Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vaccin mot svininfluensa skapar en enorm [efter]marknad för vissa läkemedelsbolag

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 oktober 2009
- NewsVoice redaktion

Journalister som skriver om den svenska vården pekar ofta på de stora kostnaderna för svensk sjukvård, men få tar upp den andra sidan av myntet, att vårdens kostnader är någon annans vinst.

Text: Torbjörn Sassersson, naturvetare och kommunikationskonsult. Denna artikel kan fritt återpubliceras. Ange källa. Artikeln publicerades ursprungligen 2009-10-15 på Torbjörn Sasserssons privata blogg. Text uppdaterad: 2010-08-24, 2010-12-21

Svininfluensans genetiska beståndsdelar

Svininfluensaviruset består av genetiskt material från svininfluensa, människoinfluensa och fågelinfluensa. Många tror att genblandningen beror på att olika virus i naturen korsar sig med varandra. Det råder dock delade meningar om detta virus verkligen korsats “naturligt” genom så kallad ”re-assortment”, vilket enligt vissa är en teoretisk möjlighet. Virus förökar sig nämligen genom replikation och inte genom korsning. Konsekvensen av att ett virus bestående av genmaterial från svin, människa och fågel har uppstått är att viruset kan vara fabricerat dvs tillverkat av människan. Vissa genetiker, biologer och läkare känner till denna möjliga bakgrund, men i samma ögonblick som de antyder att viruset kan vara fabricerat kan dessa förlora jobbet.

Oavsett om viruset är fabricerat eller inte konstaterar Center for Disease Control and Prevention följande:

“This virus was originally referred to as “swine flu” because laboratory testing showed that many of the genes in this new virus were very similar to influenza viruses that normally occur in pigs (swine) in North America. But further study has shown that this new virus is very different from what normally circulates in North American pigs. It has two genes from flu viruses that normally circulate in pigs in Europe and Asia and bird (avian) genes and human genes. Scientists call this a “quadruple reassortant” virus.”

Ref: 2009 H1N1 Flu (“Swine Flu”) and You / Center for Disease Control and Prevention

Angående Regeringens beslut om massvaccination mot svininfluensa

Läkare försöker inlindat ifrågasätta behovet av massvaccination, så läs mellan raderna. Dessa läkare försöker förmå allmänheten att ifrågasätta dels behovet av vaccination, dels politikernas förhastade beslut och dels läkemedelsbolagens vinstintressen.

“Vi ifrågasätter om detta är ett klokt beslut med tanke på att den nya influensan av allt att döma ger ett lindrigare sjukdomsförlopp med färre dödsfall än den årligen återkommande säsongsinfluensan. Vi tror att det finns andra, hittills icke redovisade, orsaker till att myndigheterna så kraftfullt pläderar för massvaccinering.”

Bo Zachrisson medicinjournalist
Herman Holm överläkare i psykiatri, UMAS, Malmö
Björn Olsson distriktsläkare, Luleå
Meta Wiborg distriktsläkare, Luleå

Källa: Hemligt avtal styr vaccineringen / SvD

Observera: Läkarna som citeras ovan inte har insinuerat att svininfluensan skulle vara fabricerad.

Svininfluensansvaccinets skadliga innehåll

En ingrediens i Pandremix (svininfluensavaccinet från Glaxosmithkline) är thimerosal (konserveringsmedel) som innehåller kvicksilver (ethylkvicksilver). Uppgiften kommer från Läkemedelsverket. Enligt Oxfords keminfosidor är thimerosal klassat som ett gift. Amalgamfonden har länge varnat för kvicksilver (metylkvicksilver) i amalgam. Metylkvicksilver är besläktat med etylkvicksilver. Båda molekylerna tar sig lätt in hjärna och nervsystem.

Förbud mot kvicksilver i amalgam infördes i Sverige 2009-06-01 (sjukhustandvård undantaget tom 2012). Beslutet att köpa in vaccin som innehåller thimerosal till svenska folket togs 2009-07-24. I ena stunden förbjuds kvicksilver i munnen och i nästa stund är det okey att spruta in kvicksilver i blodbanorna. Nu är det helt plötsligt inte farligt alls. Något är fel.

Ref: www.amalgamskadefonden.se
Ref: Oxfords University om Thimerosal

Svininfluensansvaccin är ej tillförlitligt testat på människor

Vaccinen är ej tillförlitligt testade på människor skrivs det allt oftare i pressen. Vi utsätts därmed som befolkning för ett nationellt medicinskt experiment. De enda som tjänar på hela pandemicirkusen är läkemedelsbolagen som kontraktsmässigt dessutom gjort sig ansvarsfria om människor får skador av vaccinet efter att det omfattande planerade vaccinationsprogrammet genomförts. Svenska läkare har gått ut via SvD (sep 2009) och starkt ifrågasatt detta.

“Staten får stå för alla kostnader om influensavaccinet orsakar skador och tillverkaren Glaxo Smith Kline därav blir stämt. Det är innebörden av det avtal som staten och läkemedelsbolaget har tecknat och som tidigare var sekretessbelagt. Socialstyrelsen offentliggör nu avtalet sedan kammarrätten beslutat att sekretesstiden för villkoren i avtalet har gått ut.” Källa: SvD, 2009-12-11

En anonym forskare som arbetar på Crucell (den ledande vaccindistributören i Sverige) meddelar att denne inte kommer att vaccinera sig för att det är känt (enligt forskarens privata uppfattning) att vaccinet kan ge allvarliga biverkningar. Barnläkaren Håkan Westerlund är en av idag många läkare vilka avråder barnföräldrar för att låta sina barn vaccineras. Ett av argumenten Westerlund för fram är att vaccinet ej är tillförlitligt testat på människor.

Ref: SVT Play, intervju med Håkan Westerlund

Vaccinet skapar allergiska (autoimmuna) reaktioner i kroppen

Har du hört att svenska läkare avråder äggallergiker att ta vaccinet? Orsaken är att vaccinet är tillverkat på ägg. Vad som är okänt hos allmänheten är att vaccinet därför innehåller djur-RNA och DNA rester från produktionsledet av vaccin. Dessa gensträngar fäster an vid kroppsceller efter att de sprutats in i kroppen. Vårt immunförsvar identifierar de främmande gensträngarna och angriper. Problemet är att gensträngarna fäst vid kroppsceller med följden att immunförsvaret angriper även kroppsceller.

Slutresultatet är autoimmuna sjukdomar av typen MS, ALS (en neurodegenerativ nervsjukdom), fibromyalgi, artralgi och en rad andra besläktade inre allergisjukdomar. Det är alltså inte konstigt att det tom står i biverkningslistan från Läkemedelsverket (där nämns dock endast artralgi och myalgi, se sidfot). Man känner alltså till de autoimmuna reaktionerna i kroppen, men man tonar ned det. Hur du påverkas är individuellt. Kanske inte alls eller kanske du eller ditt barn drabbas av ett livslångt lidande. Även andra beståndsdelar i vaccin som tex “skvalen” har samma autoimmuna effekt på kroppen.

Ref: www.lakemedelsverket.se/pandremix…
Ref: Läkartidningen skriver om MS som misstänkt autoimmun

Det dör 30,000 – 40,000 människor i USA varje år i vanlig influensa

Visste du att varje år i USA dör det mellan 30,000 och 40,000 människor i influensa? Svininfluensan är inte i närheten av dessa siffror.

“In the U.S., an estimated 25–50 million cases of the flu are currently reported each year — leading to 150,000 hospitalizations and 30,000–40,000 deaths yearly. If these figures were to be estimated incorporating the rest of the world, there would be an average of approximately 1 billion cases of flu, around 3–5 million cases of severe illness, and 300,000–500,000 deaths annually.”

Källa: www.flufacts.com/…statistics

Enorm marknad skapas

Politiker försöker dels avleda allmänhetens oro från vaccinets skadeeffekter och samtidigt skapar dessa oro hos allmänheten om påstådda risker om man inte tar vaccinet. Det återkommande påståendet som stat och landsting upprepar är: “Det är bättre att några få dör eller bli skadade av vaccinet än att långt fler dör och blir skadade av influensan”. Problemet är att argumentet är ogenomtänkt och högst spekulativ och den enda part som tjänar på den är läkemedelsbolagen som dessutom gjort sig juridiskt ansvarsfria.

“But one of the extraordinary features of this influenza — and the whole influenza saga — is that there are some people who make predictions year after year, and they get worse and worse. None of them so far have come about, and these people are still there making these predictions. For example, what happened with the bird flu, which was supposed to kill us all? Nothing. But that doesn’t stop these people from always making their predictions. Sometimes you get the feeling that there is a whole industry almost waiting for a pandemic to occur.”

“Don’t you think there’s something noteworthy about the fact that the WHO has changed its definition of pandemic? The old definition was a new virus, which went around quickly, for which you didn’t have immunity, and which created a high morbidity and mortality rate. Now the last two have been dropped, and that’s how swine flu has been categorized as a pandemic.”

Ref: Der Spiegel, Interview with Epidemiologist Tom Jefferson

Ref: Sammanställning på YouTube med bla Tom Jefferson

Det som Tom Jefferson syftar på är den definitionsförändring som WHO gjorde i sin beskrivning av en pandemi. Den tidigare definitionen löd:

“An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several, simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.” Källa: WHO 2008

Med en nästan övernaturlig timing i förhållande till försäljningsinsatserna av vaccinen gentemot världens regeringar ändrade WHO år 2009 sin definition till följande:

“A disease epidemic occurs when there are more cases of that disease than normal. A pandemic is a worldwide epidemic of a disease. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity.”

“Pandemics can be either mild or severe in the illness and death they cause, and the severity of a pandemic can change over the course of that pandemic.” Källa: WHO 2009

Förändringen av defintionen på termen pandemi innebär nu att vanliga höstförkylningar kan kategoriseras som pandemier eftersom 100,000-tals människor normalt varje år dör i dessa. Det skapas därmed fantastiska inkomstmöjligheter för läkemedelsindustrin varje år. Med andra ord kan man säga att svininfluensans nya inkomstmöjligheter är fabricerade med hjälp av WHO.

“WHO:s beslut att uppgradera svininfluensan till pandemi 11 juni 2009 har historiska dimensioner. Det berör i princip varenda människa i världen och det skapar miljardvinster till vaccinindustrin. WHO:s hemlighetsmakeri, som SvD avslöjar idag, är därför omöjligt att förstå.”

“18 hemliga män och kvinnor ger råd i dolda möten och en enda person, WHO:s generaldirektör Margaret Chan, bestämmer om den största samlade internationella folkhälsopolitiska satsningen någonsin: massvaccinering mot svininfluensan. Aldrig tidigare har ländernas hälsovårdsmyndigheter, läkemedelsverk, regeringar och människor mobiliserats mot en enda sjukdom till enorma kostnader, aldrig tidigare har vaccinindustrin kunnat tjäna så mycket pengar.”

Ref: SVD, Publicerad: 30 november 2009

Eftermarknad

Följden av att människor – om de i stor omfattning skulle låta sig vaccineras – är dessutom att mängden fall av autoimmuna sjukdomar ökar i samhället. Dessa sjukdomar behöver medicineras, enligt vanlig skolmedicinsk praxis. De flesta drabbade vill tyvärr ha en kvickfix och går till läkarna vilka naturligtvis skriver ut “läkemedel” som ska sänka de autoimmuna reaktionerna i kroppen. Ett vanligt sk läkemedel är kortison som i kroppsegen form kallas kortisol. Kortisolets naturliga funktion i kroppen är att reglera immunförsvaret.

Om du däremot intar för mycket syntetiskt kortison eller tar det för länge kommer ämnet att sänka kroppens immunförsvar. Immunförsvarets roll är att bekämpa virus och cancer. Konsekvensen av att “experimentera” med syntetiskt kortison i kroppen är du riskerar att få cancer eller andra sjukdomar sm immunförsvaret annars skulle ta hand om innan de uppstod! Resten kan du räkna ut själv. Vem tjänar på det? Follow the money. Enligt en läkare vid Sahlgrenska sjukhuset tjänar läkemedelsbolagen runt 1 miljon kronor per cancerpatient.

Vad du kan göra

De enda vi kan hoppas på är att folk tar sitt förnuft till fånga och låter kroppens immunförsvar skapa immunitet mot viruset. Inget vaccin behövs. Det är så naturen skapat oss och det har fungerat i miljoner år. Det bästa skydd du kan vidta om du inte vill ha influensan är att med naturens hjälp stärka immunförsvaret. Vanliga A-, C- och D-vitaminer är bästa medicin. I övrigt lev sunt i största allmänhet, stressa inte och du kan klara dig mot de flesta höstförkylningar inklusive svininfluensan.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och bilagor

Bilaga: Läkemedelsverket om Pandremix konstaterade bieffekter

Blodet och lymfsystemetVanlig: lymfadenopati Hud och subkutan vävnadVanlig: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettningMindre vanlig: klåda, utslag
Centrala och perifera nervsystemetMycket
vanlig
: huvudvärkMindre vanlig: parestesier, somnolens,
yrsel
MagtarmkanalenMindre vanlig: gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående)
Muskuloskeletala systemet och bindvävMycket
vanlig
: artralgi, myalgi
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetMycket vanlig: induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet. Vanlig: frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda)Mindre vanlig: sjukdomskänsla
Psykiska
störningar
Mindre vanlig: sömnlöshet
Källa:
innehållsförteckning (Pandremix) www.emea.europa.eu
Biverkningar
av Pandremix enligt Dinamediciner.se
Några av de vanliga är huvudvärk och trötthet, men i sällsynta fall kan vaccinet ge bland annat kramper, blåmärken eller dunkande smärta. Vid allergi kan allvarlig kollaps eller koma tillstöta, vilket kan leda till döden. Livsfarligt för äggallergiker.DN: Svininfluensan slår hårt i StorbritannienTvångsvaccination testades i USA 2007Tvångsvaccination
i Marks kommun, oktober 2009
(Marks kommun backade efter påtryckningar)DN: Finland stoppar vaccinationerna

DN: Finland utreder influensavaccin

Läs
fler artiklar om vaccinationsfaran

www.vaccinationsfaran.se

 

Inkom 2009-11-10

Vi ber er vänligen ta bort hänvisningen till “Crucell SBL” under rubriken ”Forskare från Crusell SBL och svenska läkare är kritiska”. Att en enskild forskare på företaget inte önskar vaccinera sig mot svininfluensan är inte företagets officiella ståndpunkt och den enskilde forskaren har inte mandat att uttala sig i företagets namn, vilket artikeln och rubriken ger intryck av.

Med vänlig hälsning Kajsa Lönroth
Ombud för Crucell Sweden AB (tidigare SBL Vaccin AB)

Kontakta gärna VD Peter Liss för ytterligare information, men var vänlig omformulera texten i artikeln utan att hänvisa till Crucell Sweden AB.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq