Läkemedelsindustrin vill förbjuda alla läkeörter i en attack den 30 april 2011

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 april 2011
- NewsVoice redaktion

Örtdirektivet och Codex Alimentarius

Från och med 30 april 2011 kan nästan alla medicinska örter att vara olagliga inom den europeiska unionen om nya lagförslag accepteras i Bryssel. I deras strävan att slå undan all konkurrens och ta absolut kontroll över människors hälsa har läkemedelsindustrin och jordbruksnäringen vunnit ett viktigt slag i Europa. Det hemliga vapnet som läkemedelsindustrier använder är handelslagar.

Text: Ronny Rydström och Torbjörn Sassersson. Foto inköpt från Crestock.com. Bild på örter: Home and Gardening
Uppdaterad: 2011-04-20 [texten om FDA rättad], 2011-04-22 [citat, Anders]

”Istället för att behandla mat och traditionella naturmediciner som mänskliga rättigheter, har det behandlats som handelsfrågor. Det gör det begärligt för stora företag att fokusera på lagstiftning för mat och örter, snarare än att se till vad folket behöver och vill ha. Det är detta förvridna fokus som har resulterat i att FDA (USA’s motsvarighet till både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket) gjort skandalöst absurda uttalanden, såsom att hävda att Cheerios (amerikanska frukostflingor som säljs med argument om att de sänker kolesterolet) och valnötter rent bokstavligen blir mediciner på grund av de hälsoargument som görs om dessa”.

Gaia Health hösten, 2010 (läs mer på svenska)

Heidi Stevenson från Gaia Health förklarade att FDA bokstavligen definierar frukostflingorna Cheerios och vanliga valnötter som läkemedel av den enda anledningen att de i marknadsföringen sägs ha en positiv verkan på hälsan. Detta är den metod de har använt för att blockera hälsopåståenden för hälsosamma matvaror.

Stevenson menar att EU primärt är en handelsorganisation. Allt annat är sekundärt. Nästan allt EU gör är att främja fri handel, inte för småföretag utan för multinationella företag. Codex Alimentarius, som är den drivande kraften bakom örtdirektivet och mycket annat negativt som händer nu, kontrolleras av multinationella jordbruksnäringsföretag och läkemedelsföretag.

“Till dags dato [26/10, 2010] finns det inga produkter från Ayurveda eller ens Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) som släppts igenom och godkänts av EU:s myndigheter. Detta innebär i praktiken ett totalt förbud för många produkter som tidigare använts framgångsrikt av konsumenter och terapeuter.” Anders, Urenergi

De skapar dessa regler och föreskrifter för att främja storföretag, men till folket säljs dessa regler och föreskrifter som om de är till för att skydda hälsa och säkerhet.

ArcanumSkolan 2024

[Protestera med din namnunderskrift]
Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU.

Heidi Stevenson har startat en petition med målet att stoppa THMPD (Traditional Herbal Medicine Products Directive (läs sammanfattning på svenska). Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU så det är ett viktigt mål.

Dr. Mercola är en amerikansk läkare som övergett det skolmedicinska behandlingsparadigmet som han utbildades i till att istället arbeta med och föra fram naturmedicin som den överlägset bästa metoden att återfå och bibehålla hälsan. Han skriver så här om EU’s försök att stoppa örtmedicinen:

”Även om jag generellt tycker att många människor tar alldeles för många tillskott, och att tillskott är dålig ersättning för en förbättrad diet, står det klart att vissa tillskott är i högsta grad välgörande. Och tillskott i allmänhet är betydligt säkrare ”plåster” jämfört med dyra och potentiellt giftiga mediciner.”

”Det sagt, för att vi alla ska kunna ta ansvar för vår egen hälsa, anser jag att vi aldrig får förlora rätten att välja och köpa näringstillskott.” ”Tyvärr inkräktas vår frihet till hälsa i denna stund. ”

”Den europeiska unionen står redo att anta till lag ett direktiv som kan få en förödande påverkan på européers frihet att göra egna val vad gäller tillskott, och terapeuter som arbetar med traditionella system såsom Ayurveda, traditionell kinesisk medicin (TCM) kan förlora sin möjlighet att förskriva traditionella ört mediciner.”

”Och när väl EU antagit denna lag kan jag försäkra er att USA inte kommer att vara långt efter.”

”Jag brukar vanligen be mina amerikanska läsare att agera, men i detta fall går min uppmaning att agera till alla mina europeiska vänner. Jag ber er att distribuera denna information till din familj, dina vänner och sociala nätverk och be dom att agera med.”

Det restriktiva Örtdirektivet i EU är tänkt att bli lag

AlternativeHealthzine.com skriver om att det europeiska direktivet för traditionella örtmedicinska produkter – THMPD, som antogs redan i mars 2004, kommer att bli lag i april 2011. Men grunden lades långt tidigare:

”Ungefär vid 1998 sa EU att de hade mottagit ett stort antal klagomål från företag som sa att det var svårt att sälja deras örtprodukter i andra medlemsländer.”

”Låt oss harmonisera förordningarna för örtmedel i alla EU’s länder.”

Detta närmande har några förtjänster. Om alla följer samma regler i alla länder blir det lättare att sälja produkter i varje land – snarare än att exportörer har att tillgodose olika regler i varje land. Så det är okey för exportörer.

[Protestera med din namnunderskrift]
Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU.

Små örtproducenter slås ut på nolltid

Under detta direktiv måste alla tillskott och örtprodukter gå igenom samma licencierings procedur som läkemedel

Inom traditionell kinesisk medicin och ayurveda som använder örter måste varje ört licencieras separat. Denna kostnad enbart kommer utan tvekan driva de flesta kosttillskotts- och örtmedelstillverkare från marknaden. Enligt GaiaHealth (Big Pharma Scores Big Win: Medicinal Herbs Will Disappear in EU) är den beräknade kostnaden per ämne eller ört mellan 850 000 till 1 270 000 kr.

Det kommer att krävas allmäna massprotester av enorma mått för att stoppa denna lag. Processen har startat. Den internationella sektionen av Aliansen för Naturlig Hälsa (ANH-I) utmanar THMPD och enligt NutraIngredients.com är ANH redo att ta målet till Europeiska Domstolen.

Det behövs engagemang från allmänheten nu

Denna inskränkning av allmänhetens personliga frihet blir resultatet av att företag vill kunna föra handel fritt mellan länder utan att behöva tillmötesgå med varje lands individuella krav. Men det är också en del av ett större projekt – Codex Alimentarius.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius-kommisionen skapades 1962 genom en rad olika relationer mellan Världshälsoorganisationen (WHO), Mat och Odlingsorganisationen (FAO), Världshälsoorganisationen (WTO) och amerikanska Mat och Läkemedelsorganisationen (FDA) och USDA.

Codex Alimentarius själv är en samling mat standarder och riktlinjer som specifierar alla krav gällande mat oavsett om den är processad, halvprocessad, genetiskt modifierad eller rå och obehandlad.

Syftet är att skydda konsumenternas hälsa, försäkra om rättvis affärspraktis inom mathandeln och att eliminera mathandels hinder genom att standardisera mat kvalitet.

Detta låter ju bra men det finns vissa problem med dessa strategier de använder för att ”skydda dig”.

Codex använder toxikologi (läran om gifter) för att bedöma näring

Det finns många problem med Codex, många är inte omedelbart igenkänbara om du inte har det rätta perspektivet. Men en av de mest bisarra och potentiellt farliga är deras “Vitamin och Mineral Guide”, som gjordes klar den 4 juli 2005, som klassificerar näring som gifter. Ja, det är där man hamnar när man använder riskbedömning för att ta reda på säkerhetsgränser för näring.

Riskbedömning är en gren av toxikologi. I en frisk värld används den för att bedöma hur mycket av ett gift man säkert kan konsumera utan att se några fysiska effekter eller problem. Så snart det uppstår en biologisk effekt har du den övre maximala gränsen för det ämnet.

Codex Alimentarius har sakta men säkert slingrat sej in till en position där den har mandat att sätta en universiell maximal ”säker” dos av varje vitamin, mineral, tillskott och ört som lagligen kan tillverkas, användas eller säljas. Med ”säker” menas en dos som inte har någon fysisk effekt.

Detta är dock ingen snabb process. Codex Alimentarius’ agenda baxas fram bit för bit, en rättsakt i taget, vid olika tidpunkter i olika länder.

Vi får inte blunda från det slutliga målet som är global ”harmonisering” med Codex’ vansinnigt restrektiva regler och bristfälliga idéer om näring och EU-direktivet är sannolikt en viktig del i detta jättelika pussel.

Så snart direktivet får full effekt kommer en stor majoritet av örter och tillskott att försvinna från marknaden pga restrektiva kostnader från testning och licensiering.

Det som nu blir kvar kommer troligen i slutändan att bli reglerat under Codex vitamin- och mineralriktlinjer till doser som inte har någon positiv inverkan på hälsan överhuvudtaget.

[Protestera med din namnunderskrift]
Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU.

Text och översättning: Ronny Rydström och Torbjörn Sassersson
Källor: Dr.Mercola, Gaia Health, Allience of Natural Health m.fl.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack för ditt inlägg Molkosan. Jag antar att man kan sammanfatta alla dessa problem med ett ord: “globalisering”. Med termen följer det införstådda att det handlar om lönsamhet för företagen och att kapa kostnader för företagen. Allt annat är sekundärt. Vi måste ju tänka på aktieägarna…

 • Kom in på er sida att EU tänker förbjuda örtmediciner, har EU inte annat att syssla med för vår mänsklighet, när de har tid att överhuvudtaget tänka på hur människor vill göra för att hålla sig friska kan man ju undra, VAD GÖR MAN I BRYSSEL EGENTLIGEN? Vad är det jag betalar till?

  Har dessa människor som tänker förbjuda detta NATURLIGA sätt att läka oss den rätta KUNSKAPEN om det de pratar om?

  Om man är rädd om människors hälsa finn det mycket annat viktigare att börja med och att förbjuda.

  Vi har t.ex. det VITA SOCKRET som är en stor riskfaktor för mänskligheten och även ger oss sjukdomar, det finns inget nyttigt i det rena sockret, däremot är det som en drog som bara förstör samt gör att vi inte tillgodogör oss vitaminer o mineraler i maten på rätt sätt. FÖRBJUD SOCKRET, om vi inte äter det som sockerrör eller sockerbetor.

  Ta bort och FÖRBJUD TOBAKEN i alla dess former, det vet vi ju alla så många som blir OFFER under tobakens bojor, det kostar sjukvården massor av miljoner varje år med alla dess sjukdomar och åkommor som kommer i dess väg.

  Ja detta var bara TVÅ saker som EU kunde börja med och som verkligen ställer till det för människor över hela vår planet.

  Varför gör man inget åt detta? Kanske för att regeringarna faktiskt tjänar på tobaksindustrin och sockertillverkningen, samt att man även vill ha MONOPOL på läkemedelsindustrin.

  Men ville vi inte ha bort sovjetunionen för deras syn på mänskligheten, Men vad är EU på väg egentligen? Håller vi inte på att skapa eller har redan skapat en ny storunion som ska bestämma över vad invånarna ska få lov att göra, för mig låter detta mycket skrämmande och något som vi alla måste resa oss emot, det handlar inte bara om att FÖRBJUDA ÖRTER ATT LÄKA OSS MED, UTAN NÅGOT MYCKET STÖRRE.

  Jag har intresserat mig för det NATURLIGA, utan KEMIKALIER i hela mitt liv och vet lite om detta, jag vet att det finns människor som har en stor kunskap om detta sätt att hjälpa människor utan en massa BIVERKNINGAR, borde man inte göra tvärtom istället.

  Vad har vi gjort i Sverige? jo här brände vi dessa kloka gummor och gubbar på bål som HÄXOR och en massa kunskap försvann, om vi hade tagit hand om denna kunskap så hade vi kanske kunnat lika mycket som man kan i många andra länder som t.ex Kina och de asiatiska länderna, samt på den afrikanska kontinenten. Ja, NATURFOLKEN vet sådant som vi har glömt bort när de kemiska preparaten kom.

  Själv har jag botat och hjälpt en del människor på detta viset, vad säger en del Läkare jo de blir förbannade, istället för att intressera sig för varför jag lyckades med något de inte gjorde. Konstigt beteende i mina ögon.

  Så vill EU verkligen hjälpa oss människor till bättre hälsa eller är de bara intresserade över sin Ekonomi då har de ju två stora bitar att ta tag i, VITA SOCKRET O TOBAKEN, det finns mer, men om de lyckas med detta har de gjort oss alla en stor tjänst.

  ska bli spännande att se om EU vågar göra nåt åt dessa två bovar.

  Min fråga är också Varför har vi EU? som är EUROPAUNIONEN. Varför vill vi inte ha med AFRIKA O SYDAMERIKA, vi borde bli en enad planet inte splittra upp oss, eller tror vi i EUROPA att vi är bättre än de andra?

  ja, jag bara undrar.

  Men att förbjuda ÖRTER visar ju bara att VISSA MÄNNISKOR TROR ATT DE KAN MER OCH BESTÄMMA HUR ANDRA SKA LEVA SINA LIV OCH DET “SKRÄMMER” MIG. Kanske vi ska stå upp för det rätta och mänskligheten mot dessa storherrar som tror att de kan bestämma över andra hur som helst- kram molkosan.

 • Vad jag hört kom det in ca 1,200,000 klagomål via enkäter på nätet. Tydligen behöver inte Bryssel ta hänsyn till dessa, men de har ändå en effekt. Sedan har det spekulerats om vad som hänt, men visst detta måste följas upp ordentligt.

 • 353.000 – 3 dager igjen, før toget går i legemiddelindustriens favør!

  Skulle det elendige skje, så kan også bokforlag sko seg på diverse urtemedisinbøker, kjerringsråd – n´te nyutgivelser av det samme. Og hagesentre kan også tjene litt ekstra med nytt utvalg.

  Allerhelst håper jeg folk bruker disse siste aprildagene til å få øynene opp.

  Mange bekker små, men da må farten opp nå.

 • vi behöver inga firmor för örtproducering-så läkemedelsbolagen kan allddrig stoppa gemene man från att lära sig andvända örter eller producera essenser från dom
  Penningstinna egonissar sitter i toppen av dessa gigantiska läkemedelsföretag ock roffar åt sig av den givna balansen i naturen-dom kommer så småningom at falla bort i sin obalans-allt kommer så småningom att återställas till vad det en gång varit-så gör naturen ock moder jord med ohyra

 • Ja nå er vi oppi i 315576 ca. Torbjørn Sasserson – er det mulig å bombardere diverse blogginnehavere med et opprop igjen! Dette burde vi da klare. 25.000 siden jeg var innom sist. Send en oppmodning til norske bloggere med.

  Lykke til oss alle sammen. Jeg bruker knapt noe alternative medisiner, bortsett fra persille, kamille – ja kanskje noe til tror jeg? Men dette tullet er bare tulliball, og strider mot common sence også for meg. Og Ruben, du sier mye bra du 😉

 • Även vi Sventill omöjkligheten! GRRRRRRRRRRR!!! skar LURADES av penningmaffian in i EU, Mammons isoleringscell! Där sitter vi nu. Och fångvaktardjävlarna har nycklarna!
  EU är en handelsorganisation, inget annat! ALLA i EU fattade beslut syftar till penningförmering för Storföretagen! Detta med förbjudande av örtmedicin och dylikt är till EU en “order” från medicinbolagskräken!

  Jag är inte arg, jag är heligt rosenrasande, ursvenskt förbannad! När jag försökte komma in till “Påskrift för stopp” på idiotlagen så funkade det inte. Provade gång på gång! Helvetesdjävlarna hade väl mixtrat!!! REVOLUTION!!!

  • Vad du kan uttrycka dig bra och med överblick. Men du, det växer fortfarande johannisört och rölleka och en hel del till i det vilda.
   Vi får väl göra som förr, låta kunskaperna följa generationerna och göra egna dekokter. Johannisört kan jag rekommendera, (hemkokt) man slipper beroende, det är bara att sluta när bättringen kommer. Möjligen finns anledning till försiktighet om man har allergi men det gäller ju verkligen alla industrimediciner också.

 • Konstigt ändå, anhängarna till läkemedelsindustrin hånade ju med en överlägsen attityd natur preparat tidigare? Nu vill de att industrin skall ta rättigheterna på dem? Vad skall man tro om det?
  Vem är så oanad i sin övertygelse att låta penning monopolet härska i naturmedicinen också? Den medicin, som de själva tidigare hånat med tillmälen som charlatanism och dylikt 🙂
  Jag bävar för 30 april, om de röstande nu inte lyckas se igenom elendet ändrar sin ståndpunkt och röstar nej. Man kan ju be till högre makter 🙂

 • Håller med, en Örtrotrörelse helt enkelt. Jag är med. Jag kommer sätta upp kameror runt min odlingslott för att skydda min persilja. Det är dags för ett Lillebrorsamhälle som bevakar Storebror.

 • Hög tid att sätta sig in i örternas läkande förmåga och odla själv. Dags att skapa en internationell gräsrotsrörelse, där så många ansluter sig till den att det inte går att övervaka vem som odlat vad. Helt enkelt vi byter örter med varandra. Kanske blir det en “ört FRA lag” inget är främmande längre.

 • Det kan inte vara sant ! Det känns farligt vilket stort inflytande farmaindustrin har.
  Men jag kan inte tro att länder som t.ex- Tyskland och Österrike, där alternativmedicinen är ett komplement till skolmedicinen,bara tar emot ett sånt beslut.

 • Förra gången EU försökte då skulle vi föräldrar bli kvacksalvare(falska doktorer) om vi gav våra barn C-vitaminer. Må krafterna vara större FÖR naturprodukter även denna gång!

 • Detta är att VÅLDFÖRA sig på hela Europas befolkning. Hitler lär ha sagt att “om dom inte kunde ta Europa med våld så skulle det bli ekonomiskt”. Nu tar dom VÅR HÄLSA. fy för den Lede!!!!!!!

 • Allt är skrivet för “vårt bästa” och ur “säkerhetssynpunkt”, men implikationerna är att det blir förbjudet eller meningslöst att odla, sälja och använda läkeörter om dessa inte vart och ett gått igenom åratal av kliniska tester till kostnader på flera 100,000 kr per preparat och/eller ört. Det kommer att slå ut kanske 90% (?) av alla småföretag och hälsokliniker.

  Örtproducenterna får inte avkastning under åratal iom att örterna blir förbjudna om de inte testats innan försäljning till hälsobutikerna. Butikerna som säljer produkterna har inget att sälja samma period. Naturläkarna kan inte skriva ut medicinerna för det finns inga att köpa och det kommer att bli förbjudet för naturläkarna att importera naturpreparat från länder bortom EU.

  Det komiska är att för varje naturpreparat som blir läkemedelsklassat blir det uppenbart att naturmedicin faktiskt fungerar annars skulle ju inte preparaten klassas som läkemedel eftersom ett läkemedel måste innehålla verksamma substanser.

  Hela denna attack handlar alltså om att läkemedelsbranschen genom intensiv lobbying mot Bryssel under åratal vill slå ut all konkurrens från småproducenter och naturterapeuter.

  Ref: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:en:PDF

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *