Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 september 2010
- NewsVoice redaktion

Brittiska Telegraphs vetenskapsjournalist Richard Alleyne skriver den 26 september 2010 i sin artikel: “Scientists discover how to ‘switch off’ pain of migraines” att en fantastisk upptäckt kan leda till en helt ny generation av genläkemedel som kan skruva upp kroppens smärttröskel. Problemet är att denna typ av “medicin” skadar kroppen och vårt välbefinnande.

Text: Torbjörn Sassersson

Den internationella studien som inkluderar forskare från Oxford University har alltså hittat en gen TRESK som “orsakar” migrän, skriver The Telegraph.

[ppw id=”80546984″ description=”test” price=”4 kr”]

Richard Alleyne: “It is believed that it (TRESK) controls the sensitivity of pain nerves in the brain and if faulty can bring the threshold so low that just living is painful.”

Klicka för att läsa artikeln

I denna artikel från The Telegraph kan vi se hur journalisten tolkar det som om det finns särskilda “smärtnerver” i hjärnan som styrs av en gen TRESK som det kan bli fel på och då kan genmedicin höja smärttröskeln så att smärtan försvinner. Detta är inget annat än pseudovetenskapligt trams och den gentekniska industrin är beroende av att denna typ av vilseledande information sjunker in i allmänhetens uppfattning om smärthantering.

I själva verket finns inga smärtnerver (pain nerves) i hjärnan utan där finns istället smärtcentra vilka hanterar kroppens upplevelse av smärta. Som bekant är smärta kroppens sätt att alarmera den vakna människan att något är fel och att adekvata åtgärder måste vidtas. Den medvetna människan förstår då kognitivt och genom kunskapsinhämtning att denne – i fallet migrän – måste förändra sin livsstil. Det kan handla om att bli medveten om stresstillstånd och att förändra sina kostvanor. Det är där den egenliga boten finns.

Smärtan kommer från de nerver som omger blodkärl runt hjärnan, kärl vilka expanderar och trycker på nerverna. Nerverna gör sitt jobb. Tidigare har läkarna försökt få dessa blodkärl att dra sig samman med hjälp av kärlsammandragande ”läkemedel”, den tidigare formen av symptombehandling, som inte heller botar den bakomliggande orsaken till migrän.

Richard Alleyne skriver: “The international study, including scientists at Oxford University, found that a gene called TRESK appears to be fundamental in causing migraines”.

Det är knappast trovärdigt att det finns en gen som skapar migrän eftersom migrän snarare handlar om vald livsstil.

Det är nu vi börjar förstå att Telegraph-journalisten i princip gör en “re-write” av en pressrelease från genteknikindustrin. Efter att ha konstaterat att i princip all skolmedicin är inriktad på symptombehandling istället för bot och att denna inriktning faller helt i läkemedelsindustrins intressen är det inte svårt att inse att gentekniska läkemedel är nästa stora miljardmarknad. Journalister och nyhetsbyråer som inte längre har tid att göra research hemfaller tyvärr allt mer åt att göra dessa “re-writes” av pressreleaser från forskarlag som sannolikt finansierats av industrin. Detta gillas naturligtvis av de som bygger den nya miljardmarknaden.

Under flera år har den gentekniska industrin sprutat ut dessa pressreleaser som i media blivit till “artiklar” som handlar om att alla sjukdomar kan härledas ur genfel och att dessa genfel kan korrigeras med genmedicin. På det här viset försöker industrin cementera att sjukdomar är genetiskt betingade och hälsa är beroende av genteknik. Industrin spelar på det viset bort människans eget ansvar för sin hälsa, att kost och sunt leverne har någon väsentlig betydelse. Nej, du är född med dina kroppsliga fel och brister är budskapet. Du kan inget göra åt detta. Allt ska handla om arv och inget om miljö och livsstil. Det ger helt enkelt bäst intäktsströmmar från kundgruppen dvs alla potentiella “patienter”.

“This is why migraine sufferers are so sensitive to light, sounds and even touch. But the gene is also susceptible to being switched on and off with drugs which means that it could be altered to increase the threshold to such an extent it eliminates the feeling of pain altogether.”

“We are really excited about this,” said Dr Zameel Cader, a consultant neurologist at the Medical Research Council Functional Genomics Unit at the University of Oxford.

“It is a once in a generation find that could one day lead to treatments that could prevent migraines. Potentially it is even more exciting than that. It could potentially lead to a treatment for pain in general. That could impact everybody.”

Istället för att sprida kunskap om vägen till hälsa och välbefinnande publicerar The Telegraph en artikel som handlar om en ”quick-fix” bestående av gentabletter som ska stänga av en gen som varnar kroppen för ett skadligt eller negativt hälsotillstånd. Vi får då en kropp som slutar att alarmera. Den avstängda genen innebär att vi förblir omedvetna om hur kroppen egentligen mår.

Det är inte svårt att föreställa sig vilken typ av människa vi får av den typen av “medicin” som stänger av livsviktiga funktioner i kroppen.


Exempel på industribyggande artiklar?

DN: Nya riskgener för cancer upptäckta

BBC: Lean gene ‘linked to heart risk

BBC: ‘Body clock gene’ diabetes clue

BBC: Heart defect gene uncovered

[/ppw]


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *