Sven Ove Hansson är Årets förvillare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 december 2010
- NewsVoice redaktion
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

OPINION. Professor Sven Ove Hansson blev Årets förvillare 2010. Sven Ove Hansson har grundat föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF.se). Tanken bakom föreningen är god då det finns ett stort behov av att sprida kunskaper om vetenskapens metoder.

”Men under Sven Ove Hanssons ledning har föreningens verksamhet fokuserat på utpekande och förnedring av oliktänkande”, skriver Årets förvillare.

”Sven Ove Hansson har bidragit till ett skimmer av negativitet runt vetenskapen när den som allra mest behövs för upplysningssyften.”

Sven Ove Hansson har förvillat en generation ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom utpekande, kamp och konflikt snarare än genom utbildning, inhämtande av kunskap, dialog och syntes.

Sven Ove Hansson manar inte till kunskapssökande, enligt sajten Årets förvillare, utan till en självgod tro på att vetenskapliga sanningar kan skapas med förnuftet. Han skyddar tom spökskriverier och kartläggning av oliktänkande samt andra ej vetenskapliga metoder i kraft av sin akademiska professur i filosofi, skriver Årets förvillare.

Läs mer om Årets förvillare 2010

”Bios” om Sven Ove Hansson: Han är professor i filosofi vid KTH och har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi samt över 200 fackfilosofiska artiklar inom bla beslutsteori samt olika grenar av filosofisk logik. Han var anställd av socialdemokratiska partiet 1978-83. År 1982 grundade Hansson föreningen Vetenskap och Folkbildning och han sitter i styrelsen. Han är redaktör och ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Folkvett.

Läs mer i andra medier om Årets förvillare

SvD skriver om Årets förvillare 2008


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq