Nätets retorik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 januari 2011
- Torbjörn Sassersson

Retorik får sina särskilda former och uttryck på nätet. Språket blir effektivt och därmed till synes mer rakt på sak. Samtidigt tappar det ofta valör och inkänning.
Frågan om demokrati och anonymitet är kluven. Anonymitet innebär att fler vågar delta i debatt, man kan dölja sig bakom en pseudonym och slipper ta ansvar för sina ställningstaganden och eventuella påhopp. Men att dölja sig är mot demokratins ideal och därför belastas sådana inlägg av frågetecken. Vem står för dem? Ger man sig ut för att vara någon annan?

Acceptabla skäl till anonyma inlägg är om man är utsatt för hot, hedersvåld, politisk förföljelse eller avslöjar oegentligheter och inte vågar bli igenkänd som angivare. Här täcks anonymitet även inom en rättsstat som “skyddande av källa”.

Men de som bara förnedrar har blivit nätets bullies och slasktrattar.
Känsliga ämnen är sådana som framkallar skuld och ju mer man träffar rätt in i det dåliga samvetet desto kraftfullare invektiv till försvar.
Jag har intagit en kompromisslöshet till narkotika, tobak, illegal fildelning, mobbing och maktmissbruk. Jag har också tagit kamp för demokratin och “rätten till sitt eget liv“. För mig är religionstillhörighet oviktig. Var och en har rätt till sin tro men inte till att utifrån denna tro vare sig med våld eller övergrepp betvinga sin omgivning. Det senare har lett till debattartiklar kring terrorism där mina inlägg inte ger någon riktning rätt till våld mot oskyldiga. Då kan samma artikel leda till att man blir kallad islamofob, antisemit och rasist.
Till det konstruktiva och glädjande hör utvecklingen av “Coacha Unga” och “Fred börjar Hemma” som nu börjar nå inte bara ut i Europa utan även till Latinamerika och Afrika. Jag är glad att konceptet som innebär ett villkorslöst stöd för mänskliga rättigheter sprids också därför att det har en kompromisslös hållning till just droger.
Inspirationen bakom detta är boken Coacha Unga och målet är att hålla kurser och sprida dess uppbyggande metod och innehåll med ungdomarnas egna erfarenheter och mål.
Nyligen höll jag en ledarkurs för en grupp som tagit sig ur kriminalitet och nu ska bistå unga i detta skymningsland. Samtliga deltagare vittnade om att den svåraste motståndaren var just narkotikan. Historierna om återfall, kamp för överlevnad och den smärta som de tagit sig genom bekräftar att dessa gift orsakar samhällets kanske svåraste prövningar.
Miljö, särskilt natur och Östersjön ligger varmt om hjärtat. Jag har funnit att även vetenskapsmän och myndighetsutövare kan drabbas av politisering och enögdhet. I samband med det har det visat sig viktigt att tydliggöra vilka som står bakom, för vår miljö, synnerligen besvärliga riktningar. Om man då avslöjar deras subversiva verksamhet riskerar man naturligtvis att bli kallad för lögnare.
En annan spektakulär fråga rör svininfluensan. Introduktionen och marknadsföringen följer den lömska propagandans strategi och många har ifrågasatt dess uppsåt. Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har infekterat och rent av korrumperat centrala delar av vårt samhälles institutioner. Men det finns idag en allmän utbredd kunskap om vinstmotivet som provoceras varje gång husbondens röst manar till vaccinering.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *