Thomas Bodström: Så sätter vi stopp för helikopter-rånen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 september 2009
- NewsVoice redaktion
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011. Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

“Vi vill tillsamman och över partigränserna ta ett gemensamt ansvar för att bekämpa den brottslighet som hotar vårt samhälle. Inledningsvis föreslår vi sex punkter”. Det skriver justitieutskottets ordförande Thomas Bodström.

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström, tidigare ordförande i riksdagens justitieutskott samt justitieminister (S). | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-09-24 | NewsVoice fick tillstånd av Bodström att återpublicera artikeln.

Den organiserade brottslighet är ett allvarligt hot mot samhället. Vi har alla kunnat se hur mycket välorganiserade grupper genomför brutala och spektakulära rån. Nu senast med hjälp av helikopter. Brutala rån skedde även under vår regeringstid. Det var därför vi öronmärkte över 100 miljoner kronor i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi påbörjade också arbetet med en nationell enhet, det som senare kom att kallas ett svenskt “FBI”.

Tyvärr har regeringen och Beatrice Ask inte fullföljt öronmärkningen av pengarna. Finansieringen av arbetet mot den grova organiserade brottsligheten får idag konkurrera med rattfyllerikontroller, ungdomsbråk m.m. Dessutom fullföljde inte regeringen arbetet med den nationella enheten mot den organiserade brottsligheten, utan införde istället en variant med nio enheter runt om i landet. Vi vet sedan tidigare att konkurrens och prestige finns i olika delar inom polisen runt om i Sverige, varför detta inte alls är lika effektivt.

Efter de senaste rånen har Beatrice Ask som vanligt ställt sig lite bredvid och kommenterat det, istället för att visa att hon är den som har största ansvaret inom rättsväsendet.

Vi vill tillsamman och över partigränserna ta ett gemensamt ansvar för att bekämpa den brottslighet som hotar vårt samhälle. Inledningsvis föreslår vi sex punkter:

  • Ett svenskt “FBI”. Skapa en professionell spjutspetsorganisation för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, en central resurs under rikskriminalpolisen med 200 personer med specialistkunskap.
  • Öronmärk särskilda medel. För att säkerställa en sådan organisation vill vi öronmärka 200 miljoner kronor. Därmed kan polisen koncentrera sig på att bekämpa brott istället för att gå på interna budgetmöten.
  • Låt polisen få tillgång till trafikinformation. Polisen riskerar nu att tappa ett av deras allra viktigaste verktyg – att få tillgång till information om vilka kriminella personer som har haft kontakt med varandra. Regeringen måste nu komma överens internt. Vi vill se ett förslag om lagring i år.
  • Utöka nationella insatsstyrkan till 80 poliser. Nationella insatsstyrkan deltar i Rikskriminalpolisens arbete mot grov organiserad brottslighet, bland annat grova rån. Det är en specialutbildad och specialutrustad polisstyrka. Vi vill att styrkan utökas till 80 poliser. Den ska vara en resurs till rikskriminalpolisen och den centrala “FBI” enhet vi vill skapa.
  • En polismyndighet. Idag finns det 21 länspolismyndigheter. Polisen har i flera utredningar kritiserats för otydlig styrning och bristande ledning. När brottsligheten opererar över hela Sverige får det inte vara så att polismyndigheterna hindras av administrativa gränser.
  • Fokusera på kvalitén istället för mängden. Nu måste regeringen börja fokusera på polisens arbetsuppgifter och utveckling istället för symbolfrågan om 20 000 poliser. På grund av det har flera hundra civilanställda tjänster försvunnit. Poliser får nu göra deras arbete, alltifrån att vara receptionister till arrestvakter.

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *