Så vill vi göra polisen modern och effektiv – Thomas Bodström, Mahmet Kaplan och Alice Åström

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 februari 2010
- NewsVoice redaktion
Pernilla Hellgren, privat foto
Pernilla Hellgren, privat foto
Pernilla Hellgren, privat foto

En gemensam polis. En modernare polisutbildning. Och bättre rättssäkerhet. Med de tre förändringarna vill de rödgrönas rättspolitiska talesmän stärka förtroendet för rättsväsendet. Idag redovisades granskningen av hur polisen hanterat utredningen av mordet på Pernilla Hellgren.

Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2010-02-04 | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln.

Idag redovisades granskningen av hur polisen hanterat utredningen av mordet på Pernilla Hellgren. Med en bättre utredning hade mordet på Engla kanske kunnat undvikas. Kritiken är hård och berättigad. Polisen begick allvarliga fel under mordutredningen.

Rapporten visar på systemfel i polisens sätt att arbeta. Tyvärr är dagens exempel bara en av flera händelser som har minskat allmänhetens förtroende för polisen och deras arbete. Det är djupt tragiskt och det visar att polisen nu måste reformeras. Samtidigt är det viktigt att framhålla att bristerna hos polisen knappast bara är polisens fel.

Det är i högsta grad politikerna ansvar att se till att polisen har rätt organisation och förutsättningar. Därför vill vi presentera tre nödvändiga förändringar som stärker och ökar förtroendet för de brottsutredande myndigheterna.

En gemensam polis

Under förra mandatperioden reformerade vi både kriminalvården och åklagarmyndigheten till enmyndigheter. Det har stärkt kvaliteten och styrningen i båda myndigheterna. Nu är det dags att även polisen blir en myndighet. Dagens 21 länspolismyndigheter får inte vara vattentäta skott för samarbete och informationsdelning. En organisationsförändring inom polisen ger bättre resursfördelning och styrning av verksamheten och administrationen kan bantas.

Modernare polisutbildning ger effektivare polisarbete

Polisutbildningsutredningen kom med sitt förslag om att göra om dagens polisutbildning till en högskoleutbildning redan för snart två år sedan. Nu är det hög tid att sätta ner foten. En högskoleutbildning är en investering för framtidens brottsbekämpning. Den leder till bättre utvecklingsmöjligheter, bättre kvalitet och större engagemang hos polisstudenterna. Det kanske allra viktigaste är att det skapar nya förutsättningar för forskning inom området, vilket i sin tur ökar ett det kunskaps- och evidensbaserade polisarbetet och därmed stärker utvärderingsmöjligheterna.

Bättre rättssäkerhet och ökat förtroende

Anklagelser om brott mot poliser och åklagare ska inte utredas av dem själva. Därför vill vi inrätta en fristående statlig myndighet som ska hantera brottsmisstankar mot poliser och åklagare. Förtroendet från medborgarna för rättsväsendet och rättssamhället måste vara obestridligt. Oberoende myndigheter finns redan i flera jämförbara länder. Både utredningen om Osmo Vallos död och Johan-fallet i Göteborg pekar på behovet av att stärka förtroendet för rättsväsendet.

Med de här tre förändringarna vill vi gå vidare för att skapa en modern polis som har medborgarnas förtroende.

Text:
Thomas Bodström (advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström, fd ordförande i riksdagens justitieutskott samt justitieminister för S),
Mahmet Kaplan (verksamhetschef och fd rättspolitisk talesperson för Mp)
Alice Åström (behandlingsassistent, fd rättspolitisk talesperson och vice partiledare för V)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq