Domare: Bra att det ska anställas fler domare – men var hittar vi dem?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 mars 2010
- NewsVoice redaktion
Foto: Mostphotos.se
Foto: Mostphotos.se
Sveriges domstolar. Foto: Mostphotos.se

Juseks domstolssektion håller med DV i analysen att trycket är för hårt på vissa domstolar och vi välkomnar därför att det nu ska avsättas resurser för att försöka komma tillrätta med problemen.

Text: Anders Bengtsson, ordförande i Juseks domstolssektion | Artikeln är tidigare publicerad i Dagens Juridik 2010-03-29

Anders Bengtsson - Privat foto
Anders Bengtsson – Privat foto

Under flera år har det skett en åtstramning av resurserna på domstolarna, bl.a. genom att det inte har skett en återbesättning i samband med pensioneringar. Samtidigt har måltillströmningen ständigt ökat och läget har nu blivit akut på flera håll.

I början av februari uppvaktade Juseks domstolssektion Justitiedepartementet och pekade på svårigheterna som uppstått att rekrytera nya domare och olika problem som kan vara orsaken till det. Ett tydligt problem är den höga arbetsbelastningen men också den allt hårdare styrda verksamheten avskräcker.

Kopplat till ett mycket stort personligt ansvar och i förhållande till jämförbara grupper en beskedlig och inte konkurrenskraftig lön, gör att tänkbara sökande tänker sig för både en och två gånger innan man eventuellt lämnar in en ansökan. Den sedan flera år pågående striden om att införa en individuell lönesättning av domare, något som domarna menar riskerar att urholka självständigheten och allmänhetens förtroende, har nog inte heller bidragit till att framställa domstolarna som den attraktiva arbetsplatsen.

Den traditionella domarutbildningen (notarie – fiskal – assessor) har nedprioriterats. Utbildningen har heller inte hängt med i utvecklingen, eftersom unga jurister inte som tidigare har möjlighet eller är intresserade av att ”flacka runt” på olika domstolar i den omfattning som skulle behövas.

Vi är därför öppna för att det ska skapas nya möjligheter till en gedigen utbildning för den som vill bli domare. Vi menar emellertid att en sexmånaders adjunktion på en överrätt i de allra flesta fall inte är tillräckligt för att, även tillsammans med annan yrkeserfarenhet, motsvara den traditionella domarutbildningen.

Vi är också tveksamma till att i en större omfattning grundutbilda den som redan har blivit utnämnd till domare. Det är en lång inkörningsperiod, inte minst för att få häng på det praktiska hantverket och kunna ta hand om alla de småfrågor eller beslut man dagligen konfronteras med. Att skola in den som inte har en bakgrund i domstolsvärlden tar mycket kraft ur den befintliga organisationen.

Domstolsverkets initiativ att anställa fler domare är ett steg på vägen men det måste följas av mer och fler, för att på nytt göra domaryrket attraktivt och domstolarna till en arbetsplats som lockar ”de bästa juristerna”.

Text: Anders Bengtsson, ordförande i Juseks domstolssektion


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *