Reflektioner från bortplockat inlägg på Newsmill och kommentarer om mänskliga fri- och rättigheter.

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 januari 2011
- Torbjörn Sassersson

Fann ett mail med kommentarer på en artikel om mänskliga fri- och rättigheter från nedlagda Newsmill och upptäcker att kommentarerna och diskussionen är tidlös så jag återpublicerar den här. Tyvärr är ursprunget dvs originalartikeln borta.
Efter ett bortplockat inlägg om mänskliga fri- och rättigheter ska jag försöka att här samlat bemöta några synpunkter på min artikel. Jan van der windt tycker att det är synd att jag inte ger en “tydlig sammanfattning vad syftet är med (min) artikel eller slutsats av (mitt) tyckande”. Jag avslutade min artikel med det något provocerande “Vägen från indoktrinering och hat är således inte kunskap om kommunism, fascism eller religiösa fundamentalistiska trosföreställningar utan kompromisslöst hävdande av mänskliga fri- och rättigheter”.
Med det menar jag att du behöver inte kunskap om bilens historia för att köra bil. Däremot är det bra att lära sig halkkörning för att kunna behärska bilen då det blir halt. (En metafor)
Det har också blivit en del synpunkter på begrepp. Ricky hoppade på mig för att ha hittat på “extrem kommunism” som ger över 600 000 resultat på google. (300 000 på engelska).
Magnus J är ute på en exkursion under “sanningssökande”. Det Magnus J inte förstår är att alla läser på sitt sätt. Därmed blir sanningen en unik upplevelse. De som ska genomföra sin “logik” och sanning på alla andra blir således istället en del av problemet.
Jag har tidigare förklarat mig ointresserad av detta. Eftersom självhävdande inte utvecklar temat.
Mose Apelblat tycks uppleva det svårsmält att se en helig bok intill andra (avskyvärda?) böcker där syftet med denna jämförelse är att illustrera hur inspiration till krig och terrorism finns i flera skrifter såväl politiskt ideologiska som religiösa. Apelblat tycks mena att det leder till begreppsförvirring.
Begreppsförvirring är att framställa vedertagna begrepp som något annat än vad de är. Debatten om begreppet “hedersmord” här på newsmill är ett exempel. Där detta begrepp, som även används inom “hederskulturer”, plötsligt skulle anses vara rasistiskt. Ett annat exempel är Islamism som inom muslimska grupper gäller politik (Se andra muslimska artikelskrivare här på Newsmill). Att inte acceptera begreppen islamism och sionism som politiska rörelser riskerar därför leda till begreppsförvirring.
Mats F diskuterar äktheten när det gäller referat i bibeln. Jo absolut. En grupp redaktörer träffas och ska under överinsyn av en despot sätta ihop bibeln. Klart att det blir en del redaktionellt arbete för att få till det. Översättningarna ger också olika varianter och A-K Roth menar att vissa ord som “hämnd” och “öga för öga” kan tolkas på andra sätt. Hmm. Tror bestämt att det kallas skönskrivning 🙂
Någon ger uttryck för att man kan se på mänskliga fri- och rättigheter på olika sätt. Grunden för internationella doktriner är en samsyn sprungen ur filosofiska, religiösa och politiska texter hämtade från jordens alla hörn, sammanfattade i doktriner och konventioner. – Var och en har rätt till sitt eget liv! – “Varken religion, politik, familj, skola eller samhällets institutioner får kränka denna lagstadgade grund. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”
– ”Alla människor har skapats lika med okränkbara rättigheter. Bland dessa rättigheter är rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.” Biskopen Aurelius Augustinus (354 – 430) fördömde i sin bok ”De civitate Dei” (Guds stad) krig och mord och satte människans liv före allt annat.
Att “kompromisslöst hävda mänskliga fri- och rättigheter” är således ett ställningstagande för allas rätt till tro och åsikt.
Då är förtryck och övergrepp raka motsatsen. Och terrorism är avskyvärt oavsett en självmordsbombares eller krigsmakts urskillningslösa attack som drabbar ickestridande. Men det är komplext och det enda vi kan säga är att alla tycks göra fel. USA med fleras angrepp på Irak var i strid mot folkrätt och ansvariga skulle kunna dras inför folkrättsdomstol. Sveriges insats i Afghanistan borde enbart vara humanitär. Israels angrepp på Ship to Gaza var fel men kan ursäktas av att de ombord tog till strid istället för passivt våld. osv.
Åter till ursprungstanken således “kompromisslöst hävdande av mänskliga fri- och rättigheter” kan t o m innebära våld. Även om jag ogillar det. Dock skulle denna slags diskussion vara intressant.
Börje Peratt
Newsmill 7 januari 2011


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *