat kvarstår frågan om alla de som börjar den utbildningen 2011 kommer att vara anställningsbara som poliser.

ArcanumSkolan 2024

Stora oklarheter

Vandelsprövning, fysisk förmåga, liksom kunskaper i svenska språket finns det olika bud om behovet av. Att den nya utbildningen planeras under denna mandatperiod framgår av justitieministerns Beatrice Ask svar på en interpellation från Thomas Bodström i riksdagen. Hon hade dock inga svar på hur detaljerna i den nya utbildningen skulle se ut.

Text: Tommy Hansson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *