Montagefoto av Osama bin Laden används av mainstream media

publicerad 3 maj 2011
- av NewsVoice
Osama bin laden - Montage: NewsVoice.se