Dags för Föreningen Vetenskap och Folkbildning att utse sig själva till decenniets förvillare

publicerad 11 februari 2010
- Gästskribent
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

Det är bra att Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) nu ifrågasätts från flera håll. Man får en ganska förfärande bild av VoF via deras webbplats www.vof.se. Texterna innehåller ofta utpekanden och gravt onyanserad och på gränsen till fundamentalistisk personkritik.

Text: Newsmill-artikeln: ”Dags för Föreningen Vetenskap och Folkbildning att utse sig själva till decenniets förvillare” från 2010-02-11 skriven av Ursula Flatters

Det här är en förening som utgår från en stark TRO på att allt som är lätt att mäta är bra, och att allt annat (och det är i verkligheten väldigt mycket) helst inte ska få finnas. VoFs självpåtagna roll som en sorts” oberoende och saklig” utvärderare av organisationer och personers nivå av vetenskaplighet är präglad av fundamentalistiska och otidsenliga vetenskapsteoretiska resonemang (reduktionistisk positivism) som för tanken till forna tiders inkvisitioner. På senare tid har det också rapporterats att den framträdande VoF medlemmen Dan Larhammar har koppling till läkemedelsindustrin genom Larhammar Consulting AB.

Idag är den individualiserade medicinen på stark frammarsch och används i praktiken på många håll, exempelvis vid Karolinska Universitetssjukhuset. Allt fler inom skolmedicinen vet mycket väl att olika individer svarar olika på olika behandlingar. Det duger helt enkelt inte med enbart populationstestade metoder och substanser i vissa doser per kilo människa, dvs. ”one size fits all” tänkande.

Det är vetenskapligt klarlagt att en betydande del av befolkningarna i världen vill ha tillgång till komplementär medicin och även inom den vanliga sjuk- och hälsovården finns ett betydande intresse för detta gränsområde. Inom Föreningen Vetenskap och Folkbildning har man på ett pseudovetenskapligt fundamentalistisk sätt förhållit sig helt avvisande till hela området komplementärmedicin. Under mer än ett decennium har man i det närmaste bedrivit häxjakt på forskare, kliniker, journalister, m fl som pekat på några av de positiva aspekterna inom den heterogena komplementära medicinen. Å andra sidan har man genom utmärkelser hyllat sådana som ensidigt påpekat de negativa aspekterna, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på Larhammars potentiella jäv.

Jag är läkare och förespråkar en adekvat integrering av skolmedicin och komplementär medicin. Jag och Vidarkliniken är en av dem som föreningen tidigare utsett till ”årets förvillare”. Det är bedrövligt att se hur lätt massmedia år efter år luras att återrapportera dessa löst grundade personangrepp från en självutnämnd tyckarförening som råkar ha ett objektivt klingande namn och skickar ut ett pressmeddelande.

Vidarkliniken i Järna har under myndighetstillsyn verkat i flera decennier med mycket bra resultat för patienterna. Och i övriga Europa är den antroposofiskt inriktade vården stor. Exempelvis finns där omkring 30000 läkare som förskriver antroposofiska medel och cirka 2200 vårdplatser. I tillägg till flera internationella och generellt positiva forskningsrapporter kring den antroposofiska vården, har patientutvärderingar som landsting genomfört gett oss toppbetyg som är ovanliga inom vården. Varje år har vi också cirka 2000 intresserade läkare, sjuksköterskor och andra från vård-Sverige på besök här för att se hur vi arbetar. Vi har en egen forskningsavdelning och vi driver en godkänd vidareutbildning för läkare, för fulla hus. Vi har avtal med landsting som täcker in halva landets befolkning. Och framför allt har vi tusentals väldigt nöjda patienter.

Allt detta åstadkommer man inte om man är en pseudovetenskaplig fuskare eller ”förvillare”. Att påstå något sådant visar att Föreningen för Vetenskap och Folkbildning inte har fötterna i verkligheten och att man egentligen inte är intresserade av patienternas bästa, utan mest vill försvara föreningens pseudovetenskapliga och reduktioniska inställning och retorik. Därmed har föreningen med råge kvalificerat sig själv till utnämningen ”decenniets förvillare”.

Men sådana utmärkelser är inget vi tänker ägna vår kraft åt. Vi tänker istället fortsätta att lägga all energi på att vidareutveckla, utbilda och beforska vår vård och våra terapier och ge de patienter som av olika skäl vill komma till Vidarkliniken en bra och individuellt utformad vård, med en kombination av skolmedicin, konventionella läkemedel, naturläkemedel, olika terapier, bra bemötande samt bra kost och miljö.

Vi har sedan decennier tillbaka uppdraget från olika regeringar att vara en del av den allt mer framväxande pluralistiska och ofta idéburna, icke vinstdrivande hälso- och sjukvården i Sverige, Vi ska vara ett komplement till den konventionella vården, för alla de människor i Sverige som har behov av just det helhetsperspektiv med hälsa och helande i fokus som Vidarkliniken står för.

Text: Ursula Flatters

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *