Robert Hahn: Välkommen till mina krönikor

publicerad 7 juli 2010
- Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Jag tar upp vardagsaktualiteter men ännu oftare svåra kombinationer i livet. Den kommer att beskriva hur människor säger sig vilja en sak men i själva visar sig vilja något helt annat – med ett svenskt ord hycklare.  Den kommer att handla om dem och de krafter i samhället som vill begränsa det mänskliga tänkandet och de som är rädda för andras tankar.

Jag heter Robert Hahn och har alltid bott i Stockholm. Jag är läkare och arbetade under 20 års tid med sjuka människor. Vid sidan av utvecklade jag journalistik som hobby och drev den verksamheten i företagsform mellan 1984 och 1994. Gradvis gled dock intresset över på medicinsk forskning. Jag var professor på Karolinska institutet mellan 1997 och 2006 samt blev därefter forskningschef på Södertälje sjukhus AB. Vill du läsa mer om min vetenskapliga verksamhet kan du läsa en intervju på annan Internet-plats och även mitt Curriculum Vitae.

En annan sida av mig är ett intresse för andlig filosofi. Det härrör från det faktum att jag är gift med ett medium. Kontrasten mellan vetenskaplig verksamhet och andligt tänkande gör att man får en djupare förståelse för livets dimensioner än att enbart lyssna till den ena sidan. Du kan läsa en intervju om min roll som andlig tänkare på annan plats.

Kombinationen av att vara vetenskapsman och andlig filosof har dock stört företrädare för det vetenskapliga samhället. Knappast de verkliga forskarna utan snarast de som rör sig i marginalen men ändå vill gynna vetenskapen på sitt eget vis. Du, käre läsare, skall snart få höra mer om dem!

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq