DH avslöjar att organiserade skeptiker är sponsrade av läkemedelsindustrin

104
316

betalda skeptiker

Stiftelsen ”Sense About Science” i England som aktivt driver kampanjer mot naturmedicin och homeopati får donationer från läkemedelsföretag.

”Jag har bevis på det och att motståndet mot homeopati är organiserat”, säger Hans G Schrauder som är styrelsemedlem i ”The Homeopathic Medical Association”.

”Sense About Science” är som stiftelse skyldig att meddela vem som ger stiftelsen donationer. Det är uppgifter som årligen måste skickas in till en statlig myndighet. Bland donationerna finns flera läkemedelsbolag och därmed vet vi att skeptiker kan vara betalda, säger Schrauder.

Läs hela artikeln på Dagens Homeopati

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

104 KOMMENTARER

 1. @Markus
  Först trodde du att summan 8 700 gällde kostnad för homeopatisk medicin och ojade dig över att det var ett bevis för att homeopater har enorma vinstintressen, men sedan när du får klart för dig att det var allopatisk syntetisk medicin köpt på apoteket summan gällde då bortförklarar du det med att ”det inte är en orimlig summa i sammanhanget”.

  8700 kr i läkemedel är en stor summa. Varför ifrågasätter du inte på samma sätt att hon köpt syntetiska läkemedel för 8 700 kr, dessutom utan att bli frisk av dem?

  Du har nu fullständigt tappat din trovärdighet i mina ögon och jag har viktigare saker att göra än att debattera med en person som vrider och vänder på sanningen efter sitt eget tycke.

 2. Marina Scöges!

  Du hakar upp dej på ovesäntligheter! Kan du komma med rätt uppgift. Vill du påstå att homeopatisk medicin är gratis. Du vägrar redogöra för hur mycket homeopaterna tjänar på sin verksamhet.

  I sak är min kritik riktig. Byt bara ut summan 8700 mot den rätta.

  Det sista du skriver visar väl på din nivå:

  ”Du har nu fullständigt tappat din trovärdighet i mina ögon och jag har viktigare saker att göra än att debattera med en person som vrider och vänder på sanningen efter sitt eget tycke.”

  Detta bygger du på en enda felläsning i en gammal och ointressant artikel i kvällspressen.

  Du har ju själv gjort bort dej , men du vägrar inse detta! Jag tar inte dina brister i läsföråga som argument för att motbevisa dej. Det skulle vara lågt!

  Läs det vesäntliga i min kritik istället och bemöt den!

 3. Marcus: Fick för mej att du var vidsynt och ville förstå helheterna. Men dina svar till Marina Szöges visar bara motsatsen.
  Marina S. har visat att ditt ställningstagande är en politisk åsikt och bygger inte på fakta. Ingen kan klandra dej för att ha en åsikt, men erkänn att det är det då!
  Jag håller med Marina S. i den saken att homeopatin ligger milsvida efter i omsättning av pengar och att det finns positiva resultat från homeopatiska medel, det är min erfarenhet och vittnen från människor jag känner. Dessutom finns bevisade försök som ingen motståndare orkar läsa. Jag vill att dörren skall vara öppen för alla sorters behandlingar som visar bra resultat. Allt annat är lögn och ekonomisk diktatur 🙂
  Vänliga Hälsningar!

 4. Jag har aldrig sett något bevis för att homeopati fungerar. Däremot har jag läst flera artiklar som homeopater påstår bevisar detta. Inga av dessa artiklar har bevisat något ting. Det är just detta sätt att ljuga som jag har reagerat mot!

  Du anser att du har blivit botad av Homeopati. Jag kan förtstå att det övertygar dej.
  Men hur fungerar då placebo? Folk blir ju botade av placebo också. Din upplevelse kan alltså förklaras med placeboeffekten. Hur bevisar du motsatsen? Varför inte acceptera den enklaste förklaringen eller åtminstonne acceptera att det inte är självklart att din tolkning är rätt.

 5. Det finns vetenskapligt stöd för att homeopatika fungerar. Det är också sant att det finns forskare som förnekar detta vetenskapliga stöd. Det är en personlig åsikt hos Markus att dessa forskare som förnekar homeopatin är ”seriösa forskare”. Det blir lätt en tramsig diskussion när man dömer ut den vetenskapliga forskningen som visar att homeopati har mer effekt än placebo, bara för att man inte gillar vad resultatet kom fram till.

  Vi kan också se i den här diskussionen att Marcus vägrar besvara de frågor han får ställda, han är otrevlig mot sina meddebattörer och tar till personangrepp som ”trögtänkt” och det enda han upprepar gång på gång, det är att han inte har läst några vetenskapliga undersökningar som bevisar homeopatins effekter och därför – enligt Marcus logik – så kan det därför inte finnas några sådana undersökningar (för han har ju inte läst dem). Och när man pekar på dessa undersökningar så vägrar Marcus läsa dem, utan han slänger skit på den som har gjort undersökningen.

  Det är intressant att läsa Marcus påhopp på Robert Hahn. Dr. Hahn är gift med en kvinna som har en personlig upplevelse av en expansiv verklighet där det finns en andlig verklighet. På grund av de personliga upplevelser som Dr Hanhs fru har så ska man alltså vara tveksam till Dr Hahns forskning och seriositet i sin yrkesroll. Detta är ju oerhört tramsigt och visar närmast ett desperat sökande efter argument.

  Varför är homeopatin så kontroversiell? Jo, det är en fråga om politik. Homeopati fungerar på ett helt annat sätt än traditionell kemiskt baserad medicin, vilket även innebär att traditionella förklarigsmodeller och det traditionella biologisk-kemiska synsätt som den s k ”skolmedicinen” använder, inte kan förklara homeopati. Om man accepterar de vetenskapliga undersökningar som visar att homeopati är mer verksamt än placebo, och sådana finns det flera av, så innebär det att man också måste acceptera en annan världsbild än den traditionella biologisk-kemiska som den traditionella sjukvården, traditionell vetenskap och de traditionella sjukvårdsutbildningarna bygger på. Detta skulle innebära en enorm omställning och förändring av sjukvården från grunden.
  Mänger med läroböcker och utbildningar skulle behövas göras om. Och de traditionella läkemedelsföretagen skulle tvingas arbeta på ett annat sätt. De traditionella läkemedelsbolagens mediciner är biverkningar på biverkningar och det finns flera undersökningar som visar att deras inte är bättre än placebo, alltså är mindre verksamma än homeopatika.

  En förändring av världsbilden skulle innebära en så stor omställning och förändring av vårt samhälle att man inte vågar göra den. Plötsligt skulle läkemedelsbolagen, den traditionella sjukvården och legitimerade läkares kunskaper bli omoderna och felaktiga, för de bygger på ålderdomlig och förlegad syn på människokroppen.

  Det är rätt logiskt att förstå att varken sjukvården, läkare eller läkemedelsbolagen som jobbar utifrån skolmedicinen, är beredda att göra denna förändring och därför strider de mot homeopatin för de strider för sin egen verksamhets berättigande. Därför måste homeopatin enligt dessa skjutas i sank, för deras egen yrkesframtid hänger på det.

  Och som vanligt i denna krigföring så hamnar patienterna i kläm, vilket är ytterst beklagansvärt.

  Marcus ställer frågan om homeopater tjänar pengar. För att bedriva en verksamhet, oavsett vilken, i Sverige så måste du självfallet tjäna pengar. Vad han glömmer bort i sitt resonemang, det är att den traditionella sjukvården i Sverige är momsbefriad och får dessutom statligt stöd. Om du är privatpraktiserande inom den traditionella läkarvården och tar 600 kr i timmen så är detta utan moms. Dina patienter betalar inte 600 kr, utan 120 kr. Resten får du av staten som betalar mellanskillnaden. 600 kr exl moms motsvarar 750 kr inklusive 25 procent moms, vilket är ett vanligt pris hos homeopater för en timme. (notera nu att homeopater ofta ger rabatt till studenter, arbetssökande och långtidssjukskrivna mot uppvisande av intyg).

  De homeopatiska läkemedlen i Sverige säljs med 25 procent moms pålagt. Återigen, traditionell sjukvård inklusive läkemedel är momsbefriat. Vi har en siffra ovan om över 8 000 för traditionella läkemedel, betänk att detta är utan moms eftersom ”big pharmas” läkemedel är momsbefriade.

  Det går därför inte helt jämföra siffrorna rakt av eftersom homeopatin är både hårdare beskattat plus saknar statliga subventioner än den traditionella sjukvården.

  En ytterligare faktor är att du som anställd inom traditionell sjukvård har genomgått en av staten subventionerad utbildning med studiestöd. Ingen utbildning i homeopati är statligt subventionerad. Så studenten av homeopati drar alltså på sig mer kostnader och dyrare lån än studenten av traditionell sjukvård. För att kunna betala tillbaks de dyrare och större lånen som studenten av homeopati behöver ta för att genomgå sin icke-subventionerade privata utbildning, så behöver homeopaten lägga på detta för sin verksamhet.

  Eftersom homeopater har ett striktare regelverk och mer begränsningar i vad som får behandlas respektive inte behandlas, så innebär detta att homeopatens kundunderlag dessutom är mindre än den traditionella sjukvården har tillgång till. Den traditionella sjukvården annonserar ju dessutom i Landstingstidningar och annat som staten betalar, medan homeopaten har högre annonseringskostnader pga av han/hon inte får draghjälp av staten.

  Sammanfattningsvis: Det är mycket svårare att tjäna pengar som homeopat än att tjäna pengar som privatpraktiserande vanlig läkare. Alla homeopater jag känner lever närmast på existensminimum och kämpar för att få sina verksamhet att gå ihop, medan läkar-kollegorna på sjukhusen kör dyra lyxbilar, har villor och sommarstugor, och får betalda semestrar i form av sponsring från läkemedelsbolagen.

 6. Det är intressant att Marcus tar upp frågan om tro och ”övernaturligt”.
  Människor med upplevelser av ”övernaturligt” har en upplevelse. Givetvis kan bara den som har haft en personlig upplevelse veta vad den är och innebär. Det är vanligt inom skeptikerrörelsen att klaga på människor för deras personliga upplevelser skull, och detta är ju ett förtryck, ett påhopp och ett försök att begränsa yttrandefriheten. Givetvis har människor med personliga upplevelser av andlighet, rätt att ha dessa upplevelser. Och givetvis har de rätt att tro på sina upplevelser, upplevelser som kan vara så starka och självklara att denna ”tro” inte är en intellektuell tankemässig konstruktion, utan baserad på empirisk erfarenhet – dvs, det är självupplevt.

  För många som har en personlig upplevelse av detta slag, så är det inget ”övernaturligt”, utan tvärtom helt naturligt och självklart. Kan vara lika naturligt, självklart och vardagligt att prata med andar, träd, djur eller att se och uppleva energier, som det är att sitta med en vän i bersån en sommarkväll och dricka té och prata om gamla tider.

  Vi lever i en intellektuell värld som allt mer vill frånta människor sina upplevelser. Vi har kommit bort från intuitionen och upplevelsen, som är naturligt hos varje barn. Istället ska barn och ungdomar förtryckas i skolan genom att få på sig en mekanistisk intellektuell världsbild för att det är den som gäller just nu i samhället, och om dessa barn och ungdomar känner och upplever något mer – ja då kallas det för ”övernaturligt” eller ”tro” även fast det är deras verklighet.

  Men även skeptikerna hemfaller åt tro, deras tro på deras egen vetenskapssyn och att om det inte kan mätas med deras mätinstrument så finns det inte. Intressant med mätinstrument är ju att de är subjektiva. Dvs, de är konstruerade för att mäta något (= subjekt). De är skapade med en intention (= subjektivt) och de analyseras av människor som har vissa föreställningar (= subjektivt). Det finns inga objektiva människor, utan alla människor har föreställningar och idéer baserade på det som de upplever i sin egen verklighet. Vi kan här tala om individuella verkligheter – frågar du tio olika personer så får du tio olika svar. Alla har alltså sin egen perception.
  Så allt vetande är därför subjektivt och personligt.

 7. Vissa människors tro på den traditionella vetenskapen kan liknas vid religion, och det kan ha en tendens att hemfalla till sekterism. Jag vet doktorander som forskar om alternativa synsätt – och en gemensam nämnare här är att det finns en förväntan, en förförståelse och närmast ett krav hos fakultetens elit, att denna forskning ska leda till ett resultat om det alternativa som för det alternativa kan räknas som negativt. Dessa doktorander har alltså press på sig att skriva negativt i sin avhandling om alternativa synsätt och metoder – för annars tappar de respekten hos eliten på fakulteten. Detta är ett intrikat sätt av mobbning, och visar på hur universiteten i Sverige är en sluten värld som bara vill ha fram vissa resultat som följer en konservativ och traditionell världsbild. Om din forskning, om din avhandling, visar något annat så får du räkna med att bli utfryst, utskrattad, utmobbad och ja helt enkelt inte bli tagen på allvar, och du får begränsade möjligheter att hålla lektioner, seminarier och komma fram med dina forskningsresultat.

  Vi har alltså ett hämmande av forskningen i Sverige. Om du hittar något annat än vad som är ”PK” så får du inte vara med.

  Och detta gäller forskning såväl som alternativa pedagogiker, alternativa terapier, alternativ psykologi eller mobilstrålning eller vad som helst som uppenbarligen är känsliga områden för ”det vetenskapliga etablissemanget”.

 8. RM

  Att dömma ut hela ”det vetenskapliga etablissemanget” med konspirationsteorier är knappast seriöst.

  • Marcus, att döma ut kritik mot ”det vetenskapliga etablissemanget” som ”konspirationsteorier” är knappast seriöst.

   • Det är en reell verklighet för doktorander att de har en press på sig om vad de ska komma fram till. Du kallar detta för ”konspirationsteori”, ja jag kan berätta om utfrysning, om mobbning, om professorer och handledare som upprörs över sina doktoranders forskningsresultat om de kommer fram till något annat än det som är politiskt korrekt inom forskarvärlden. Jag kan berätta om doktorander vars handledare har sagt till dem att ”så kan du inte skriva om du vill bli betraktad som seriös och få jobb sen” när deras forskning visar något annat än den etablerade synen i forskarvärlden. Och dessa doktorander blir givetvis ledsna, upprörda och känner sig inträgda i ett hörn. Jag vet doktorander som har sjukskrivit sig för depression pga denna behandling på fakulteten. Detta är verkligheten Marcus. Det är så typiskt att när man kritiserar den traditionella vetenskapen så avfärdas det alltid med ”konspirationsteori” och det är ju bara en fortsättning på den mobbning som redan utförs av traditionella, konservativa vetenskapsmän och -kvinnor som inte klarar av när deras världsbild och personliga tro rubbas.

 9. Jag bir euforisk av gädje att läsa RM:s kommentarer.
  Tycker det är fullständigt insiktsfullt och mättat med kunskap. …läs och begrunda hur vi vill att det skall vara….
  Tack RM!

 10. Jag tackar också RM för ett klokt och genomarbetat inlägg. Du förklarade mycket bra varför homeopati har motstånd och gav också en mycket bra förklaring på homeopatins och homeopaternas ekonomiska läge. Tack, Tack!

  Jag pratade med en kollega tidigare som berättade att efter moms på tjänster infördes blev det svårare för många alternativterapeuter att få sin praktik att gå runt.

  Jag säljer inga produkter utöver homeopatisk medicin, som jag mest bara tar självkostnadspris på, ingår i arvodet. På varje hundring jag tjänar försvinner först 25% moms och sedan betalar jag arbetsgivaravgift på tror jag ca 30 % och sedan betalar jag vanlig inkomstkatt på 32 %.

  Det blir alltså inte många korvören kvar på varje hundralapp. Sedan har jag förstås också kostnad för hyra, visitkort, böcker, vidareutbildning mm. Allt betalas med full moms och utan subventioner.

  • Lägg till att skolmedicinare fungerar som läkemedelsbolagens gratis säljarkår och att läkarbesöket och medicinerna som säljs är skattesubventionerade. Läkemedelsbolagen har ett enormt privilegium. Alternativmedicinarna arbetar alltid från ett underläge medan läkemedelsbolagen får säljkapacitet och drar nytta av subventioner. De får även pengar på olika sätt tex från privata insamlingsstiftelser.

   Subventionerna kommer från våra skattepengar och det är våra skattepengar som är våra gåvor till läkemedelsbolagens forskning.

   År 2004 var Pfizer världens näst största företag i världen enligt affärstidningen Forbes. Efter det har det gått sämre och läkemedelsbolagen har blivit allt mer desperata att behålla miljardvinsterna. Pfizer-VD:n som hoppade av, Peter Rost, skrev en bok om det. Den heter Vargflocken.

 11. Något jag tycker är intressant i debatten om ”placebo”, det är ju att många söker sig till alternativ medicin därför att de inte har blivit hjälpta av den traditionella sjukvården, ”skolmedicin”. Dvs, de har varit hos läkare, blivit utredda, fått preparat, och märker att det inte har fungerat. Om nu homeopati bara handlar om placebo, ja då handlar det ju om placebo hos skolmedicinen också. Men det finns en skillnad, skolmedicinen är placebo med biverkningar. Homeopati har inga biverkningar och är helt ofarligt. Skillnaden mellan skolmedicin och homeopati är att homeopati aktiverar kroppens egna läkningsfunktioner, alltså stimulerar kroppens egen läkningsintelligens. Om du tar ett homeopatiskt medel för problem x, fast du har problem y, dvs om du får fel eller tar fel medel, så händer ingenting alls. Men tar man fel skolmedicinsk läkemedel kan väldigt mycket hända i kroppen. Och listan över biverkningar kan vara hur lång som helst så du behöver ofta fler piller för att kompensera för de tidigare pillrenas biverkningar och så är pillercirkusen i gång.

  Homeopati finns därför att konsumenterna behöver det som ett alternativ. Och det är ju bra att människor kan få hjälp, att det finns ett alternativ för dem där skolmedicinen har misslyckats. Skolmedicin handlar om att sopa problem under mattan, du tar bort symtomen men den verkliga orsaken finns kvar så problemet i kroppen orsakar en ny sjukdom på ett nytt sätt. Det är som en tapet med luftbubblor, du stryker till den ena luftbubblan och så uppkommer en ny luftbubbla på ett nytt ställe, och så får du hålla på så…

  Jag vet människor med allergier, hudproblem, problem att bli gravida, psykisk instabilitet, tvångstankar, ätstörningar, mage och tarmproblem, olika former av värk etc. som har blivit hjälpta av homeopati – människor som först gick till den traditionella sjukvården och var inne i den svängen och märkte att de inte blev hjälpta, och medlen de fick blev de bara sjukare av. Om inte homeopati hade funnits, var hade de gått då? Då hade de varit kvar i den skolmedicinska svängen utan lösning.. och det hade ju varit hemskt för dem, för de lämnade ju det för de var missnöjda.

  Ett till exempel på hur skolmedicinare tänker.. Ta depression exempelvis. Enligt skolmedicinen är depression effekten av en kemisk obalans i hjärnan, så du ska då ta medicin för att korrigera denna kemiska obalans. Frågan de inte bryr sig om är varför denna kemiska obalans finns… Det alternativa synsättet, som det t o m kommer allt mer vetenskapligt stöd för, det är att depressionen orsakar den kemiska obalansen. Dvs, depressionen är orsaken – inte resultatet. Genom att då läka depressionen genom att hitta varför den finns, så korrigeras även den kemiska obalansen.

  Det finns en skillnad idag mellan skolmedicinares synsätt och åsikter, och människors upplevelser. När vetenskapen säger något annat än vad människor upplever, då tappar människorna förtroende för vetenskapen. Många upplever de har en själ, de upplever och känner och ser energier och, känner intuition, och de får många vardagliga bevis på att detta är något reellt, något som verkligen finns. När den konservativa vetenskapen säger detta är bluff och båg, finns inte, bara är fantasier och slumpartartade fenomen, ja då går ju människorna efter sina egna självupplevda upplevelser för de känner, vet, att det de upplever är sant. Jag såg en gång en läkare som försökte bortförklara aura-seende med brytningsfel hos ögats lins… det var ju bara för komiskt, för många ser, upplever, aurafärgerna även när man blundar.. Det blir helt enkelt för dumt.
  Och vi har en psykvård där människor som talar om änglar och tidigare liv får elchockbehandlingar för att släppa det som kallas för hallucinationer och förvirrad verklighetsuppfattning. Hallå… ta och respektera människor för deras personliga upplevelser! I ett land som definierar änglakontakt som en psykisk sjukdom så är det knappast förvånande att man jagar allt alternativt tänkande med blåslampa.

  För många hundra år sedan, ja tusen år sedan, så var det vi idag kallar alternativt, det som var normen i samhället. Nu har rollerna bytts om. En vetenskap som inte kan respektera människors personliga upplevelser, som säger att vad människor upplever är bluff och båg, helt enkelt en vetenskap utan själ, det är en vetenskap som jag inte ger mycket för.

 12. RM: Jag håller med och det stämmer helt med vad jag känt men aldrig klarat formulera. Innehållet i kommentaren borde vara standard inställningen i utbildning av folk som skall hantera människors hälsa.
  Synen på människan måste ändras redan i utbildningen, så att man förstår sätta hela människan först, när man skall behandla dem för sjukdomar. Den synen har rationaliserats bort i hög grad inom sjukvården, det har jag och många med mej erfarit också. Börja respektera människan som den är.
  Det betyder förståss ett jättekliv i utvecklingen och görs inte hur lätt som helst, men med små förändringar allt eftersom är man snart innne på den rätta vägen om viljan finns.
  Tack för att du kastar ljus på en problematik som verkligen finns och bör beaktas på största allvar.

 13. RM:s diskussion ovan är väl ett typexempel på dert som jag nämnska tidigare.

  Man försöker göra en enkel sak komplicerad för att förvilla! Skippa konspirationsteorierna och diskutera sakfrågan.

 14. Så länge man inte kunnat bevisa att homeopatiska medel fungerar så bör inte några skattepengar gå till detta.

  Det vore bra om man kunde granska Homeopaterna lika hårt som man granskar läkemedelsindustrin.

 15. @Snabbanalys av Markus status:

  >”RM:s diskussion ovan är väl ett typexempel på dert som jag nämnska tidigare”
  Min analys: Oklart exakt vad han menar. Han har skrivit så mycket om så litet så det är svårt att veta vilken text han syftar på. Dessutom två stavfel som troligen inte kommer sig av att han stavar dåligt utan som snarare beror på att han blivit darrhänt. Han har nu blivit nervös p g a allt motstånd och börjar känna sig ensam på denna debattråd.

  >”Man försöker göra en enkel sak komplicerad för att förvilla! Skippa konspirationsteorierna och diskutera sakfrågan”
  Min analys: Att avfärda sanningar med att påstå de är konspirationsteorier är en vanlig skeptikertaktik och börjar bli så vanlig så det börjar gå inflation i uttrycket. Dessutom tycker Markus att RM gör sitt debattinlägg komplicerat. Han blir förvirrad för han inte förstår vad RM menar och känner sig utanför och dum, en negativ känsla som han genast översätter till att då har man blivit förvillad.

  >”Så länge man inte kunnat bevisa att homeopatiska medel fungerar så bör inte några skattepengar gå till detta”
  Min analys: Helt taget ur luften, Det har diskuterats homeopati här och homeopater i Sverige är inte skattesubventionerade. RM, Torbjörn Sassersson och Marina Szöges har förklarat ingående att homeopater inte får skattepengar men däremot får skolmedicinen och läkemedelsbolagen det. Och dessutom finns det bevis som visar att homeopati fungerar.

  >”Det vore bra om man kunde granska Homeopaterna lika hårt som man granskar läkemedelsindustrin”
  Min analys: Oklart vad Markus menar med detta för hur gör man när man granskar en homeopat lika hårt som man granskar en industri. Den ena är en människa med enskild firma alternativt aktiebolag och den andra är ett börsnoterat företag.

  Sammanfattning: Markus kör hårt med med sina inlärda standardiserade argument. Blint och mekaniskt rabblar han om samma felaktiga ramsor om och om igen, fullständigt oemottaglig för sanna och rationella synpunkter. Vidare är det helt klart att han inte förstår sig på överfysiska energier vilket kan vara förklaringen till att han har svårigheter att inse att homeopati fungerar och att homeopati är en vetenskap.

 16. Svar till Anders T Jansson says:

  Återigen ett sätt att komplicera en enkel frågeställning för att förvilla! Homeopati är ingen vetenskap.
  Ingen har hittills lyckats bevisa att homeopati fungerar. Detta är fakta.

 17. Mer vetenskaplig forskning på homeopati bla från respekterade PubMed:

  http://vetenskap-forskning.se/forskningsomraden/homeopati/

  http://vetenskap-forskning.se/forskningsomraden/homeopathy-libertonline-com/

  http://vetenskap-forskning.se/forskningsomraden/homeopati-valda-forskningsrapporter/

  Det får avsluta denna diskussion. Fakta ligger på bordet. Det finns vetenskaplig forskning som visar att homeopati fungerar. Problemet är att man inte riktigt förstår hur, men det är mest ett filosofiskt problem.

Comments are closed.