Omfattande israeliskt program för att minska mobilstrålning i skolor

publicerad 26 november 2010
- Mona Nilsson

Ett utskott i israeliska Knesset lämnade i början av veckan förslag på ett omfattande åtgärdsprogram för att skydda barnen mot exponering för mobilstrålning.

Åtgärderna är en följd av rekommendationer från en israelisk grupp experter under ledning av professor Siegal Sadetzki. Sadetzki var Israels representant i den internationella WHO-studie om hjärntumörer av mobiltelefonanvändning som redovisades i maj i år.

I Sverige presenterades resultaten som att inga risker observerats, medan internationell press, en grupp av internationella vetenskapsmän samt journalisten och författaren till Mobiltelefonins hälsorisker, Mona Nilsson, pekade på att studien visade att dagens normalanvändare löper ökad risk (se bilagda pressmeddelande).

Sadetzki tillhörde, tillsammans med projektledaren professor Elisabeth Cardis, den grupp forskare som ansåg att studien visade ett samband mellan hjärntumörer och mobilanvändning.

Israel lanserar enligt förslaget ett utbildningsprogram som varnar för riskerna för barnen och som syftar till att användningen av mobiltelefoner bland skolbarn minskar. Strålningen har också en negativ inverkan på sömnen enligt Sadetzki. Fasta telefoner och mobilfria zoner ska enligt förslaget införas i skolorna.

Utskottet uppmanade också transportdepartementet att förbjuda oerfarna unga bilförare att använda mobil under bilkörning.

Enligt den israeliska tidningen Ynet, föreslår även utskottet att fasta datanätverk ska användas i skolor i stället för trådlösa wifi.

Redan i somras rekommenderade Israels hälsodepartement att undvika användning av trådlösa telefoner i hemmen och på arbetsplatser, till förmån för fasta telefoner mot bakgrund av den internationella WHO-studien som visade ökad risk för elakartad hjärntumör för dagens normalanvändare (se bilagt pressmeddelande).

“Detta är ett steg i rätt riktning, kommenterar Mona Nilsson. Det visar också att beroende på vem man frågar, ges olika svar om hälsoriskerna med den trådlösa tekniken. Det speglar i sin tur de enorma ekonomiska intressen som står på spel när hälsoriskerna bedöms. Det är dags att våra myndigheter och ansvariga politiker rådfrågar även experter och forskare utanför den ICNIRP-kartell som tillvaratar mobilindustrins intressen, vilket jag beskriver i min bok. Att fortsätta att förneka de betydande risker som visats, är ett mycket högt risktagande med en hel uppväxande generations hälsa. Allmänheten borde ha rätt till en objektiv och allsidig belysning av de risker de utsätts för. Det är dags att ansvariga beslutsfattare slutar skydda mobilindustrin, och i stället börjar värnar folkets rättigheter och hälsa.”

Text: Mona Nilsson, journalist och författare. Hon är aktuell med boken ”Mobiltelefonins hälsorisker”.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *