Hans Iwan Bratt vill införa yrkesförbud

publicerad 7 juli 2010
- Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017

Liberalen Hans Iwan Bratt vill införa yrkesförbud för personer i förtroendeställning, av typen läkare, om de har en andlig trosuppfattning som han själv inte tycker om. Dagens Nyheter skrev att det är populärt att kalla sig liberal.

Bland dem som fyllt 60 år säger sig 7 av 10 personer vara liberaler. Vad detta innebär är dock oklart för många. Ibland visar det sig att man kan ha vilka åsikter som helst och ändå stolt kalla sig liberal. Ett exempel på det är Hans Iwan Bratt.

På WordPress blogg berättar “liberalen” Hans Iwan Bratt att han läst en ensidigt skriven och förlöjligande artikel om mitt andliga intresse som för 6 år sedan skrevs av filosofen Sven Ove Hansson. Denne Sven Ove Hansson har startat en säregen och, ur vetenskapligt perspektiv, tämligen extremistisk och rörelse som mobbar personer man ogillar (se min artikel om denna rörelse på Newsmill).

Sven Ove Hansson påstår t.ex. att det som framkommer i en andlig intervjubok kallad Klara svar från andevärlden, som jag hjälpt till att sammanställa, skulle vara ett privat uttalande av mig i vetenskapliga frågor.

Vidare blandar han samman (med flit, i syfte att skada) mitt privatliv med mitt universitetsarbete. Vad som egentligen sägs kan vi ta upp vid ett annat tillfälle – nu till Hans Iwan Bratt, som alltså okritiskt accepterar allt vad Sven Ove Hansson skrivit.

Hans Iwan Bratt tycker att situationen är förfärlig och kallar mig offentligen för schizofren. En anledning är att det i intervjuboken antyds att sjukdom kan ha en positiv betydelse för en människas personlighet. Att så är fallet kan de flesta läkare intyga, och tanken är inte alls originell, men det skall jag berätta mer om det i en annan blogg.

Diagnosen schizofreni ställer man dock aldrig på distans och heller inte på en person som fungerar väl yrkesmässigt, så det är tur att Bratt själv inte är läkare.

Men det Hans Iwan Bratt begär är att jag inte skall få vara verksam som läkare. Hans Iwan Bratt grundar sitt förslag om yrkesförbud enbart på grund av vad han tror är min andliga trosuppfattning. Hur jag är som läkare har Hans Iwan Bratt ingen aning om.

En vink kan man visserligen få av att jag under alla år som kliniskt verksam läkare aldrig blivit anmäld till Ansvarsnämnden. Men det räcker inte för Hans Iwan Bratt – vad som intresserar mig  intellektuellt och vad jag förmodas ha för andlig trosuppfattning är farligt nog och, enligt Hans Iwan Bratt, ett hot mot varje person som söker sjukvård.

Yrkesförbud är ovanligt, men vi har det i Sverige för vissa personer som begått kriminella handlingar (speciellt inom företagsamhet). Yrkesförbud på grund av åsikter, tankar och andlig trosuppfattning har däremot flitigt använts i fascistiska och stalinistiska diktaturer. Som Peter Englund skriver i sin bok “Brev från nollpunkten” så var yrkesförbuden inom nazismen dock oftare grundade på ras.

Tvärtom har det varit i västliga demokratier. Där har man noga skilt mellan vad en människa gör och vad hon tänker. Den fria tanken, och framför allt frihet vad gäller andlig trosuppfattning, har värnats. Skälen är uppenbara – Europas historia är kantat av förföljelser och särbehandling på grund av andlig trosuppfattning, vilket många gånger slutat i mänskliga katastrofer och krig. Det måste bli ett slut på sådant.

Utan frihet vad gäller andlig trosuppfattning så vågar ingen berätta vad han eller hon tror på. Samhället blir repressivt och man väljer av ren självbevarelsedrift att hålla tyst. Ganska mycket av denna rädsla finns tyvärr inom högskoleväsendet idag.

Den person vars trosuppfattning är känd får klart svårare att göra karriär. Den enkla anledningen är att andliga trosuppfattningar aldrig bygger på vetenskap. Därför förväntas en “pålitlig” akademiker vara ateist.

Trosfriheten naggas av vetenskapens logik som säger att det som inte kan bevisas inte finns, och varje anställd förväntas acceptera att det är så.

Särbehandlingen är inte så tydlig, och framför allt förnekas den förstås av högskoleväsendet, men den blir snabbt uppenbar för den som befinner sig i sagda situation. Det gäller både karriärvägar, såsom utskottsuppdrag och jobb som dekanus, samt forskningsanslag.

Men Hans Ian Bratt vill gå betydligt längre. För honom behöver inget ske i lönndom. Hans Iwan Bratt vill helt enkelt att jag skall få kicken från jobbet för att jag tror på Gud och dessutom varit så fräck att jag hjälpt till att publicera böcker om andliga ämnen.

Ett sådant handlande från en arbetsgivare vore dock kriminellt. Särbehandling på grund av ras, kön och andlig trosuppfattning är numera inte bara olagligt inom universitet och högskolor utan i hela samhället. Denna förändring har den senaste mandatperioden röstats fram av bl.a. Sveriges enda liberala parti, Folkpartiet.

Hans Iwan Bratt påstår sig alltså vara liberal men framför åsikter som hör hemma i fascistiska och stalinistiska diktaturer. Hans Iwan Bratt anser att vissa tankar är farliga, och att uttrycka en viss tanke berättigar till schizofreni-diagnos.

Om man kallar sig liberal så kan man alltså tycka precis vad som helst.

Hans Iwan Bratt är en framstående person i humaniströrelsen, som alltså inte handlar om humanism i klassisk bemärkelse utan om ganska aggressivt utformad religionsfientlighet. Det känns patetiskt att deras bokförlag heter just “Fri tanke”!

Jag råder Hans Iwan Bratt att upprätta en förteckning över vilka andliga trosinriktningar och associationer med sådana (att sammanställa en intervjubok är tydligen en väldigt farlig association) som skall exkludera människor från vissa yrken. Och från vilka yrken? Det skulle rensa luften och varna alla som till äventyrs tror att Hans Iwan Bratt och hans humanister värnar om den fria tanken.

Det krävs i själva verket endast obetydlig stress för att helt andra synsätt skall komma upp i ljuset.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *