Bonnie Bernström och Johan Pehrson: Därför skärper vi straffen för sexköp

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 januari 2011
- NewsVoice redaktion
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

För tio år sedan [2001] kriminaliserade Sverige som första land i världen köp av sex. Det skedde efter decennier av utredande och diskussioner. Genom att göra det brottsligt att köpa en annan människas kropp markerade vi tydligt att det är både omoraliskt och oacceptabelt. Sverige har satt på sig ledartröjan i kampen mot prostitutionen och för att skydda alla dem som lider och som fördärvas i dess spår.

Text: Bonnie Bernström, Fil.kand., Liberala kvinnors ordförande 2010-2012 och Johan Pehrson, Jur.kand. och rättspolitisk talesperson för Liberalerna | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2011-01-27. NewsVoice fick skribenternas tillstånd att återpublicera på samma datum.

Efter tio år kan vi konstatera att polis och åklagare anser att tillämpningen av lagen fungerar relativt väl. Men när det gäller straffpåföljden i sig har det visat sig att i 85 procent av alla fall där en person dömts för sexköp har påföljden blivit 50 dagsböter. Och då ska vi veta att lagen ger utrymme för fängelse i upp till 6 månader för köp av sex. Försvårande omständigheter lyser med sin frånvaro i domsluten.

Det kommer vi nu att förändra. Det är en grundläggande princip att allvarligare brott ska bedömas hårdare än mindre allvarliga. Så har det uppenbarligen inte varit i fallen med sexköp. Därför kommer regeringen nu att skärpa straffet för sexköp och höja straffmaximum från 6 månaders fängelse till ett år. Vi markerar för domstolarna att vi vill ha en mer nyanserad tolkning av brotten, där försvårande omständigheter får mer betydelse.

Försvårande omständigheter kan till exempel vara att en person fallit offer för människohandel, har ett psykiskt funktionshinder eller är drogberoende. Syftet med straffskärpningen är således inte att alla sexköp ska dömas hårdare utan att ge utrymme för domstolarna att döma de allvarligare sexbrotten hårdare.

ArcanumSkolan 2024

Kriminaliseringen av sexköp är ett verktyg i kampen mot prostitution, men självklart är det de sociala långsiktiga insatserna som är avgörande för att kunna både förebygga och bekämpa prostitution. Genom regeringens handlingsplan för att bekämpa prostitution har vi nu satt dessa viktiga frågor högt på agendan. Regeringen har satsat ett par hundra miljoner på specifika åtgärder.

Åtgärderna är främst inriktade på att öka skyddet och stödet till utsatta, stärka det förebyggande arbetet, stärka kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka den nationella och internationella samverkan och att öka kunskapen. Vi lägger mycket fokus på den uppsökande verksamheten, skyddat boende och andra former av skydd och stöd.

Vi skriver under på att det verkligen är så att ett lands framgång kan mätas i hur väl vi tar hand om de mest utsatta. Individer som av en eller annan tragisk anledning tvingas att sälja sin kropp måste få allt stöd i världen för att vända utvecklingen. Att långsiktigt och strategiskt ha en plan för hur vi ska möta dessa utmaningar är ett steg på vägen. Att kriminalisera dem som utnyttjar dessa individers utsatthet är ett annat.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq