Bonnie Bernström och Johan Pehrson: Därför skärper vi straffen för sexköp

publicerad 27 januari 2011
- av NewsVoice
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Johan Pehrsson och Bonnie Bernström. Foto: Bengt Oberger resp. Frankie Fouganthin. Licenser: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

För tio år sedan [2001] kriminaliserade Sverige som första land i världen köp av sex. Det skedde efter decennier av utredande och diskussioner. Genom att göra det brottsligt att köpa en annan människas kropp markerade vi tydligt att det är både omoraliskt och oacceptabelt. Sverige har satt på sig ledartröjan i kampen mot prostitutionen och för att skydda alla dem som lider och som fördärvas i dess spår.

Text: Bonnie Bernström, Fil.kand., Liberala kvinnors ordförande 2010-2012 och Johan Pehrson, Jur.kand. och rättspolitisk talesperson för Liberalerna | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2011-01-27. NewsVoice fick skribenternas tillstånd att återpublicera på samma datum.

Efter tio år kan vi konstatera att polis och åklagare anser att tillämpningen av lagen fungerar relativt väl. Men när det gäller straffpåföljden i sig har det visat sig att i 85 procent av alla fall där en person dömts för sexköp har påföljden blivit 50 dagsböter. Och då ska vi veta att lagen ger utrymme för fängelse i upp till 6 månader för köp av sex. Försvårande omständigheter lyser med sin frånvaro i domsluten.

Det kommer vi nu att förändra. Det är en grundläggande princip att allvarligare brott ska bedömas hårdare än mindre allvarliga. Så har det uppenbarligen inte varit i fallen med sexköp. Därför kommer regeringen nu att skärpa straffet för sexköp och höja straffmaximum från 6 månaders fängelse till ett år. Vi markerar för domstolarna att vi vill ha en mer nyanserad tolkning av brotten, där försvårande omständigheter får mer betydelse.

Försvårande omständigheter kan till exempel vara att en person fallit offer för människohandel, har ett psykiskt funktionshinder eller är drogberoende. Syftet med straffskärpningen är således inte att alla sexköp ska dömas hårdare utan att ge utrymme för domstolarna att döma de allvarligare sexbrotten hårdare.

Kriminaliseringen av sexköp är ett verktyg i kampen mot prostitution, men självklart är det de sociala långsiktiga insatserna som är avgörande för att kunna både förebygga och bekämpa prostitution. Genom regeringens handlingsplan för att bekämpa prostitution har vi nu satt dessa viktiga frågor högt på agendan. Regeringen har satsat ett par hundra miljoner på specifika åtgärder.

Åtgärderna är främst inriktade på att öka skyddet och stödet till utsatta, stärka det förebyggande arbetet, stärka kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka den nationella och internationella samverkan och att öka kunskapen. Vi lägger mycket fokus på den uppsökande verksamheten, skyddat boende och andra former av skydd och stöd.

Vi skriver under på att det verkligen är så att ett lands framgång kan mätas i hur väl vi tar hand om de mest utsatta. Individer som av en eller annan tragisk anledning tvingas att sälja sin kropp måste få allt stöd i världen för att vända utvecklingen. Att långsiktigt och strategiskt ha en plan för hur vi ska möta dessa utmaningar är ett steg på vägen. Att kriminalisera dem som utnyttjar dessa individers utsatthet är ett annat.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Att sätta ditt sexköpare är mycket viktigt,men att utreda en våldtäkt på en stackars tonårsflicka är inte så viktigt och polisen hinner med sådana pytiteser. Vi lever i ett mycket upp och ner vendt värld må jag säga.
  “Regeringen har satsat ett par hundra miljoner på specifika åtgärder”. Vad håller de på med !!!! Varför diskrimineras de kvinnor som vill verkligen jobba med världens äldsta yrke ? I flesta länder lagliga bordeller fungerar mycket bra,kvinnorna är skyddade,har läkarkontrol,betalar skatt och många men som får inte till hemma kan åka på bordell och fixa till det och sedan är allt frid och fröjd hemma. Men neheeej du, här ska man inte bestämma själv trots att feministerna skriker att kvinnan får göra vad hon vill med sitt eget kropp men när det gäller att ägna sig åt sälja sex då har de inte rätt att själv bestämma sig över sina kroppar. Jag tycker att det borde göras lagligt med bordeller i Sverige också eftersom här bor också men av kött och blod och inga helgon som feministerna vill tvinga på. Det är en utopi att genom att jaga och hårt bestraffa sexköparna kommer prostitution att försvinna. Tvärt om p.g.a. dessa jagande går kvinnorna under jorden,de blir illa behandlade,utsättas för våld m.m. saker som skulle inte kunna hända på ett bordell. Vakna nu för helsike och inse verkligheten ni liberala feminister och lår människor fortsätta med världen äldsta yrke.

 • Att sätta ditt sexköpare är mycket viktigt,men att utreda en våldtäkt på en stackars tonårsflicka är inte så viktigt och polisen hinner med sådana pytiteser. Vi lever i ett mycket upp och ner vendt värld må jag säga.
  “Regeringen har satsat ett par hundra miljoner på specifika åtgärder”. Vad håller de på med !!!! Varför diskrimineras de kvinnor som vill verkligen jobba med världens äldsta yrke ? I flesta länder lagliga bordeller fungerar mycket bra,kvinnorna är skyddade,har läkarkontrol,betalar skatt och många men som får inte till hemma kan åka på bordell och fixa till det och sedan är allt frid och fröjd hemma. Men neheeej du, här ska man inte bestämma själv trots att feministerna skriker att kvinnan får göra vad hon vill med sitt eget kropp men när det gäller att ägna sig åt sälja sex då har de inte rätt att själv bestämma sig över sina kroppar. Jag tycker att det borde göras lagligt med bordeller i Sverige också eftersom här bor också men av kött och blod och inga helgon som feministerna vill tvinga på. Det är en utopi att genom att jaga och hårt bestraffa sexköparna kommer prostitution att försvinna. Tvärt om p.g.a. dessa jagande går kvinnorna under jorden,de blir illa behandlade,utsättas för våld m.m. saker som skulle inte kunna hända på ett bordell. Vakna nu för helsike och inse verkligheten ni liberala feminister och lår människor fortsätta med världen äldsta yrke.

 • Att förbjuda sexköp är så korkat det kan bli. Detta är ENDAST för att fula otäcka kvinnor ska kunna låsa in sina försörjare !
  Tittar man på BB så förstår vem som helst vad det är frågan om, att få bort konkurrens !
  Inte för inte räcker det med 5×2 cm för att tillfredsställa haggor.
  Att ni totalkuvade inte fattar att ni dör tidigare i prostata-cancer när ni inte sköter tömningarna.
  Märkligt att vi är världsledande i prostatacancer……
  MEN likt invandringen, det är inte kvinnornas fel, det är ni mesproppar som inte vågar säga ifrån !
  Fö har jag sålt min kropp i hela mitt liv för mycket dålig betalning och trasiga leder o rygg.
  Matriarkatet måste brytas. LITE jämlikhet till att börja med !

 • Att ägna tid åt att jaga dessa kriminella män som köper sex är säkert ett att försöka få bort det men jag tror att dom poliser som får ägna tid åt detta undrar vad man håller på med. Det sker säkert 500 hundra sådana här kontakter varje dag och man tar 1-2 i månaden. Det tar säkert 4-5 man att sätta dit dessa män med spaning och förberedelser är det inte viktigare att ägna den tiden åt skjutningar på gator och torg och köpa in dyrbar utrustning för ändamålet för något som kallas för “värdens äldsta yrke”

 • Att förbjuda sexköp är så korkat det kan bli. Detta är ENDAST för att fula otäcka kvinnor ska kunna låsa in sina försörjare !
  Tittar man på BB så förstår vem som helst vad det är frågan om, att få bort konkurrens !
  Inte för inte räcker det med 5×2 cm för att tillfredsställa haggor.
  Att ni totalkuvade inte fattar att ni dör tidigare i prostata-cancer när ni inte sköter tömningarna.
  Märkligt att vi är världsledande i prostatacancer……
  MEN likt invandringen, det är inte kvinnornas fel, det är ni mesproppar som inte vågar säga ifrån !
  Fö har jag sålt min kropp i hela mitt liv för mycket dålig betalning och trasiga leder o rygg.
  Matriarkatet måste brytas. LITE jämlikhet till att börja med !

 • Att ägna tid åt att jaga dessa kriminella män som köper sex är säkert ett att försöka få bort det men jag tror att dom poliser som får ägna tid åt detta undrar vad man håller på med. Det sker säkert 500 hundra sådana här kontakter varje dag och man tar 1-2 i månaden. Det tar säkert 4-5 man att sätta dit dessa män med spaning och förberedelser är det inte viktigare att ägna den tiden åt skjutningar på gator och torg och köpa in dyrbar utrustning för ändamålet för något som kallas för “värdens äldsta yrke”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *