Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Per Oskar Svensson: Quickkarusellen fortsätter att snurra

publicerad 7 december 2009
- Per O. Svensson
Per Oskar Svensson - Foto: Blue Publishing, Wikimedia Commons, public domain
Per Oskar Svensson - Foto: Blue Publishing, Wikimedia Commons, public domain
Per Oskar Svensson – Foto: Blue Publishing (Blue.se), Wikimedia Commons, public domain

Snart kommer det första beslutet angående resning i Levimålet, samtidigt flaggar Quicks advokat Thomas Olsson för nästa resningsansökan och då gäller det den försvunna norska flicka Therese Johannesson. De flesta experter tror på bifall av Svea Hovrätt när det gäller mordet på den israeliske turisten Yenon Levi. Spänningen stiger därför hos alla som intresserat sig för det jag kallar den största rättsskandalen någonsin. Har brister i det svenska rättssystemet tillåtit skapandet av en falsk seriemördare – ett monster som egentligen inte finns.

Denna artikel publicerades ursprungligen på Newsmill.se 2009-12-07 och den återpubliceras med tillstånd från artikelförfattaren på samma datum i NewsVoice. Vill du också ha en artikel återpublicerad från Newsmill, kontakta NewsVoice.

Text: Per Oskar Svensson, advokat

Snart kommer det första beslutet angående resning i Levimålet, samtidigt flaggar Quicks advokat Thomas Olsson för nästa resningsansökan och då gäller det den försvunna norska flicka Therese Johannesson. De flesta experter tror på bifall av Svea Hovrätt när det gäller mordet på den israeliske turisten Yenon Levi. Spänningen stiger därför hos alla som intresserat sig för det jag kallar den största rättsskandalen någonsin. Har brister i det svenska rättssystemet tillåtit skapandet av en falsk seriemördare – ett monster som egentligen inte finns.

Den bok jag gav ut i våras med titeln Quick – Den stora rättsskandalen har ett eget spännande kapitel för varje mordfall. Jag uppmanar därför alla bloggläsare att köpa min bok, beställ genom min egen E-butik eller genom bokhandeln. Du kan med hjälp av boken följa de pågående rätts/resningsprocesserna och så att säga vara initierad när de olika resningsbesluten kommer.

Mordkapitlen i boken är minst lika intressant som om du läser en spännande deckare. Genom att läsa boken tar du också udden av alla dem som vill ta åt sig äran av att ha avslöjat Den stora rättsskandalen Ingen av nuvarande aktörer vill ta till sig och minnas att jag var först ut på arenan redan under den tid mordrättegångarna pågick i mitten av 1990-talet.

Boken från 1996 handlade om bevisvärdering i sexualbrottmål och ledde fram till att JK fick ett 10-tal dömda män frikända i nya rättegångar. Problematiken är fortfarande lika aktuell.I min bok Sanningens eld – Lögnens lågor utgiven 1996 skrev jag så här på sidan 154 till sidan 157. Tyvärr är denna bok slutsåld idag, trots att den trycktes i 20.000 exemplar.

Det förvånar mig mycket att de att de ansvariga inom rättsväsendet , riksåklagaren, justitiekanslern, justitieministern, Högsta Domstolens ledamöter, ja listan kan göras lång, inte insett vad som nu pågår inför svenska domstolar. Varför stoppas inte de pågående häxjakterna på oskyldiga män? Incesthysterin har inte nått Sverige sägs det, men det är ju en uppenbar och grov lögn.

Nej, mitt krav på en medborgarrätskommission som får undersöka som får undersöka de grövsta rättsövergreppen är det minsta som kan begäras i nuvarande katastrofsituation.

Den allra största rättsskandalen får dock pågå helt i det tysta och det är fallet med den falske seriemördaren. Jag åsyftar här Sätermannen- Thomas Quick. Med hjälp av terapeuter och med stöd av minnesforskaren Sven Åke Christianson tar nu Quick på sig de flesta ouppklarade mord vi har. Han har börjat minnas med hjälp av terapin. Han påstås ha varit handelsresande i mord. Under djuriska vrål och underliga läten berättar han om hur morden har gått till. Överallt har Quick funnits och han har alltid haft en medhjälpare. Polis och åklagare applåderar villigt Quicks erkännanden. Statistiken över oupklarade mord snyggas upp och allt ser bra ut. Är Quick Appojauremördaren? Mördade han den försvunne Johan Asplund, tog han livet av israelen i Dalarna? Osv.

Quick försvaras av en offentlig försvarare – en advokat – som i motsats till vad som annars är brukligt yrkar på fällande dom. Domstolarna godtar de välregisserade teaterföreställningen och dömer sedan helt kritiklöst.

Ingen av parterna överklagar tingsrättens fällande domar eftersom båda sidor vill ha en fällande dom. Men kan vi lita på dessa erkännanden? Eller har minnena skapats i terapin med en väl påläst Thomas Quick. Mannen som är mytoman och som samlat på allt som skrivits om morden.

Jag har föllt de avdömda fallen mycket noggrant. Hittills har inte offentliggjorts någonting som inte varit känt förut. Det som lagts fram inför domstolarna är sådant som kallas för allmängods förmedlat genom media.

Jag tror också på att Quick är en homosexmördare och att man mördat några pojkar på 60- och 70-talet. Men hans teater idag ger honom livsrum. Tristessen på Säter har bytts ut mot ständiga terapisamtal, polisförhör, vallningar och domstolsförhandlingar. Allt med Thomas Quick i händelsernas centrum.

Det bisarra är att de verkliga mördarna nu kan känna sig säkra.

Quicks vittnesbörd är av samma kvalité som det vi fick se på TV om falska minnen, t ex kvinnan som minns när hon fastnade i äggledaren eller den som kunde berätta om sitt liv som spermie.

Inte i något fall har Quick återfunnits som misstänkt i de ouppklarade mordutredningarna. Alla erfarna mordutredare vet ju att i nio fall av tio så har mördaren varit i hör på ett tidigt stadium av utredningen, men har måst släppas fri i brist på bevis.

Varför har inte Quicks medhjälpare blivit åtalad och fälld?

Nej, säger regionåklagaren Christer van der Kwast, mot honom finns inga hållbara bevis. Den utpekade medhjälparen nekare ju och säger att Quick ljuger och har livlig fantasi. Med andra ord; Thomas Quick döms för mord på sitt erkännande, men andra kan inte dömas med stöd av vad Quick berättar, en i sanning märklig paradox.

Med samma rättstillämpning kan svenska domstolar döma minst ett 30-tal mytomaner för mordet på Olof Palme. De 30 kan berätta allt de allmängods som som vi alla har i våra hjärnor tack vare den intensiva mediaförmedlingen om alla detaljet i Palmeutredningen. Det rättsliga förfarandet mot Thomas Quick är på väg att bli den största rättsskandalen i mordern svensk rättshistoria. Allt har möjliggjorts tack vare fenomenet med falska minnen och ett rättssystem som tappat greppet om verkligheten, samt frånvaron av granskande journalister.

Jag frågar mig hela tiden, var finns de granskande myndigheterna? Var finns kritikerna? Ett väl fungerande rättssystem är en av demokratins hörnstenar och en viktig del av individens grundtrygghet. De stängda dörrar som tillämpas i sexmålen har tyvärr gjort att en kritisk granskning av målen är näst intill omöjlig. Dessutom sekretessbeläggs också känsliga avsnitt i domen. Locket ligger effektivt på och de oskyldigt dömda har så möjligheter till rättelse.

Det osynliggörande av mig som Hannes Råstam m fl just nu ägnar sig åt är dock en droppe i havet jämfört med allmänhetens absoluta intresse av att ha ett väl fungerande och tillförlitligt rättssystem och då finns inget utrymme alls för en falsk seriemördare.

Text: Per Oskar Svensson, advokat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq