Krister Thelin: När får våra invandrartäta områden en närpolischef som själv är invandrare?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 maj 2011
- NewsVoice redaktion
Krister Thelin - Foto: Utrikesdepartementet
Krister Thelin - Foto: Utrikesdepartementet
Krister Thelin – Foto: Utrikesdepartementet

Det går att vara för en ökad invandring och samtidigt bekämpa dess brottsliga avarter, skriver domare Krister Thelin i en replik till Salam Zandi.

Text: Krister Thelin, jurist (Twitter) | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill den 2011-05-29 | NewsVoice fick tillstånd av Thelin att återpublicera artikeln.

Salam Zandi har naturligtvis rätt i sin replik på mitt inlägg. Invandringen har givetvis positiva sidor. Och utan fler invandrare stannar Sverige så småningom. Och till undvikande av missförstånd: den alldeles övervägande delen av invandrarna är skötsamma och vill inget hellre än att skapa nya och bättre förutsättningar för sig och de sina. Och i denna strävan skall de förstås uppmuntras på alla sätt.

Men det var inte om detta som mitt inlägg handlade, utan om den manifesterade oviljan att erkänna de avigsidor som följt av att Sverige på relativt kort tid blivit ett invandrarland. Denna ovilja, som bl.a Erik Ullenhag m.fl visar, innebär att alla som inte ensidigt betonar invandringens positiva sidor anses främja dunkla, intoleranta eller rasistiska strömningar. Ett sådant synsätt är inte bara enfaldigt, det är också kontraproduktivt för de uppgivna syftet.

Genom att förneka det uppenbara uppmuntrar man just till det man vill undvika. Låt mig alltså upprepa det jag försökte säga: det går att vara för en ökad invandring och samtidigt bekämpa dess brottsliga avarter.

En väg dit går genom ett ökat lokalt ansvar för polisens organisation och arbetsmetoder. Låt polischefen vara underställd kommunledningen. Då blir prioriteringarna och effektiviteten annorlunda och bättre än idag. När får våra invandrartäta områden en närpolischef som själv är invandrare och en etniskt diversifierad poliskår som speglar det samhälle den skall tjäna? I denna strävan kanske Zandi och jag kan förenas.

Text: Krister Thelin (Twitter)

Hans Krister Thelin (1947-) är en svensk jurist. Thelin har varit verksam som domare, utnämnd till lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1998, samt som statssekreterare i justitiedepartementet under Regeringen Carl Bildt. 2003 till 2008 var han domare vid FN:s Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq