Monica Pernroth om Dawit Isaak: För rättssäkerhetens skull… – Newsmill

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 november 2009
- NewsVoice redaktion
Dawit Isaak - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Dawit Isaak - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Dawit Isaak – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

I Expressen skriver man spaltkilometer om Dawit. Det är bra! “Amnesty International fördömer sedan tidigare tvångsutvisningarna från Sverige till Eritrea, där den svenske journalisten Dawit Isaak sitter fängslad sedan 2001. Även FN:s flyktingorgan, UNHCR, är kritiska mot utvisningar till Eritrea och publicerade tidigare i veckan ett dokument med riktlinjer för behandlingen av asylsökande eritreaner. Enligt UNHCR blir tvångs-utvisade ofta arresterade utan rättegång eller torterade när de kommer tillbaka till Eritrea efter att ha flytt landet.”  

Text: Monica Pernroth (Pernrothsatelje.se)

Denna artikel publicerades ursprungligen på Newsmill.se 2009-11-19 och den återpubliceras med tillstånd från artikelförfattaren på samma datum i NewsVoice. Vill du också ha en artikel återpublicerad från Newsmill, kontakta NewsVoice.

Är inte ALLA lika mycket värda? Har inte Sverige skyldighet att beakta Europakonventionen Artikel 3, och Artikel 6, om att inte utvisa människor till ett land där man riskerar död eller tortyr?

Sveriges myndigheter vill nu med den andra handen, slänga ut en skyddslös kvinna till den diktator, som man gör allt för att försöka påverka  att släppa Dawit.

Expressen: Hon utvisas – trots varning från FN

En enda artikel om den skyddslösa kvinnan, förändrar tyvärr  inte det faktum, att Sverige kastar ut människor till tortyr och riskerad död. Migrationsverket reagera långsamt, ack så långsamt, då världens länder förändras utanför våra gränser. Ibland sitter man med landdokumentation som sedan länge förändrats, men trots daglig rapportering i media om händelseutvecklingen, håller ändå den enskilde utredaren fast vid gammal dokumentation och gör sitt yttersta för att få en person utvisad.

Firas det fortfarande med champagne och tårta, eller finns det något poängsystem för den övernitiska utredaren, som lyckas utvisa flest asylsökande?

MÅSTE allt gå till Europadomstolen först, för att vi skall rätta oss efter de lagar som vi har skrivit under?Är det en slags uttröttnings- och snedvriden kostnadsaspekt man använder? De flesta känner inte ens till, eller än mindre har någon möjlighet, att lämna in sitt fall till Europadomstolen.

Hur många svenskar, som känner sig orättfärdigt behandlade av svensk domstol, vet att de måste klaga till Europadomstolen inom 6 månader?Hur många har råd att skaffa en jurist till hjälp?

Här skrivs i artikel efter artikel, om vad människor kan råka ut för, om man med tvång utvisas till Eritrea eller annat land med brist på demokrati och mänskliga rättigheter.Så vill Sverige trots detta, utvisa en kvinna  dit, vars man redan har “försvunnit”! Jag vet visserligen inget i övrigt om just det fallet, än vad jag läste i artikeln (se ovan), men jag har sett tillräckligt många fall av godtycklighet hittills ändå, där jag i detalj satt mig in i det aktuella målet.

Jag skrev en artikel häromdan om xx Husseini, som skall kastas ut till Afghanistan, medan Sverige gör allt för att skydda livet på de svenska soldaterna i Afghanistan.Precis samma dubbelmoral!

Husseini har två svenska barn, och har enligt tingsrätten varit en god far. Vart tog Barnkonventionen vägen i denna bedömningen, av att han skall skiljas från sina barn? HUR skall han få till stånd en möjlighet att bevisa sin oskuld till det han anklagats för? Bevis för motpartens lögner finns,och kan smulas sönder på punkt efter punkt, men togs aldrig fram.

Bryr sig Regeringen och Justitiedepartementet alls om, att jag som privatperson känner att jag kan garantera hans leverne här, tills man kan se att han inte behöver denna garanti och tills Europadomstolen har sagt sitt?  Varför är man i stället beredda att betala 3400 kr /dag, bara för att hålla honom inspärrad så han inte skall rymma.(Se mitt öppna brev till Regeringskansliet i föregående artikel).Varför får han inte återvända till sitt arbete och ge skatteintäkter i stället.

Alldeles nyligen gavs Sverige allvarlig internationell kritik om att oskyldiga asylsökande, får sitta i häkte i Sverige. Oskyldiga personer som skall utvisas, kan sitta i häkte mellan en vecka och 390 dagar(!) har det visat sig i en utredning. (Ett häkte är alltså inte endast en migrationslokal utan ett häkte i fängelset.) Hur många dagar får en svensk person sitta i ett häkte?Även detta varierar förvisso med plats och person, men inte är det frågan om särskilt många dagar innan man kan klaga.

Kanske kan detta förändras i och med att en utredning skall lägga fram ett förslag nästa sommar, men hur många kommer att knäckas innan dess? Har vi tillräckliga resurser för att ta omhand dessa människor i psykvården sedan? Eller överhuvudtaget så mycket resurser som det krävs, att hålla dem internerade, för att de har haft mage att söka asyl i landet ? Någon övernitisk utredare bestämde att flyktrisk föreligger. Så gjorde de med Husseini också, helt utan anledning.Jag kan lova att den enda flyktrisken är, att han flyr genom att ta sitt eget liv då den dagen kommer, då han gett upp allt hopp om att få se sina barn igen!

Åter den dubbelmoral som präglas av att ett papper kan avgöra människans värde om att få leva eller ej. Har du ett svenskt medborgarskap, är du värd att få leva. Har du ännu inte hunnit få något sådant, då råder “rättvisans lotteri.”

Asylrätten är ett lotteri. Man har undersökt en mängd utvisningar med liknande ansökningsskäl och sett att skillnaden i behandling är stor, även om man kommer  från samma land.

Det är ju naturligtvis av samma anledning som att även det “vanliga” rättsväsendet är ett  lotteri. Allt beror på VEM du råkar få som åklagare /domare /utredare eller nämndemän mm. Likhet inför lagen och likhet mellan olika domstolar är en utopi! Hur skall vi kunna känna oss säkra att människor får en rättssäker behandling, om allt sopas under mattan och man inte ens tror på att fel kan begås av rättsväsendet..

Kämpar man för rättssäkerheten blir man inte särskilt populär, skriver Göran Lambertz. I dag kan man läsa uppföljningen av hans utredning som JK om felaktigt dömda, i Dagens Juridik. Förvisso blir man inte populär bland vissa! De som vill behålla Status Quo och därmed sin makt. De vill naturligtvis inte att förändring kommer till stånd. Men vi vanliga människor som ser vad som händer omkring oss i samhället och människors oro, vi högaktar dig Göran, då du vågade sticka fram hakan!

Hur kan man rätta till då fel har begåtts? Först och främst genom att öppet erkänna att fel kan begås och kontrollera om en ny utredning behövs. Inte genom att gå till åklagarmyndigheten som skall bedöma om en åklagare gjorde sitt jobb, som man gör nu. . Inte genom att direkt avvisa ca 88%av brottmålen som begär resning i HD, som man gör nu. Inte genom att poliser utreder poliser som man gör nu osv.

Ett rättssäkert samhälle kräver att man lyssnar och och ödmjukt tar till sig människors oro. Om någon anser sig oskyldigt dömd, borde blotta misstanken om att allt inte gått rätt till, göra att någon oberoende instans kontrollerar, om skäl för resning finns. För rättssäkerheten skull! För allas likhet inför lagen!

Text: Monica Pernroth (Pernrothsatelje.se) | Fler artiklar av Pernroth i NewsVoice

Monica Pernroth har jobbat i mer än 40 år med människor. Pernroth läser ofta juridisk litteratur på fritiden och är idag pensionerad, men arbetar ideellt för Rättssäkerhetsorganisationen (RO) med att stödja människor som drabbats av rättssamhällets brister.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *