Dagens Nyheter och religionen

publicerad 23 april 2011
- Robert Hahn

Jag prenumererar på Dagens Nyheter. Det är fyllig tidning med bra täckning av vad som sker i världen. Men idag, påskaftonen, så fylls läsarnas förväntingar på att något skall publiceras som handlar om denna helgens högtid.

Vad skriver man då? Först finner jag på Ledarsidan en låtsasintervju med titeln Jesus talar ut. Det är kolumnisten Lena Andersson som i raljerande och förlöjligande ordalag diskuterar Jesus som person.

Lena Andersson har förstått föga av kristendomen. Hon framställer bl.a. Jesus som en person som manipulerade människor för att på ett utstuderat sätt få dem att “tjäna”. Jag vill tvärtom påstå att Jesus syfte var att befria människor genom att bland annat påpeka deras lika värde, hur man skall leva sitt liv, pengars ringa värde och mycket, mycket annat. Han säger också, i samklang med alla andra religioner, att människans medvetande är av andlig natur som fortsätter att existera när kroppen dör. Allt detta är befrielse snarare än manipulation. Sedan är det en annan sak att makthavare genom årtusendena använt kristendom och andra religioner för att vinna personliga fördelar genom att få människor att “tjäna”. Men det är en annan historia.

I kulturdelen av Dagens Nyheter har vi nästa artikel. Det är Jonas Thente som under titeln Underskatta inte en bra historia som i grund och botten menar att kristendomens storhet ligger i att Jesu lidande och död var en bra story. Jag vill tvärtom påstå att Jesu död var snöpligt och inte på något vis borde ha medverkat till att hans lära spreds. Det är först när man går djupare in i kristendomens tankemönster om man kan ta till sig ett värde i korsfästelsen.

Kristendomens framgångar kom mycket långsamt och handlade föga om reklam. En religion kan bara spridas, och få den betydelse som kristendomen fått, genom att människor inom sig själva känner att det som sägs är sant. En religion som bygger på ondska eller brist på respekt för andra kan inte spridas, hur mycket reklam man än gör. Den dör obevekligen bort och suddas ut av tiden. Att en andlig lära vinner fotfäste i människors hjärtan är det bästa tecknet på att den är sann för oss. Jag tror också att kristendomen fick mycket hjälp “från ovan”. Annars hade den här historien med största sannolikhet glömts bort.

Vi behöver bara gå några dagar tillbaks i tiden för att finna nästa ytliga artikel om religion i Dagens Nyheter. ”Vishetens ocean” sköljde över staden hette artikeln om Dalai Lamas besök i Stockholm den 16 april. Den innehöll bara en massa detaljer om vad biljettpriset kostade och annat perifert. Knappt något sägs om vad Dalai Lama ville framföra mer än att han, precis som Jesus, ville skilja på andlig och politisk makt. Nu är ordet ”makt” mindre passande. ”Ledarskap” är mer vad det är fråga om.

Jag har under många år noterat att Dagens Nyheter aldrig någonsin skriver något om att religionen kan ha positiva sidor. Antingen raljerar man eller skriver om det som är negativt. Ibland hade tidningen mått bra av att föra en debatt kring andliga frågor på en vettig, intellektuell nivå. Men det vill man inte ha. Inte ens när PC Jersild utropade en önskan om debatt i DN den 15/2 2010 med orden Vad tror ni egentligen på? uppstod någon sådan.

Jag har själv skrivit flera inlägg till tidningen när en debatt varit på sin plats. Men de har aldrig förts in. Jag tror inte alls att det beror på att jag skriver dåligt, för när jag på 1980-talet skrev debattartiklar om medicinska frågor fick jag i praktiken allt jag skickade infört i tidningen. Andra skribenter har säkerligen stött på samma problem. Problemet är snarast att Dagens Nyheter inte vill kännas vid att andliga frågor har ett värde och kan vara intressanta. Enligt deras uppfattning är den alla liberala läsares trosuppfattning ateistisk. Därför ger man inte utrymme för något annat.

När vi går bakom tingens, tidens och vardagens ständiga lunk så finns det ändå ett par frågor som varje människa brottas med. Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Dessa är de yttersta andliga frågorna, och om dem kan vetenskapen endast ge oss ytliga svar. Vi kan skjuta dem åt sidan under nästan hela livet, men vid svår sjukdom och i dödens närhet dyker de upp igen. Det är synd att diskussionen kring dem skall göras så ytlig och ointressant i vår största svenska dagstidning.

Vad ville egentligen Jesus? Manipulera oss? Blir kändis genom att dödskampen blev en underhållande story? Eftersom det är påsk skall jag låta Jesus få säga det med sin egna ord. Låt oss kalla det för ett utdrag ur en intervju som kan tjäna som alternativ till den Lena Johansson publicerat i Dagens Nyheter idag. Texten är hämtad ur Klara svar från andevärlden (1997) sid. 176-178.

Får jag ställa några frågor! Varför föddes Jesus egentligen på jorden?
—Jag föddes på jorden för att lära människorna kärlekens budskap och kärleken till nästan. Jag föddes på jorden för att befria oss från negativ karma.
Jag föddes på jorden för att upphöja våra själar. Jag föddes på jorden för att lära er att leva i kärlekens ljus.
Jag föddes på jorden för att visa er kosmiska under, såsom att bota människor sjuka i spetälska, och för att uppväcka döda. Jag föddes på jorden för att visa er andliga krafter.
Jag ville visa er betydelsen av att leva i enkelhet. Mina ägodelar var få, men jag var rik i anden. Jag föddes på jorden för att visa er givmildhet och frikostighet.
Jag föddes på jorden för att visa att makt inte skall styra och att pengar saknar värde. Jag föddes på jorden för att det var ett andefattigt klimat. Vi lät oss styras av makt, girighet och offer.
Jag föddes på jorden för att leda er i kärlek och be er att inte döma varandra. Jag föddes på jorden för att be er att lägga ner era vapen.
Jag föddes på jorden för att vara budbärare åt de kosmiska krafterna.
Jag föddes på jorden för att lära er lidandets betydelse. Genom lidande utvecklas vi i anden. Men jag föddes också på jorden för att visa min ilska när jag talade om vad som var rätt och fel (Använd din ilska konstruktivt. Rikta den inte mot någon enskild person). Jag vill också lära er att vända er inåt och samla kraft. Jag vill lära er att leva i ljuset av er egen sanning. Jag vill lära er stillhetens betydelse. Att vara stilla och vila i anden, att bara vara, att stanna upp och känna att ni är en del av Alltet. Vi är byggstenar i Alltet, och vi är alla gudomliga varelser.
De enklaste sanningarna kommer till er från den Högste Mästaren.”

En bra story? Visst, men minst av allt ytlig.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *