Thomas Bodström: Socialdemokraterna delar den oro som Polisförbundet ger uttryck för

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 september 2010
- NewsVoice redaktion
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011 - Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons
Thomas Bodström, 2011. Foto: Peter Jonsson, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Bodström: “Över hälften av de poliser som Polisförbundet frågat tycker att den satsning regeringen gjort på poliser i yttre tjänst är ett misslyckande. Hela 65 procent upplever att antalet poliser i yttre tjänst har minskat eller är oförändrat de senaste åren. Det är en allvarlig kritik mot den borgerliga regeringen.”

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström, tidigare ordförande i riksdagens justitieutskott samt justitieminister (S). | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2010-09-09 | NewsVoice fick tillstånd av Bodström att återpublicera artikeln.

Över hälften av de poliser som Polisförbundet frågat tycker att den satsning regeringen gjort på poliser i yttre tjänst är ett misslyckande. Hela 65 procent upplever att antalet poliser i yttre tjänst har minskat eller är oförändrat de senaste åren. Det är en allvarlig kritik mot den borgerliga regeringen.

Det visar att det är långt ifrån tillräckligt att bara sätta upp ett mål om ett visst antal poliser ett särskilt år. Resurserna måste också styras rätt och det måste finnas en viljeinriktning om hur Svensk polis ska utvecklas. Det saknas helt nu.

Sex år i rad, sedan år 2000, ökade vi rödgröna anslagen till rättsväsendet permanent med sju miljarder kronor. Under denna period ökade vi antalet poliser och civilanställda inom polisen med 2300 personer. De två senaste åren har antalet civilanställda poliser minskat med flera hundra.

Det är en allvarlig utveckling eftersom poliserna som finns ute i fält inte får den uppbackning de behöver. Poliser som skulle vara ute på gator och torg och ägna sig åt polisarbete tvingas istället göra civilanställdas arbete, som receptionister eller som arrestvakter. Det är knappast effektivt. Vi vill att antalet civilanställda inom polisen ska öka.

En av de absolut viktigaste frågorna för rättsväsendets utveckling och förmåga att bekämpa brott i framtiden är utvecklingen av polisens arbete. I vår regeringsplattform lämnar vi därför det skarpa förslaget att vi ska slå samman dagens 21 polismyndigheter till en myndighet. Det skapar en betydligt effektivare organisation än den vi har idag. Det är ett viktigt steg i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

För att kvalitetshöja polisen kommer vi rödgröna att införa en akademisk polisutbildning. Om Polisen framgångsrikt ska kunna förebygga och klara upp framtidens brottslighet är det nödvändigt att poliskåren går mot en ökad professionalisering. Professionstanken innebär bland annat att yrket bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I detta har Polisförbundet helt rätt.

Inte på någon av dessa frågor ger den borgerliga regeringens valmanifest något svar. Trots att de har haft fyra år på sig. Det är inte bara ett svårslaget rekord i passivitet, utan måste också ses som ett stort misslyckande för den gemensamma borgerliga politiken.

Inte heller nämns den grova organiserade brottsligheten med en enda rad i valmanifest. Det är en ynkedom att man går till val på att fyra år ska passera utan några insatser mot denna allvarliga brottslighet.

Istället ber den borgerliga regeringen om väljarnas förtroende, med ett enda skarpt förslag – utslussningen från sluten ungdomsvård ska förbättras. Det ställer vi gärna upp på.

Med en rödgrön regering kommer svensk polis att få en modern utbildning och bli effektivare samt få bättre förutsättningar i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Vi kommer bekämpa våld och utnyttjande av flickor och kvinnor. Vi vill bekämpa brott, men också de sociala orsakerna bakom brotten.

Text: Thomas Bodström, advokat och innehavare av Advokatbyrån Thomas Bodström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *