Koldioxidförändringar är inte orsaken till temperaturökningar i världen

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 maj 2011
- Torbjörn Sassersson red.
380 ppm koldioxid i atmosfären

Det är dags att bryta meteorologins monopol på klimatforskning, om vi skall kunna förstå klimatets variationer och människans roll. Detta monopol har bevisligen fört in vetenskapen i en återvändsgränd, skriver Lars Bern, författare och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Lars Berns mycket pricksäkra artikel från 2011-05-30 i Newsmill handlar om hur koldioxiddebatten är styrd av ett meteorologiskt prognostänkande.

Tårtdiagram som avslöjar koldioxidens minimala betydelse

Låt oss gå till botten med koldioxid som boven bakom temperaturhöjningen genom att titta på några cirkeldiagram baserat på atmosfärens sammansättning av gaser. Kan du se koldioxiden (lila) i diagrammet? Förmodligen inte eftersom den endast är 0,0380% (0,0380% = 0,00038) av atmosfärens totala innehåll.

co2-380ppm

Diagram 1: 380 ppm koldioxid i atmosfären.

Koldioxidökningen extremt liten

Se nu nedan ett annat cirkeldiagram med 0,0260% så som det såg ut före industralismen. Koldioxiden är lila. Jämför sedan de två olika diagrammen med varandra. Du kan överhuvudtaget inte se skillnaden på halten koldioxid före (260 ppm) och efter industrialismen, idag (380 ppm).

 

260 ppm koldioxid i atmosfären

Diagram 2: 260 ppm koldioxid i atmosfären

Med andra ord: man kan inte ens se den 40% ökningen för det rör sig endast om miljontedelar av atmosfärens totala innehåll av gaser.

Enda sättet att överhuvudtaget se ändringen på halten av koldioxid är att förstora upp sektorn med argon och koldioxid. Se diagrammen 3 och 4 nedan. Nu kan man se skillnaden och den är minimal. Den är alltså fortfarande svår att se trots uppförstoringen.

 

260 ppm koldioxid i atmosfären

Diagram 3: Tårtdiagram som visar en utfälld och förstorad sektor med 260 ppm koldioxid i lila färg.

380 ppm koldioxid i atmosfären

 

Diagram 4: Tårtdiagram som visar en utfälld och förstorad sektor med 380 ppm koldioxid i lila färg.

Det är denna ökning av koldioxid som man skapat hela klimat-hot-hysterin på. Och det har gått att genomföra för att allmänheten inte sitter och gör cirkeldiagram och för att journalister inte gör ordentlig research och för att den politiska och ekonomiska makten drar all uppmärksamhet till den påhittade antropologiska hot-bilden. Och vi vet att skrämsel påverkar massorna enormt effektivt.

Tesen är alltså inte att jag förnekar den 40%-iga ökningen utan jag ifrågasätter endast att ökningen av koldioxid skulle ha betydelse för temperaturökningen på planeten.

Det är istället vattenångan i atmosfären som är värmebäraren. Koldioxid är nämligen en mycket svag växthusgas, medan vattenånga i atmosfären har de egenskaper som krävs för att kunna leda och hålla värme.

Läs mer om vatten som värmebärare och vattenånga i atmosfären här: ‘Global Warming’: An Official PseudoScience

Rapporten ‘Global Warming’: An Official PseudoScience drar följande slutsats:

“Without a comprehensive, systematic and interconnected understanding of the nonlinear system formed by the atmosphere, the oceans, the land mass and the biosphere, dogmas like those of a man-made, CO2-mediated global warming can only be pushed forward as part of a political and media-driven agenda. With a functional, comprehensive understanding, these dogmas are shown to be worth no more than a child’s chimeras.

If there were really a majority consensus that global warming is real and man-made, then one would have to conclude that it was the consensus of a majority of infantilized adults – not scientists capable of thinking by themselves and applying the scientific method, but mass-conditioned zombies vying for technobureaucratic jobs.”

Läs hela slutsatsen

Text och diagram: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice