Inga sannolika skäl för misstanke mot Assange

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 oktober 2010
- NewsVoice redaktion
Julian Assange - Foto: Ricardo Pati Cancilleria del Ecuador. Licens: CC BY SA2.0, Wikimedia Commons
Julian Assange - Foto: Ricardo Pati Cancilleria del Ecuador. Licens: CC BY SA2.0, Wikimedia Commons
Julian Assange – Foto: Ricardo Pati Cancilleria del Ecuador. Licens: CC BY SA2.0, Wikimedia Commons
Carin Stenström - privat foto
Carin Stenström – privat foto

Trots att det knappast kan finnas fler stenar att vända på har inget beslut kommit i våldtäktsärendet mot Julian Assange. Det tyder på att åklagaren inte funnit några sannolika skäl som talar för att brottet begåtts. Rättssäkerheten kräver att åklagaren tar ett beslut – gå vidare eller lägg ner förundersökningen.

Text: Carin Stenström, opinionsjournalist | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2008-10-28. NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln

Det har gått mer än två månader sedanWikileaksgrundaren Julian Assange   offentligt av svensk åklagarmyndighet uppgavs som misstänkt för våldtäkt. Under denna tid, bortsett från första veckan då undersökningen var nedlagd, har den påstådda våldtäkten utretts på hög nivå, av överåklagare Marianne Ny.

Ny betonade själv, när hon tillträdde sin tjänst för Utvecklingscentrum i Göteborg, att det är viktigt att sexualbrott utreds skyndsamt, eftersom spår och minnesbilder är färskvara. Också av rättsäkerhetsskäl borde en snabb utredning ha varit självklar, inte minst med tanke på den stora uppmärksamhet som ärendet fått. Men Julian Assange har fått finna sig i att vecka efter vecka vara offentligt misstänkt för våldtäkt. I pressmeddelanden på åklagarmyndighetens hemsida informeras fortlöpandeom “Assange-ärendet”.

Marianne Ny har på denna hemsida vid olika tillfällen meddelat att utredningen är långt framskriden och ett beslut nära förestående. Den 22 oktober 2010 ändrar hon dock attityd. Nu förklaras att ett beslut kan dröja och att det inte är möjligt att gå in på varför prognos om tidpunkt för beslut inte kan lämnas.

Julian Assange är en global opinionsbildare som nyligen nekats uppehållstillstånd i Sverige. Motiveringen till det beslutet är inteoffentlig, men chanserna att få uppehållstillstånd torde försämras om sökanden utreds för ett grovt brott.

Det kan tänkbart finnas två juridiska förklaringar till att beslut i ärendet inte fattats trots att så lång tid gått att vittnesmål ochövrig bevisning inte längre är färska. Det räcker med sannolika skälför att fatta ett beslut om anhållande av Assange. Kraven på sannolikaskäl är låga. Efter de förhör som hållits och den tid som förflutitmåste tillräckligt många stenar ha vänts på för att möjliggöra ett ställningstagande.

Eftersom Assange inte anhållits kan man utgå från att åklagaren idag inte anser att sannolika skäl finns för någon brottslig gärning. Frågan är hur lång tid en brottsutredning som är medialt uppmärksammad i hela världen och avser ett allvarligt brottkan få pågå om den efter två månader inte lett fram ens till sannolikaskäl. Att åklagaren inte tillräckligt utrett vad som inträffat framstår inte som en godtagbar förklaring.

Den andra tänkbara förklaringen är att åklagaren inte kunnat bestämmasig för om den handling som polisanmälan avsåg var straffbar. Chefsåklagare Eva Finné hävde anhållningsbeslutet och beslutade att lägga ned förundersökningen. Enligt hennes kommuniké den 25 augusti 2010 hade kvinnan, vars uppgifter i och för sig bedömdes som tillförlitliga, inte berättat om någonting som var straffbart.

Utan att något nytt verkar ha framkommit beslutade överåklagare Ny den 1 september 2010 att förundersökningen skulle återupptas. Det verkar alltså finns olika uppfattningar om vad en våldtäkt kan vara. En åklagare kan dock rimligtvis inte hålla igång en förundersökning för att få tid att fundera över den saken. Särskilt inte eftersom fråga är om ett brott som kan ge flera års fängelse. Att beslut inte fattats på grund av att åklagaren inte bestämt sig för om handlingen är straffbar är inte heller det en godtagbar förklaring.

Viktigt nu, liksom redan för två månader sedan, är att åklagaren hanterar ärendet med stor skyndsamhet. Det är inte bara Julian Assanges rättssäkerhet utan också svenskt rättsväsendes anseende som står på spel.

Text: Carin Stenström, opinionsjournalist | “Jag är opinionsjournalist sedan många år, bland annat i DN, GT, Corren och Dagen. Är för närvarande frilans, bl a som krönikör i Skd. Har skrivit mycket om rättssäkerhet samt fri- och rättigheter. Artikeln är faktagranskad av jurist”.


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Assange
Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *