Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen och världen – värdet av vaccin ifrågasätts

publicerad 6 januari 2011
- av NewsVoice
Klienter diskuterar med en läkare om tvångsvaccinering - Bild: Crestock.com

Vaccinationsindustrin tillskrev sig själva äran att ha reducerat de stora farsoterna i världen. I själva verket har industrin fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset genom att skriva om historien. De globala vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 11 nov 2013 | Grafer: Raymond Obomsawin M.Sc., Ph.D

Barnsjukdomar minskade lånt innan vaccinprogrammen startade på 1950-talet

Beskärd graf

Vetenskaplig forskning visar att kikhosta, mässling, sharlakansfeber och tuberkulos istället minskade på grund av bättre boende, allmänhälsa, kost och allmänt bättre levnadsförhållanden från 1900-talets början fram till 1960-talet. Samma sak gäller polio som jag återkommer till i en senare artikel.

Följande diagram gör att hela hysterin som omgärdar vaccinationer framträder i ett nytt ljus. En hysteri som kulminerade 2009 då 5-6 miljoner svenskar vaccinerade sig mot svininfluensan som visade sig vara lika farlig som vanlig säsongsinfluensa. När studenter inom skolmedicin lär sig om vaccin visas endast beskärda grafer enligt obekräftade uppgifter. Endast slutet på graferna redovisas (t.h.) och då framstår det som om att vaccin skapat färre dödsfall och insjuknanden. På samma sätt har beskärda grafer publicerats i media under decennier.

Den vilseledande  föreställningen om vaccinens förträfflighet har sedan spridits över hela världen. Resten är historia. Det finns anledning att återkomma till denna forskning och dess konsekvenser på vår syn på läkemedelsindustrins egentliga uppsåt och förmåga att påverka folkhälsan i världen.

De världslomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit

Säsongsinfluensa, USA

vaccin-influenza-mortality-graph

Mässling, Kanada

vaccin-measles-graph

Denna graf ovan kritiserades extra mycket av skeptiker. Läs mer

Dödsfall i mässling, England

vaccin-measles2-graph

Dödsfall i kikhosta, USA

vaccin-pertussis-graph

Dödsfall i kikhosta, England

Sharlakansfeber, USA

vaccin-scarlet-fever-graph

Skörbjugg och mässling jämförs, England

vaccin-scurvey-measles-graph

Skörbjugg och kikhosta jämförs, England

vaccin-scurvey-pertussis-graph

Dödsfall i tuberkulos, Kanada

vaccin-tuberculosis-graph

Dödsfall i tuberkulos, USA

vaccin-tuberculosis2-graph

Dödsfall i tuberkulos, Nya Zealand

vaccin-tuberculosis3-graph

Sammanställning: Raymond Obomsawin M.Sc., Ph.D

Relaterat

vaccin mässling