Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 januari 2010
- NewsVoice redaktion
Dan Larhammar som Judge Dredd. Kollage: Torbjörn Sassersson baserat på filmaffisch.
Dan Larhammar som Judge Dredd. Kollage: Torbjörn Sassersson baserat på filmaffisch.
Dan Larhammar som Judge Dredd. Kollage: Torbjörn Sassersson baserat på filmaffisch.

Sveriges ledande skeptikerförening Vetenskap och Folkbildning (VoF) bestående av akademiker i ledningen har på senare år blivit mer känd genom ett ökat inflytande hos politiker och media. Parallellt har irritationen stigit hos en skara välutbildade personer vilka sett den sida som VoF inte vill erkänna. Det handlar om VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer och inställsamhet gentemot industrin. Det handlar om att en förening utsett sig själv till vetenskapspolis med rätt att döma ut och utdela straff för de som avviker från föreningens syn på världsbild, hälsa och människa.

Text: Torbjörn Sassersson, publ. 2010-01-24 | Collage baserat på filmen “Judge Dredd” om en polis, domare och bödel i en och samma person. Denna artikel fanns även på Newsmill.se

Bakgrunden till denna artikel började med en anspråkslös Newsmill-artikel skriven av Sanna Ehdin om science fiction-filmen Avatar. Sanna Ehdin är immunolog och författare till tio hälsoböcker. När Ehdin nu skrev sin första artikel på Newsmill rusade omedelbart flera medlemmar från Vetenskap och Folkbildning till och började smutskasta henne. Men det som Ehdin kallar personförföljelse började egentligen långt tidigare när VoF utpekade henne som “Årets förvillare” år 2000 för att hon skrev boken “Den självläkande människan”. Utmärkelsens syfte är att skrämma henne till tystnad skriver Sanna Ehdin och hon är inte den enda som råkat illa ut. Sedan 1987 har VoF utpekat ett 20-tal individer som skadliga för samhället. Dessa utgörs av journalister, läkare, studiesamordnare och andra som VoF inte gillar.

Foto på Sanna Ehdin från hennes hemsida.

Det var neurobiolog och professor Dan Larhammar som sitter i styrelsen på VoF som startade drevet mot Sanna Ehdin. Bland annat har Larhammars förargats över hennes böcker. Ehdins kommentar är att VoF utpekade henne till föreningens fiende nummer ett vid föreningens 25-årsjubileum. Dan Larhammar listade då alla “förvillare” och på första plats kom Sanna Ehdin. Det finns dokumenterat på band.

Dan Larhammar tillägnar till och med ett helt kapitel (Hälsofarlig Hälsoprofet) till Sanna Ehdin i boken “Fakta eller fantasier” (2007) med redaktör Jesper Jerkert (fd ordf i VoF). Larhammar går där till frontalattack mot Ehdin och skriver att hon är “livsfarligt virrig” och frågar: “Skulle Ehdin vilja bli biten av en fästing som bär TBE-virus? Eller ha oskyddat samlag med en HIV-bärare?” (sid 88).

Sanna Ehdin fortsätter:

“Under hela 2000-talet har de bedrivit ren personförtals- och förföljelsekampanj mot mig i syfte att tysta mig. De har mejlat och skrivit till de ställen där jag skulle föreläsa och till de tidningar och TV där jag förekommit. Men det har inte lyckats. Flera andra har de lyckats sabotera akademiska karriärer för.”

“Men de lugnade sig i förföljelsen och annat mot mig 2008 efter jag skrev brev om det till Uppsala universitets rektor, Utbildningsministern, Universitetskanslern m. fl. för det ser ju inget bra ut att en professor vid Uppsala universitet bedriver personförföljelse på fritiden – och använder sin professorstitel.”

Vilken var motivationen bakom utmärkelsen till Sanna Ehdin?

Föreningen Vetenskap och Folkbilding om utmärkelsen: “I sin bok och i en lång rad tidningsartiklar, framför allt i Dagens Industri, har hon blandat enstaka förnuftiga råd med vantolkningar och övertolkningar av vetenskapliga resultat som hon låter ligga till grund för kategoriska rekommendationer. Hon har bland annat framfört fantasifulla men vetenskapligt helt ogrundade förklaringar till resistens mot infektionssjukdomar.”

Deras påstående om van- och övertolkningar är svepande anser Sanna Ehdin, som bemött VoF’s utnämnande och åsikter med två artiklar i Läkartidningen år 2000. Hon har en diger vetenskaplig referenslista i boken, och åtskilligt av det hon beskriver i boken har blivit verifierat med fler vetenskapliga bevis under 2000-talet. Flera av de saker som VoF angriper är solida och accepterade. Kritiker tillägger att Dan Larhammar kategoriskt förnekar den forskning som motsäger hans egna uppfattningar.

Numera finns det åtskilligt med vetenskapliga undersökningar att t.e.x. Qigong, yoga eller alternativmedicin fungerar och har en bevisat positiv inverkan på hälsotillståndet. Kontentan av Sanna Ehdins böcker och artiklar är att dyra läkemedel med negativa bieffekter från läkemedelsindustrin sällan behövs. Dessutom har livsmedelsindustrin varit motståndare till Ehdin. Sockerbolaget Danisco har varit hotfullt och försökt få tyst på Ehdin. Hennes kostråd är en spark rakt i navet på livsmedelsindustrins processade matprodukter. Detta skrev hon om långt innanMats-Eric Nilsson kom med “Den hemlige kocken”.

Dan Larhammar menar att Sanna Ehdin kommer med hälsofarliga råd, men Ehdin kontrar med att VoF har flera tunga representanter för läkemedels- och livsmedelsindustrin samt de statliga kontrollorganen på plats inom VoF. “Dessa försvarar helt enkelt sina affärsintressen, och jag är en klar black om foten för dem”, säger Ehdin.

Det är flera som framfört att föreningen VoF inte består av skeptiker utan egentligen pseudoskeptiker, vilka står för en vinklad tolkning av vetenskap. Genom att ideligen ingjuta tvivel hos allmänheten och i media hoppas de sabotera verksamheten för bl a Sanna Ehdin.

Nedtystande av oliktänkande genom skam och skrämsel

Dan Larhammar skrev i samband med att läkaren Annika Dahlqvist blev utnämnd till årets förvillare 2009 ett inlägg som han rubricerar: “Dödskyss till LCHF-läkaren Annika Dahlqvist”. Det illustrerar mycket bra attityden för denna förening, att oliktänkande ska pekas ut med syftet att få dessa att försvinna från den offentliga arenan. Annika Dahlqvist skriver på sin blogg att hon tog denna “dödskyss” mycket hårt. Hon funderade på vad hon skulle ta sig till resten av livet.

Docent Per-Anders Forstorp vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (KTH) beskriver VoF så här:

“Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.”

Per-Anders Forstorp kallar VoF för vetenskapens publika väktare alternativt tankepoliser och delar in föreningens verksamhet i tre delar: väktandet av vetenskapen, väktandet som en publik och offentlig verksamhet samt väktandet av publiken.

“The Construction of Pseudo-science: Science Patrolling and Knowledge Policing by Academic Prefects and Weeders” Källa: VEST Journal for Science and Technology Studies, vol 18, nr 3-4, 2005.

Martin Gustafsson som är forskarassistent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet har en liknande uppfattning när han i den uppdaterade artikeln på SvD (2009) om föreningen Vetenskap och Folkbildnings upplysningsmission skriver:

“Försöken till Voltairesk, raljerande uppkäftighet faller platt till marken. Tonen blir kontraproduktivt självbelåten, ibland rentav nedlåtande. Om det verkligen är folkbildning man vill ägna sig åt, är det förödande.”

En person som väljer att vara helt anonym går ett steg längre. Denne skriver så här i ett mail till mig:

“Organisationens mål är att interferera med den svenska grundlagen, speciellt tryckfrihetsförordningen. De vill bestämma vad t.e.x. debattredaktörer skall publicera och de vill frånta medborgarna rätten att fritt uttrycka sig i skrift och tal. De vill bestämma vad som är “rätt” och “fel”, och vad som är “korrekt kunskap”, något som en demokrati aldrig kan acceptera.”

Undertecknad kan verifiera det. Jag var i kontakt med en redaktör på en vårdtidning som beklagade sig över att en person från VoFs styrelse ringt upp denne och hade allvarliga synpunkter på vad tidningen skrev. Naturligtvis finns alltid rädslan för en redaktör att hamna på VoFs svarta lista.

Skeptikern Johan skriver i Newsmill till VoF:s försvar att det enda VoF gör är att ta debatten och upplysa om vad som är vetenskapligt belagt och inte. En skribent på Newsmill vid namn Peter förkastar detta.

“VoF hävdar att de försvarar rationalitet, upplysning och höga krav på vetenskaplighet. När de uttalar sig gör de det från ett förment Von Oben perspektiv av att företräda vetenskapen. Deras PR-bild av sig själva är en skara bekymrade samhällets stöttepelare som oroat tar till orda för att varna inför hotet mot vårt samhälle från pseudovetenskap och missuppfattningar.”

“Det som gör allt detta till hyckleri är att de valt det institutionaliserade personangreppet som metod och central affärside.”

“Dessutom döljer att de att de företräder den extrema vetenskapsfilosofiska ideologi som kallas för positivism. Positivismens världsbild bygger på Kartesiansk mind-body dualism, reduktionism, materialism och atomism. Enligt denna måste all vetenskap försöka efterlikna 1800-talets Newtonska fysik, och använda samma vetenskapliga metoder som fysiken.”

“Människan betraktas som en biokemisk maskin och alla försök att se människan som en helhet där man försöker förstå människor med hjälp av begrepp som medvetande, själ och vilja betraktas som vidskepelse. VoF sitter inne med sanningen. Människan är en biokemisk maskin.”

Skribenten Peter avslutar med att konstatera att inom den inomvetenskapliga filosofiska debatten har positivismen varit totalsågad i över 50 år.

Larhammar Consulting AB

Man måste alltså vara medveten om att föreningen som ser sig själv som en opinionsbildande rörelse arbetar med att försöka “sanera” bort personer som Sanna Ehdin. VoF är enligt kritiker enbart intresserade av sin egen naturvetenskapliga tolkning av verkligheten och det finns i VoF en överrepresentation av företrädare för neurobiologins människobild. Dessa neurovetare kan och vill inte ta in de aspekter som Sanna Ehdin och andra förespråkare lyfter fram. VoF ser på människan som en mekanistisk apparat och inget annat. Sedan vill de genom sin opinionsbildande förening att alla andra ska “tycka” likadant.

Dessutom döljer VoF att styrelsemedlemmar har ekonomiska intressekonflikter menar skribenten Peter på Newsmill

Peter: “Ett exempel är en av de mest framträdande personerna inom VoF som forskar kring läkemedel med pengar från läkemedelsindustrin. Ett av VoF:s stora hatobjekt genom åren har varit just alternativmedicinen. Detta gynnar läkemedelsindustrin som gör allt för att smutskasta de billiga och naturliga vitaminer och andra ämnen som skulle hota deras vinster. De vill stoppa att sjukvården börjar använda dessa istället för de dyra syntetiska kemikalier med massor av biverkningar som Big Pharma säljer.”

“Däremot har VoF under 30 år aldrig sagt ett pip om det massiva forskningsfusket och manipulerandet med data inom läkemedelsindustrin.”

Det är en allvarlig anklagelse att föreningens styrelsemedlemmar skulle ha intressen inom industrin. Finns det något fog för detta påstående? Så här skriver Bo Zackrisson redaktör för tidskriften 2000-talets Vetenskap den 21 november 2009 om Larhammar Consulting AB:

“Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.”

“Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder”.

“Lucky you. You don’t have to worry about results when Quintiles handles your clinical trial.”

“Recruitment goals met ahead of schedule. Simultaneous regulatory submissions worldwide. The development process completed on budget and on time. That’s what you can expect when you leverage the therapeutic expertise, trial management experience and global reach of Quintiles. Because at Quintiles we know that only one thing counts. It’s all about results.

Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år, skriver Bo Zackrisson i sin artikel: Makarna Larhammar del 2.

Är årets förvillare egentligen årets nytänkare?

Efter att ha studerat VoF:s metoder under några år konstaterar undertecknad följande:

  • VoF arbetar organiserat med att kartlägga och attackera enskilda inflytelserika personer vilka de anser stör VoF:s tolkning av “vetenskaplighet”.
  • VoF har aldrig konfronterats med svar på tal från skaran av utpekade på ett särskilt effektivt sätt i det kända offentliga rummet. De utpekade försöker nödtorftigt gå till försvar inom bloggosfären efter att VoF skickat ut pressreleaser om Årets förvillare till media.
  • VoF:s yngre generation (ofta i skydd av anonymitet) arbetar mycket effektivt med Wikipedia, Google och webbforum. VoF-aktivister skriver i Wikipedias poster om dessa personer och i de ämnesområden som VoF vill “sanera”. VoF punktmarkerar inflytelserika personer som är aktiva på publika diskussionsforum på webben. VoF:s texter om dessa personer toppar ofta någon av de tio första sökträffarna på Google.
  • VoF:s äldre generationer har fått in fötterna på TV och andra media. Där dyker dessa upp som sakkunniga i TV-soffor trots att de ofta inte är sakkunniga alls.
  • VoF arbetar med ett aktivt uppsökande där de kontaktar utbildningsinstanser, redaktioner och TV-folk och varnar dessa för ämnen och personer de ogillar.
  • VoF använder ett vetenskapligt maktspråk och titlar. De flesta missar därför att ifrågasätta deras egentliga kunnande i sakfrågor.
  • VoF är inte en förening som bedriver forskning. De bedriver opinionsbildning, enligt dem själva. Detta förbises av media som tror att VoF enbart företräder fin “vetenskaplighet”.
  • Styrelsemedlemmar inom VoF har ekonomiska särintressen genom kopplingar till industrin (källa: Bo Zackrisson).
  • Mycket få journalister har valt att kritisera VoF eftersom det är politiskt inkorrekt att kritisera dessa auktoriteter.


Med tanke på den kritik som förts fram mot föreningen Vetenskap och Folkbildning 
finns det rimligen skäl för VoF att ompröva sina “utmärkelser” till påstådda “förvillare”. Är dessa individer i listan nedan verkligen bedragare och farliga för samhället som VoF anser eller är ingen det? Kan VoF som självutnämnd polis neutralt bedöma andras sakkunnighet? Har inte Sverige redan ett polisväsende och lagar som reglerar kriminell aktivitet? Och slutligen vem reglerar VoF?

Är det i själva verket Vetenskap och Folkbildning som är “the Bad Guys”? Vi har här en förening som ofta i skydd av anonymitet på nätet och bakom titlar i det offentliga rummet försöker skrämma förespråkare för nytänkande, alternativa behandlingsmetoder och en icke materialistisk världsåskådning till skam och tystnad. Vilken rätt har VoF att ikläda sig den rollen som polis, domare och bödel?

Ett kriterium för en civilisation är den fria debatten enligt Anders Björnsson som är ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet (inte förbundet Humanisterna). Den debatten bör inte inkludera personförföljelse och regelrätta förtalskampanjer eftersom det inte har med debatt att göra.

Frågan är slutligen varför en av föreningen Vetenskap och Folkbildnings centrala gestalter professor Dan Larhammar reagerar så starkt på just Sanna Ehdin, VoF:s fiende nummer ett. Har Sanna Ehdin i begreppet “den självläkande människan” funnit en vinnande formel för hälsa och friskvård bortom läkemedlens och läkemedelsbolagens radie? 

Årets förvillare enligt VoF och hur man fångar en VoF-aktivist med handen i kakburken

Klicka på “Googla” nedan. Då framgår hur effektivt VoF i sökträfflistan lyckats indexera sina egna texter om dessa personer. VoF:s texter om dessa personer toppar ofta någon av de tio första sökträffarna på Google.

Notera även hur flera av posterna om personerna på Wikipedia har referenser till förvillarutmärkelserna. Det är VoF-aktivister som placerar dessa “förnedringslänkar” där och bevakar så att de ligger kvar.

Det går att verifiera det genom att studera historik och diskussioner som tillhör respektive faktapost på Wikipedia tack vare Wikipedias versionshantering. Därefter kan alias och namn på skribenter aktiva på Wikipedia jämföras med användare på VoFs forum till exempel i egenskap av administratörer. Då framgår att det är samma individer från VoF som är aktiva på Wikipedia och diverse diskussionsforum på nätet.

År Mottagare Wikipedia Google
2009 Annika Dahlqvist (läkare) Wikipedia Googla
2008 Ursula Flatters (antroposofisk läkare, Järna-kliniken) Wikipedia* Googla
2007 Tvagen-gruppen, Landstinget Kronoberg Wikipedia* Googla
2006 SvD, Suzanne Schönström (journalist, författare) Wikipedia* Googla
2005 Ella Bohlin (politiker) Wikipedia Googla
2004 Olle Johansson (assoc. prof. neurovetenskap, KI) Wikipedia* Googla
2003 Kanal 5, Caroline Giertz (TV-producent, författare) Wikipedia Googla
2002 NBV i Örebro län, Rosemarie Johansson (chef) Wikipedia* Googla
2001 Mats Molén (författare, kreationist) Wikipedia Googla
2000 Sanna Ehdin (immunolog, författare) Wikipedia Googla
1999 Eva Moberg (dramatiker, journalist) Wikipedia Googla
1998 Erland Lagerroth ( litteraturhistoriker, forskare) Wikipedia Googla
1997 Toni Ivergård (Länsarbetsdirektör) Wikipedia* Googla
1996 Kommittén för det alternativa nobelpriset Wikipedia Googla
1995 Nils-Axel Mörner (Dr, fd chef för Paleogeophysics and Geodynamics, Stockholms universitet) Wikipedia Googla
1994 Lotta von Arnold (anordnare av Peace in mind-festivalen) Wikipedia* Googla
1993 Sassa Åkervall (TV-producent) Wikipedia* Googla
1992 Catrin Jacobs (TV-producent) Wikipedia* Googla
1991 Jens Tellefsen (fysiker) Wikipedia* Googla
1990 TV4, Sjunde sinnet (producent ej funnen) Wikipedia*
1989 Stefan Bergström (statliga alternativmedicinkommittén) Wikipedia* Googla
1988 Amelia Adamo (chefsredaktör, fil kand) Wikipedia Googla
1987 Dag Stålsjö (TV-producent, författare) Wikipedia Googla

Källa: VoF:s lista på påstådda förvillare

Wikipedia*: VoF:s sammanställning av förvillare på Wikipedia


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Skeptikerna