Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att uppfinna sjukdomar, som sedan måste behandlas

publicerad 10 november 2010
- av NewsVoice

Medikalisering i fokus på internationell konferens. Medikaliseringen tar sig uttryck både gentemot allmänheten via massmedierna och mot professionen via medicinska experter med ofta oredovisade bindningar till industrin.

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering. Fenomenet stod i centrum för en internationell tvådagarskonferens i Amsterdam.

Bakgrunden är globala läkemedelsförsäljningssiffror på omkring 1 miljard miljard dollar och marknadsföring för 100 miljarder dollar.

Läs mer på Dagens Homeopati

Läs komplett artikel David Finer på Landstingets webb


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *