Vision och jobbmanifest

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 juli 2010
- Torbjörn Sassersson red.

1. Skapa en effektivare arbetsförmedling. Jobberbjudanden synliggörs på ett lättillgängligt sätt. De som erbjuder jobb gör det enkelt och snabbt. Arbetsförmedlande organisationer är målorienterade och får ersättning för de jobb de förmedlar. Alltså lön efter prestation. Komplettera och rent av ersätt på sikt statliga arbetsförmedlingar med mindre men lättrörliga enheter som är målrelaterade och har till uppgift att få ut folk på arbetsmarknaden. Här kan man se en starkare utveckling mot fack- och specialistinriktade förmedlingar som redan finns på nätet.
2. Rätten till jobb är både en rättighet och en skyldighet. Var och en ska kunna erbjudas jobbmöjligheter. Pröva i samarbete med fackliga organisationer om A-kassa kan ersättas med jobbförmedling. Samhället ska således vara skyldig att tillhandahålla jobb till den som vill jobba. Samtidigt ska det klargöras att den som söker finansiell hjälp såsom socialbidrag eller har arbetslöshetskassa inte kan slippa ta jobb bara för att man inte får det perfekta jobbet. Det ska alltid finnas jobb som också är anpassade till en individs kompetens, psykiska och fysiska status. Målet är att A-kassa och socialbidrag helt skall ersättas av jobbrelaterade inkomster.
3. Stärk småföretagandet. Bygg ut de administrativa och ekonomiska kontrollfunktioner som behövs för att stimulera framväxten av ett samhällsansvarigt småföretagande. Sänk skatt och arbetsgivarvgifter för de som måste kämpa med låga intäkter. Det viktiga är att de är i jobb. När egenföretagaren väl kommer till en viss nivå så inträder en rimlig avgift. Enkel administration även vid anställning stimulerar och genererar möjligheter till ökad intäkt. Utveckla forum för både affärsmässig kontakt, finna kunder och vidareutbildning.
4. Ge kulturarbetaren mänskliga rättigheter. Idag är de flesta kulturarbetare mest att betrakta som trälar som underhåller utan att få annat än vad som kan betraktas som slavlön. Endast den absoluta eliten kan leva på sitt arbete och även detta hotas. Många konsumenter snyltar på kulturarbetarens jobb. Människan är beroende av kultur för att skapa en mening i tillvaron. Utan kultur har vi ingen musik, ingen underhållning, ingen film eller teater. Inga böcker eller magasin. Inga spel eller festivaler. Ingen utbildning och ingen utveckling. Kultur kan bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. Kultur för barn medverkar till intelligensens utveckling och stärker självförtroendet. Därför är det oerhört viktigt att stärka kulturarbetarens möjlighet till att utöva sitt jobb och det kräver rimliga ersättningar. Det är således avgörande att skapa stabilare och mer rimliga villkor för kulturen och alla de som jobbar professionellt inom dessa branscher.
Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *